Home ข้อคิดเตือนใจ 7 วิธีสอนลูก จงใช้เหตุผลเพื่อสอนเขา อย่าใช้แต่อารมณ์

7 วิธีสอนลูก จงใช้เหตุผลเพื่อสอนเขา อย่าใช้แต่อารมณ์

0 second read
0

เวลาที่ลูกๆของคุณทำผิดพลาด สิ่งที่พวกเขากลั วมากก็คือ การถูกพ่อแม่ ตำหนิ

หรือต่อว่าอย่ างรุ นแร ง และถูกล งโท ษนั่นเอง สิ่งเหล่านี้แหละที่ส่งผลยิ่งทำให้

ลูกๆ ต่ อต้ านเรามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นแล้ว พ่อแม่ยุคใหม่ ควรสอนเขาด้วยเหตุผล

มากกว่าการใช้อารมณ์ ไม่เช่นนั้นลูกของเรา ก็จะกลายเป็นคนที่ใช้แต่อารมณ์

ไม่ฟังเหตุผลเช่นกัน และคุณควรถามเขาด้วยคำถามเหล่านี้

1.เกิดอะไรขึ้นหรือลูก

พ่อแม่นั้นต้องเป็นผู้ฟังที่ดีให้ลูก ควรเปิดโอกาสให้เขาได้พูดหรืออธิบายบ้าง

ไม่ควรด่วนตัดสินใจอะไรด้วยตัวเอง แม้ว่าเขาจะทำผิดจริงๆก็ตาม บางทีเขา

อาจยินดีที่จะยอมรับความผิดของเขาเองก็ได้ ที่สำคัญ เราไม่ควรต่อว่าเขา

แต่ให้ทำความเข้าใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากมุมมองของลูก เพื่อให้เราได้เข้าใจเขามากขึ้น

2. ถ้าพ่อแม่ทำแบบนี้บ้าง แล้วห นูจะเป็นยังไง

เราต้องอธิบายให้เขาเข้าใจถึงสิ่งที่จะตามมาในภายหลัง หรือผลที่จะตามมา

ถ้าแ ก้ปั ญห าด้วยวิธีที่ให้เขาพูดออกมา เพื่อให้เขารู้ว่าถ้าเขาทำแบบนี้แล้ว

จะได้รับผลแบบไหน เขาจะสามารถรับผลที่ตามมาได้ไหม การทำแบบนี้

จะส่งผลให้ลูกเชื่อใจเรา และเมื่อเขามีปัญหาอะไร เขาก็จะมาปรึกษาเรา

3. ห นูคิดว่าพ่อกับแม่ต้องทำยังไงดี กับความผิดของห นู

เราสามารถหาทางออก และคิดแก้ปัญหาไปพร้อมกับเขาได้ อาจจะเป็นการ

เสนอแนะแนวทางให้เขา เพื่อให้เขารู้สึกถึงการร่วมแก้ปัญหาไปพร้อมกับเรา

และเราก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของเขาด้วยเช่นกัน

4. ห นูตั ดสินใจได้ไหมว่า เราควรทำยังไงกันดี

เมื่อวิเคราะห์เรื่องราวและผลที่ตามมาจนครบหมดแล้ว เขาจะเลือกวิธีแก้ปัญหา

ที่เหมาะสมกับเขาที่สุดออกมาจนได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่เราคาดเอาไว้ก็ตาม

แต่เราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของลูกด้วย เพราะถ้าเราพูดกลับไปกลับมา

ก็จะยิ่งทำให้ลูกไม่เชื่อใจและไม่อย ากจะปรึกษาอะไรเราอีกเลย

5. แล้วห นูอย ากให้พ่อแม่ทำอะไรดี

หากลูกเอ่ยปากขอให้พ่อแม่ช่วยอะไรเขาสักอย่ าง คนเป็นพ่อแม่ต้องสนับสนุน

และช่วยเหลือเขาอย่ างเต็มที่ด้วย เพราะพลังสนับสนุนของพ่อแม่จะส่งความเข้มแข็ง

ไปถึงตัวลูกได้ ทำให้เขามีความมั่นใจในการทำสิ่งต่างๆได้ดีอีกขึ้น

6. ถ้าห นูทำผิดอีก คราวหน้าพ่อแม่ต้องทำยังไง

บางทีคุณต้องให้เวลาลูก ให้โอกาสเขาได้ทบทวนตัวเองบ้าง ให้เขาได้ตั ดสินใจ

และคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองก่อน แล้วรอดูว่าเขาจะมีความสามารถและ

มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหานั้นไหม ผู้ใหญ่อย่ างเราๆ อาจจะคิดว่าลูกเรา

ไม่ชสามารถในการแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ เพราะอายุยังน้อย แต่จริง ๆ แล้วเมื่อ

ถึงที่สุด เขาจะมีความสามารถและวิธีการแก้ไขปัญหาได้เอง เหมือนกับสัญชาตญาณ

ในการเอาตัวรอดนั่นแหละ

7. ห นูคิดอะไรอยู่ ห นูรู้สึกยังไงบ้าง

ปล่อยให้เขาได้แสดงออกหรือพูดถึงความรู้สึกของเขาออกมาก่อน อย่ าเพิ่งเข้าไป

สั่ งส อนอะไรเขาในเวลาแบบนี้ เพราะเวลาที่คนเรามีอารมณ์ติดค้างอยู่ ต่อให้ใครจะ

พูดอะไรไป ก็ไม่ฟังหรอก ไม่รับเข้าหัวอยู่แล้ว ต้องรอให้อารมณ์เย็นลงเสี ยก่อน

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …