Home ข้อคิดเตือนใจ 8 นิสัย คนที่ใช้เงินเป็น คิดได้แบบนี้ชีวิตจะสุขสบาย

8 นิสัย คนที่ใช้เงินเป็น คิดได้แบบนี้ชีวิตจะสุขสบาย

6 second read
0

1.วางแผนการเงินเพื่ออนาคต

เราควรมีการวางแผนการเงินสำหรับอนาคตไว้ด้วย ควรตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน

เช่น ตอนเริ่มต้นทำงาน อาจจะเริ่มวางแผนซื้ อ บ้าน ซื้ อ รถ พอถึงวัยกลางคน

ก็เริ่มคิดถึงชีวิตหลังเกษียณ และถ้ามีลูกก็เริ่มคิดถึงในเรื่องของประกั นชีวิต

เพื่อให้ลูกมีหลักประกันที่มั่นคง หากเกิดอะไรขึ้นกับเราเอง ดังนั้น ทางที่ดี

ทุกคนควรเริ่มวางแผนการเงินที่เหมาะกับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นแผนการใช้จ่าย

ในชีวิตประจำวัน การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ เป็นต้น

2.ทำบัญชีรายรับรายจ่ายรายจ่าย

เมื่อได้รายได้หรือเงินเดือนเข้ามาแล้ว คนส่วนใหญ่มักนำไปใช้จ่ายก่อน

หลังจากมีเงินเหลือค่อยนำไปเก็บทีหลัง ถ้าเป็นแบบนี้แนะนำให้คุณลอง

ปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ ด้วยการหักเงินไปเก็บก่อน แล้วหลังจากนั้นเงิน

เหลือเท่าไหร่ค่อยนำไปใช้ ถ้าทำได้แบบนี้ทุกเดือน รับรองมีเงินใช้ไปตลอดชีวิต

3.กู้เมื่อจำเป็นเท่านั้น

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจไปจะกู้เงินมาสักก้อน คุณควรคิดด้วยว่าจะเอาเงินที่กู้นั้น

ไปใช้ทำอะไร หากกู้มาเพื่อบริโภคก็ควรคิดก่อนว่าสิ่งที่จะใช้เงินกู้ ซื้ อ นั้น

มันจำเป็นต่อตนเองหรือไม่ ถ้าไม่จำเป็น ก็ควรเก็บเงินจนให้ได้ก่อนค่อยซื้อ

4.อย่ าสร้างหนี้เยอะ

เมื่อคุณเป็นหนี้ หรือคิดว่าจะต้องเป็นหนี้ ควรรู้จักคำนวณรายจ่ายของตัวเองก่อน

ว่าในแต่ละเดือนคุณใช้อะไรบ้าง เงินเก็บก็ชต้องมีไว้ใช้ในยามที่ ฉุ ก เ ฉิ นด้วย

5. ซื้ อ ของเท่าที่จำเป็น 

เมื่อคุณทำบัญชีรายรับ รายจ่ายแล้ว จะทำให้คุณรู้สถานะการเงินและกำลังซื้ อ

ของตัวเอง ทำให้คุณสามารถวางแผน และร ะวั งไม่ใช้จ่ายเกินกำลังที่ตัวเองมี

เพื่อป้องกันไม่ให้เราไปก่อหนี้จนเกินตัว

6. บัตรเค รดิ ต คือเงินสด

การใช้บัตรเค รดิ ตนั้น เปรียบเสมือนการจ่ายเงินสดเพื่อชำระสินค้า

ดังนั้น ควรใช้อย่ างร ะมั ดระ วัง และเก็บ รั ก ษ า ให้ดีเหมือนเงินสด

เพราะถ้าใช้จนเกินกำลังอาจทำให้มีหนี้สินมากมายได้

7. จ่ายหนี้ที่ด อกเ บี้ ยแพ งสุดก่อน

เมื่อคุณเป็นหนี้ ควรดูว่าหนี้ก้อนไหนมี ด อกเบี้ยมากสุด เพราะเงินที่

จ่ายคืนหนี้ในแต่ละงวดนั้น แบ่งการจ่ายคืนเป็นสองส่วนคือ เงินต้นและ

ด อกเ บี้ย ดังนั้น หนี้ที่ด อก เบี้ยสูงกว่าจึงควรปลดหนี้ให้หมดเร็วที่สุด

8.ให้เงินทำงาน

เมื่อคุณเก็บเงินได้สักก้อนแล้ว ก็ควรที่จะแบ่งไป ล ง ทุ นบ้าง

เพื่อหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น เช่น ล ง ทุ น กองทุนรวม หุ้ น เป็นต้น

ขอขอบคุณ w e a l t h m e u p

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …