Home ข้อคิดเตือนใจ 10 คำพูดช่วยเพิ่มพลังบวกให้ลูก ที่ลูกอยากได้ยินจากพ่อแม่

10 คำพูดช่วยเพิ่มพลังบวกให้ลูก ที่ลูกอยากได้ยินจากพ่อแม่

5 second read
0

1. ลูกคือ “ คนสำคัญ ” ของกับพ่อแม่นะ

คำนี้จริงๆแล้วมันเป็นคำที่สำคัญนะ เพราะเมื่อในความเป็นจริงแล้วลูก คือคนสำคัญ

และคนพิเศษสำหรับพ่อแม่ แต่จะมีสักกี่ครั้งกันที่พ่อแม่ได้บอกให้ลูกรับรู้จากปาก

ของพ่อแม่เองบ้าง เชื่อเถอะว่า หากได้พูดให้เขาได้รับรู้บ้าง สิ่งที่จะได้กลับมานั้น

มันย่อมมีค่ามากมายมหาศาล เพราะนั่นมันคือสายใยแห่งความรักระหว่างกันและกัน

ทั้งนี้ทั้งนั้น พ่อแม่ควรโอ บก อดลูกบ้าง โดยเฉพาะเวลาเมื่อลูกเริ่มโตขึ้น อย่ าให้วัย

ที่เปลี่ยนไปทำให้เกิดระยะห่างกัน จนทำให้เขารู้สึกว่าการก อดนั้นเป็นเรื่องแปลก

ดังนั้น การก อดลูกแน่นๆ และบอกว่าเขาสำคัญมากแค่ไหน แม้จะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที

แต่มันจะเป็นความทรงจำที่คนเป็นพ่อแม่ และลูกจะไม่มีวันลืมได้เลย

2. พ่อกับแม่ “ รัก ” ลูกนะ

เพราะลูกคือดวงใจของพ่อแม่ และการที่ละเลยคำพูดง่ายๆ และมีค่าขนาดนี้มันก็เป็น

สิ่งผิ ดพล าดที่ยิ่งใหญ่พอควร เพราะหลายๆคนไม่มีโอกาสที่จะบอกรักลูกในวินาที

สุดท้ายเลยด้วยซ้ำ ในทางตรงกันข้าม คนทุกคนก็ควรให้ความสำคัญกับความรักและ

คำพูดควบคู่ไปพร้อมๆ กัน ก่อนที่พ่อแม่จะไม่มีลูกให้บอกรัก หรือลูกบอกรักในวันที่

มันอาจสายเกินไปแล้ว ทั้งนี้อย่ ามัวแต่แสดงความรักและเชื่อว่าลูกรู้อยู่แล้วว่าพ่อแม่

รักเขามากแค่ไหน เพราะบางเวลาคำพูดก็สำคัญไม่แพ้การกระทำเช่นเดียวกัน

3. พ่อกับแม่ “ ภูมิใจ ” ในตัวลูกนะ

มันอาจมีบางสิ่งอย่ างที่ลูกทำให้คนเป็นพ่อแม่รู้สึกภูมิใจในตัวลูกมากเป็นพิเศษ

ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเป็นสุภาพบุรษ แสดงความมีน้ำใจ หรือการแสดงความ

สามารถพิเศษให้เห็นอยู่เสมอๆ พ่อแม่ทุกคนควรลองสังเกตดูดีๆว่าจุดเด่นของเขา

คืออะไร แล้วสิ่งไหนที่ทำให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวเขา จงใช้ช่วงเวลาดีๆ เหล่านั้นเพื่อ

บอกให้เขาได้รับรู้บ้างว่าภูมิใจในตัวเขามากแค่ไหน เพราะคำพูดเพียงไม่กี่คำนี้

มันจะเปลี่ยนเป็นพ ลั งและกำลังใจให้ลูกได้อย่ างมหัศจรรย์เลยทีเดียว

4. พ่อกับแม่ “ รัก” ในสิ่งที่ลูกเป็นนะ

พอเขาเริ่มโตขึ้นมากเท่าไหร่ เขายิ่งต้องการการยอมรับจากพ่อแม่มากขึ้นเท่านั้น

ความเป็นจริงแล้วเขามักจะพย าย ามทำทุกอย่ างเพื่อให้พ่อแม่ยอมรับในตัวเขา

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตั ดสินใจของความรักในวัย เด็ ก หรือการกระทำต่างๆ ที่ลูก

อาจมีพฤติก รรม เ บี่ ย ง เ บ น แม้พ่อแม่จะอยู่คอยดูอยู่ห่างๆและการที่ลูกรู้ว่า

พ่อแม่ยอมรับ ในสิ่งที่เขาเป็น และเลือกแล้วนั้นแสดงให้เห็นว่าพ่อแม่ไม่ได้

ล ะเ ลยแต่อย่ างใด อีกทั้งยังคงรักและเข้าใจอยู่เสมอด้วย

5. พ่อกับแม่ “ เชื่อมั่น ” ในตัวลูกเสมอนะ

ในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น ความเปลี่ยนแปลงหลายๆ

อย่ างอาจเข้ามาตอนที่พ่อแม่ยังไม่ได้ตั้งตัว ลูกอาจสู ญเ สียความมั่นใจในการ

ตั ดสินใจหรือลงมือทำอะไรสักอย่ าง หากใครเคยเจอปัญหาที่ลูกอยู่ในช่วงที่

กำลังสับสนแบบนี้ ลองถามตัวเองดูว่า เคยสละเวลาบอกลูกบ้างหรือไม่ว่าพวกคุณ

เชื่อมั่นในตัวลูกมากน้อยแค่ไหน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีพวกคุณอยู่ข้างๆเขาเสมอ

6.พ่อกับแม่ “ สนับสนุน ” ลูกเสมอนะ

พ่อแม่ทุกคน ควรตระหนักอยู่เสมอว่าเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตเขา เพราะฉะนั้น

อย่ าเอาลูกไปเปรียบเทียบกับตัวเองตอนสมัยเ ด็ กๆ บางอย่ างที่พ่อแม่ชอบ

ลูกอาจไม่ชอบก็ได้ มุมมองที่ต่างกัน ถ้าไม่เข้าใจกันก็อาจทำให้มีปัญหากันได้

และถ้าหากเด็กบางคนถูกบังคับมากๆ ก็จะรู้สึกว่าเขาไม่มีความเป็นส่วนตัว

ไร้อิสระ ท้ อแ ท้ และไม่มีความมั่นใจในตัวเอง

7. ลูกเป็น “ เ ด็กดี ” ของพ่อกับแม่นะ

พ่อแม่ทุกคน ควรทำความเข้าใจธรรมชาติของเด็ กก่อนว่า เด็ กทุกคนก็ อย าก

ได้รับคำชมเชย และได้ยินคำยืนยันจากพ่อแม่อีกสักครั้งว่า เขาเป็นลูกที่ดีพอ

ดังนั้น หากลูกเป็นเ ด็กดี มีน้ำใจ น่ารักกับทุกคน พ่อแม่ก็ควรชมเชยลูกบ้าง

เพราะมันจะทำให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น และช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอีกด้วย

8. พ่อกับแม่ไม่ได้หมายความแบบนั้นนะลูก

บางครั้งพ่อแม่อาจจะพูดอะไรบางอย่า งที่ลูกฟังแล้วอาจรู้สึกเสี ยใจได้

ทั้งๆ ที่ความจริงแล้ว พ่อแม่อาจพูดไปโดยที่ไม่ได้คิดว่าลูกจะเสี ยใจกับ

สิ่งที่เขาพูดมันออกไป ดังนั้น หากพ่อแม่รู้แล้วว่าลูกเสี ยใจกับสิ่งที่คุณ

ได้พูดออกไป ก็ควรอธิบายให้เขาเข้าใจว่าหมายความว่าอย่ างไรกันแน่

อย่ าให้เขาข้าใจผิดๆ แต่ทางที่ดีก็ควรพูดจาให้ชัดเจนตั้งแต่แรกจะดีกว่า

9. พ่อกับแม่ “ ขอโทษ ” นะลูก

บางครั้งการขอโทษ มันอาจจะเป็นสิ่งที่ย ากที่สุดที่จะพูด แล้วยิ่งคนส่วนใหญ่

มักให้ความสำคัญกับความเป็นพ่อและแม่ค่อนข้างสูงด้วย ดังนั้นแล้วหากพ่อแม่

ทำผิดก็ควรขอโทษเขา การที่พ่อแม่กล่าวคำขอโทษกับลูกเมื่อทำผิดพลาดนั้น

ไม่ได้หมายความว่าลูกจะดูถูกความเป็นพ่อเป็นแม่ ในทางกลับกันนั้น การที่พ่อแม่

ยอมรับ และกล้าขอโทษนั้น มันยังทำให้ทุกคนเรียนรู้ที่จะเคารพตัวเองมากขึ้น

และกล้าที่จะยอมรับในสิ่งที่ทำลงไป อีกทั้งยังเคารพความรู้สึกของผู้อื่นด้วย

10. แม้พ่อกับเเม่จะเลิกกัน แต่ลูกไม่ต้องเลือกรัก

ข้อนี้จะดีสำหรับครอบครัวที่พ่อแม่มีเหตุที่ต้องเลิกลากันไป ทำให้เ ด็กต้องต ก

อยู่ในสภาวะที่อาจสับสน เลือกว่าจะต้องอยู่กับใคร ซึ่งในระหว่างช่วงเวลาสับสน

กับการเลือกฝั่งของพ่อและแม่แล้ว ลูกบางคนที่ต กอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้น

อาจจะต้องเลือกด้วยว่าจะรักใคร ซึ่งพ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะกี ดกัน ลูกไม่ให้เ ด็ก

พบอีกฝ่าย ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่ แม้ในที่สุดจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว

แต่ก็ไม่ควรบังคับลูกให้รักใครคนใดคนหนึ่ง เพราะยังไงพ่อกับแม่ก็คือบุคคล

ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขานั่นเอง

ขอบคุณ p a t t a n a kit

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …