Home ข้อคิดเตือนใจ 4 แนวคิด ที่ช่วยเก็บเงินในยุคเศรษฐกิจเช่นนี้

4 แนวคิด ที่ช่วยเก็บเงินในยุคเศรษฐกิจเช่นนี้

4 second read
0

1.ใช้จ่ายให้น้อยลง

ข้อนี้ถือเป็นข้อที่ย ากพอสมควร เพราะรายจ่ายทุกๆอย่ าง ของคนเรา

มักมีเหตุผลมาลองรับเสมอ ในแต่ละครั้งที่จะต้องจ่ายเพราะว่ามันคือ

รายจ่ายที่จำเป็น สิ่งที่เราควรทำจึงจำเป็นต้องปรับพฤติก รรมของตัวเอง

ในการใช้จ่าย บางครั้งการรักในความสะดวกสบายเล็กน้อยก็ทำให้เรา

มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น เช่น นั่งรถแท็กซี่เพราะขี้เกียจรอรถเมล์

เปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้ทั้งวันเพราะอากาศร้อน และสิ่งเล็กๆน้อยๆ

เหล่านี้เองที่เป็นรายจ่ายที่เมื่อนำรวมกันแล้ว ก็ถือว่าเยอะพอสมควร

2.จดบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆไว้เสมอ

เราควรจดรายการใช้จ่ายของทุกเดือน โดยอาจจะจดเป็นแบบบันทึกง่ายๆ

รายรับ-รายจ่าย แต่ก็ต้องแยกให้ชัดเจนด้วยว่าในแต่ละเดือนนั้นเรามี

รายได้เท่าไรและมีรายจ่ายเท่าไร การจดบันทึกการใช้จ่ายต่างๆ มันจะ

ช่วยทำให้เรามองเห็นภาพชัดเจนในการใช้จ่ายของเรา และทำให้เรา

สามารถแยกได้ว่ารายจ่ายไหนที่จำเป็นและอันไหนที่ไม่จำเป็น และตรงนี้

จะทำให้เราสามารถลดรายจ่าย ที่ไม่จำเป็นออกไปได้

3.เก็บเงินให้มากขึ้น

การออมเงินมันมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่ างเหมาะสมกับการใช้ชีวิต

ของเราเช่นกัน เงินออมจะต้องเป็นที่ไม่ได้เหลือจากการใช้จ่าย แต่เราควร

จะกำหนดไว้ว่า ในแต่ละเดือนจะออมเงินเท่าไรเพื่อให้เหมาะสมกับรายได้

เช่น อย่ างน้อย 15-20% ของรายได้ที่มี และต่อจากนั้นถ้าเหลือเท่าไรจึง

จะเป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งหากค่าใช้จ่ายต่างๆ ในแต่ละเดือนเหลือจึงนำมาเก็บออมเพิ่ม

4.หารายได้ให้มากขึ้น

อันนี้เป็นสิ่งต้องใช้เวลาเปรียบเทียบ คล้ายกับเงินเดือนของมนุษย์เงินเดือน

ที่ต้องอาศัยประสบการณ์เพื่อให้มีเงินเดือนเพิ่มมากขึ้น ในระยะเวลาอันสั้นนั้น

คงทำได้ไม่ง่ายนัก เพราะในกรณีคนที่มีรายได้ประจำ สิ่งที่สำคัญและเป็นตัว

แปรก็คือ เวลา แต่สิ่งที่ทำได้เลยในขณะนี้นั้นก็คือการ รั ก ษ า แหล่งรายได้

ประจำนี้ไว้ เพื่อรอโอกาสที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลง เช่น การเลื่อนตำแหน่ง

การย้ายงาน ดังนั้น เราจึงควรตั้งใจทำงานประจำของเราให้ดีก่อนเพื่อเป็น

การ รั ก ษ า แหล่งรายได้หลักเอาไว้ แต่หากเรามีโอกาสในการมองหาลู่ทาง

ในการเพิ่มรายได้ที่ไม่กระทบกับงานประจำและทำคู่กันได้ ก็ควรคว้าไว้เพื่อ

ให้เรามีรายได้เสริม และเป็นเงินออมอีกทาง เช่น การขายสินค้าออนไลน์

ขอขอบคุณ money h u b

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …