Home ข้อคิดเตือนใจ 5 วิธีเลี้ยงลูก แบบคนจีน สอนให้เขาขยัน ประหยัดและอดทน

5 วิธีเลี้ยงลูก แบบคนจีน สอนให้เขาขยัน ประหยัดและอดทน

0 second read
0

1.คนจีนสอนให้ลูกขยันประหยัด อดทน

คนจีนเขาจะสอนให้ลูกๆของเขา ขยัน รู้จักประหยัดและอดทน

ไม่เกียจคร้าน จึงทำให้สามารถสร้างธุรกิจจากเสื่อผืนหมอนใบได้

ชาวจีนมักจะสอนให้ลูกหลานของเขาได้รับรู้ถึงความย ากลำบากก่อน

และต้องมีความขยันอดทน เพราะพวกเขาเชื่อว่าการให้ลูกรู้จักลำบาก

ก่อน อนาคตเขาจะสบายนั่นเอง

2.คนจีนสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้

สิ่งนี้คือการสร้างความภูมิใจให้ตนเอง สำคัญที่สุดก็คือ

พ่อแม่ชาวจีน จะไม่โอ๋หรือปกป้องความรู้สึกของลูกจนเกินงาม

เพราะเขาเชื่อว่าลูกจะเรียนเก่งได้ก็ต่อเมื่อขยัน และตั้งใจเรียน

เท่านั้น ดังนั้นแล้ว ถ้าลูกเขาสอบตกพ่อแม่ชาวจีนจะว่ากล่าว

พร้อมกับก ดดั นให้ลูกขยันขึ้น ฝึกทำแบบฝึกหัด หรือฝึกฝน

ตนเองให้เก่งมากขึ้นกว่าเดิม เคี่ ยวเข็ ญจนลูกประสบความสำเร็จได้

3.คนจีน มีแผนอนาคตให้ลูก

พ่อแม่ชาวจีนมักเตรียมอนาคตให้ลูกไว้เสมอ พวกเขามักจะสอน

ให้ลูกรู้จักความสามารถ และศักยภาพของตัวเอง รวมทั้งติดอ าวุ ธ

ทางปัญหาเสริมสร้างทักษะ ฝึกฝนวินัยและสร้างความเชื่อมั่นใน

ตนเองให้กับลูก แทนที่จะปล่อยให้ลูกทำตามความฝัน

4.คนจีนสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง

คนจีนจะสอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเองได้ ให้คิดและตัดสินใจเองเป็น

เพราะประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะมาก มีการแข่งขันสูง

ดังนั้น จึงต้องสอนลูกๆให้ช่วยเหลือตัวเองและตัดสินใจเองได้

เพื่อผลที่ออกมาดีที่สุดด้วย

5.คนจีนสอนให้ลูกกตัญญู

เขาจะสอนให้ลูกกตัญญูต่อพ่อแม่ เพราะชาวจีนถือว่าลูกเป็นหนี้

ชีวิตพ่อแม่ ต้องตอบแทนบุญคุณกตัญญู ซึ่งเป็นแนวคิดตามแบบ

ปรัชญาของขงจื้อ ดังนั้น ลูกจึงมีหน้าที่ที่ต้องเป็นลูกที่ดี คอยเชื่อฟัง

คำสั่งสอนของพ่อแม่ และทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจ เช่นเดียวกันกับ

พ่อแม่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกเช่นกัน ไม่ว่าชาติไหน

ความแต กต่างในการเลี้ยงลูกระหว่างคนไทยกับคนจีน

คนไทย เลี้ยงลูกอย่ างฮ่องเต้

แต่คนจีนเลี้ยงลูกให้เป็นฮ่องเต้

คนไทย ให้กำลังใจลูก

คนจีน…สอนให้ลูกไม่ยอมแพ้

คนไทย สอนลูกจากประสบการณ์

คนจีน…สอนให้ลูกคิดด้วยตัวเองให้เป็น

คนไทย สอนให้ลูกกตัญญู

คนจีน…ถือว่าลูกเป็นหนี้ชีวิตพ่อแม่

คนไทย สอนให้ลูกตามหาความฝัน

คนจีน…เตรียมอนาคตไว้ให้ลูก

เราควรนำข้อดีของการเลี้ยงลูกทั้งของคนไทยและตามแบบคนจีน

มาบูรณาการเพื่อให้ลูกเป็นผู้ใหญที่ดีออกสู่ สังคมในอนาคต

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …