Home ข้อคิดเตือนใจ 9 วิธี เพิ่มคุณค่าในตัว โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาความสวยแม้แต่น้อย

9 วิธี เพิ่มคุณค่าในตัว โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาความสวยแม้แต่น้อย

6 second read
0

1. รักในสิ่งที่ตัวเองนั้นเป็น

ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่ างหรอก และก็ไม่แปลกอะไรถ้าเราจะมีข้อบกพร่อง

ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพียงแค่เราต้องรู้จักเรียนรู้วิธีแก้ไขให้ตรงจุดอย่ างถูกวิธีเท่านั้นเอง

และสิ่งสำคัญเลยก็คือ ต้องยอมรับในข้อบกพร่องของตัวเองให้ได้ก่อน เพื่อที่เราเองจะ

ได้มองเห็นมันได้อย่ างชัดเจน และสามารถนำไปปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนาตนเองอยู่

เสมอๆ เพื่อที่เราจะได้รักตัวเองในแบบที่ตัวเราเป็น ไม่ต้องพย าย ามทำตัวให้โดดเด่น

เพื่อแข่งขันกับคนอื่นให้เหนื่ อยเปล่า คนที่เป็นตัวของตัวเองมักมีเสน่ห์เสมอ

2. เชื่อมั่นในตัวเองไว้

ความเชื่อมั่นในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงความสวยแต่อย่ างใด แต่ในที่นี้มันเกิดจากภายใน

จิตใจของเรานั่นเอง และก็ไม่ได้หมายถึงการแต่งตัวดีๆ ด้วยเสื้อผ้าราคาแพงๆ หรูหรา

แต่อย่ างใด แต่มันคือความเชื่อมั่นในความเป็นตัวของตัวเองในหนทางที่ถูกต้อง

อะไรที่เป็นความดีงามทั้งปวง ล้วนเป็นความเชื่อมั่นทั้งหมด ทุกคนล้วนมีความดีงาม

ในตัวเองอยู่แล้ว จงเชื่อในความดีงามของตัวเอง รับรองว่าความเชื่อมั่นจะทำให้คุณ

นั้นเปล่งประกายได้อย่ างสวยงามแน่นอน

3. รู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน

ก่อนอื่นเลยคุณต้องแยกให้ออกระหว่างความเข้มแข็งกับความแข็งกร้าว เพราะว่า

ผู้หญิงเราสามารถเข้มแข็งภายใต้กิริย าที่อ่อนหวานได้นั่นเอง และความอ่อนน้อม

ถ่อมตนก็เป็นเสน่ห์อีกอย่ างที่จะทำให้คุณดูดีได้อย่ างไม่ต้องใช้หน้าตาเลยก็ว่าได้

ไม่ว่าจะเป็นการพูดจากับผู้หลักผู้ใหญ่อย่ างมีสัมมาคารวะ การพูดจากับเพื่อน ๆ

อย่ างให้เกียรติซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้แหละที่จะช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับสาวๆได้

4. ทำทุกๆอย่ างให้เต็มที่

คนที่ทำอะไรเต็มที่ มักจะได้ผลลัพธ์ดีกว่าที่คาดหวังไว้เสมอ และผู้หญิงที่มีเสน่ห์

ก็คือคนที่พย าย ามเต็มที่ในสิ่งที่ตนเองต้องการ การใช้ความรู้ความสามารถในการ

ทำงาน หรือใช้ในการเรียนจะช่วยเสริมเสน่ห์ให้ผู้หญิงเราได้อย่ างไม่น่าเชื่อเลย

นอกจากจะมีเสน่ห์แล้ว ยังจะทำให้เราได้รับอะไรดีๆ กลับมาด้วยนั่นเอง

5. ให้ความเคารพผู้อื่นเสมอ

การเคารพผู้อื่นมันคือการยอมรับความแต กต่าง ยอมรับว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้เก่ง

เหมือนกันกับเรา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เก่งอะไรเลยนะ เพราะเขาอาจจะ

ถนัดในสิ่งอื่นที่เราทำไม่ได้เช่นกัน เเละเราก็ต้องยอมรับว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้คิด

เหมือนกันกับเราเสมอไป แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความอีกว่าสิ่งที่เขาคิดไม่เหมือนเรา

นั้นมันผิดไปเสี ยหมด จงยอมรับในสิ่งที่คนอื่นนั้นเป็น เคารพคนอื่นอย่ างใจจริง

แล้วเชื่อเถอะว่าเสน่ห์ของคุณจะเปล่งประกายอย่ างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียว

6. ทำในสิ่งที่มีคุณค่า

การทำสิ่งที่มีคุณค่าก็คือการทำทุกๆสิ่งทุกๆอย่ างโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเสมอ

เมื่อไหร่ก็ตามที่เราคำนึงถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองด้วยใจจริง เสน่ห์ของเราจะเปล่ง

ประกายอย่ างถึงที่สุดแน่นอน แต่ก็อย่ าลืมไปว่าต้องทำมันด้วยใจจริงๆด้วยนะ

ไม่ใช่ทำเพื่อแค่ให้คนอื่นชื่นชมหรือปรบมือให้เพียงอย่ างเดียว

7. หาความรู้ใหม่อยู่เสมอ

ไม่ว่าจะยุคไหนๆ ความรู้ยังเป็นสิ่งสำคัญเสมอ และยังเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้าง

ให้ภาพลักษณ์ของผู้หญิงเราดูดีได้อย่ างไม่น่าเชื่ออีกด้วย ผู้หญิงที่มีความรู้นั้น

นอกจากจะช่วยส่งเสริมการทำงานแล้ว ยังสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นๆ

ได้ด้วย นับว่าเป็นเสน่ห์ที่สร้างได้ง่ายๆ

8. หาความพอดีให้ชีวิต

การเดินทางสายกลางนั้นดีที่สุด เพราะไม่ว่าคุณจะทำกิจวัตรประจำวันอะไรหรือ

ทำไปอะไรก็ตาม ทุกอย่ างตั้งอยู่บนความพอดีพองาม อย่ าลืมว่าความเป็นธรรมชาติ

คือเสน่ห์ที่สวยที่สุดของผู้หญิง ผู้หญิงที่มีเสน่ห์ไม่ใช่ผู้หญิงที่พูดเก่ง แต่งตัวเยอะ

หรือว่ามั่นใจมากอะไรขนาดนั้น แต่ผู้หญิงที่มีเสน่ห์ที่สุดคือผู้หญิงที่เปิดเผยความ

เป็นธรรมชาติของตัวเองได้อย่ างพอดีนั่นเอง

9. สร้างสัมพันธ์ที่ดี

คนเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้ เพราะฉะนั้น มันคงจะดีกว่าถ้าเราจะเลือกที่จะ

สร้างความสัมพันธภาพที่ดีไว้กับคนอื่นๆ เพราะนอกจากจะสร้างความสุขให้กับ

ตัวเราเองแล้ว ยังสามารถสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างได้อีกด้วย ซึ่งสิ่งที่สำคัญ

ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ก็คือการช่วยเหลือคนอื่นด้วยความเต็มใจ ทั้งต่อหน้า

และลับหลัง ทำสิ่งที่มีประโยชน์กับคนอื่นเสมอเมื่อเรามีโอกาส สิ่งเหล่านี้มันจะช่วย

เพิ่มคุณค่าให้กับผู้หญิงเราได้อย่ างง่ายๆ

ขอบคุณ s i s t a c a f e

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …