Home ข้อคิดเตือนใจ 5 ข้อคิด สุขใจยามเกษียณ แม้แก่ตัวไปก็ไม่ลำบาก

5 ข้อคิด สุขใจยามเกษียณ แม้แก่ตัวไปก็ไม่ลำบาก

0 second read
0

เพราะอะไร คนเราจึงต้องวางแผนการเงินหลังเกษียณไว้แต่เนิ่นๆ ทั้งที่อายุก็เพิ่งจะขึ้นเลข 3

หรือเลข 4 เอง คำตอบที่เข้าใจง่ายก็คือ เมื่อคนเราอายุมากขึ้นแล้ว ความสามารถต่างๆ

ของคนเราก็จะลดทอนลงตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแข็งแร งของสภาพ

ร่ างก ายหรือความแข็งแกร่งของสภาพจิตใจก็ตาม ทุกๆอย่ าง มันไม่ได้พร้อมที่จะสู้

ไปกับเราเหมือนตอนที่เรายังหนุ่มยังสาวอีกต่อไปแล้ว เพราะเหตุนี้เองจึงเป็นที่มาของ

การออมเงินเพื่อชีวิตที่มีความสุขหลังเกษียณอายุ แล้วชีวิตหลังเกษียณที่ดีนั้นต้องทำ

อย่ างไรตามไปดูว่า 5 ข้อต้องทำอย่ างไร เพื่อให้มีเงินเตรียมไว้สุขใจย ามเกษียณ

1.กำจั ดหนี้สิน ลดหนี้สินที่ไม่จำเป็นออก

เพื่อความสบายในตอนแก่เฒ่า เริ่มจากลดการรูดบั ตรเค รดิต

หรือเลิกซื้อของที่ไม่จำเป็นออก รวมไปถึงการท่องเที่ยวต่างแดน

ออกไปด้วย จากที่เคยไปเที่ยวทุกๆปี ก็ลดจำนวนลงและนำเงิน

ในส่วนนี้มาเก็บไว้เป็นเงินหลังเกษียณแทน แล้วก็ค่อยๆเก็บไป

ทีละเล็กละน้อย พอรวมๆแล้วก็กลายเป็นเงินก้อนให้เราได้ใช้จ่าย

ในย ามเกษียณได้นั่นเอง

2.แบ่งเงินไว้เป็นส่วนๆ สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ให้เราต้องคิดก่อนว่าเราอย ากมีเงินไว้ใช้เดือนละเท่าไหร่

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร ข้าวของเครื่องใช้หรือการท่องเที่ยวต่างๆ

ที่สำคัญก็คือ อย่ าลืมนึกถึงเรื่องสุขภาพด้วย ซึ่งวิธีคิดเพื่อออมเงิน

คร่าวๆ เช่น นายน้อยตั้งใจจะเกษียณอายุเมื่อครบ 55 ปี และได้

คาดการณ์ไว้ว่า จะใช้ชีวิตจนถึงอายุ 75 ปี ซึ่งมีเงินไว้ใช้หลังจากที่

เกษียณแล้วในแต่ละเดือนเป็นจำนวน 20,000 บาทต่อเดือน และ

คิดเป็นรายปีจะได้ทั้งหมดจำนวน 240,000 บาทต่อปี ดังนั้นแล้ว

นายน้อยจะต้องมีเงินทั้งหมดหลังที่เกษียณเท่ากับ 240,000×20

คิดเป็นเงินจำนวนทั้งหมด 4,800,000 บาท นั่นเอง แต่ก็อย่ าลืมว่า

ในอนาคตอาจจะมีเรื่องของเงินเฟ้ อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพราะฉะนั้น

จะต้องเตรียมเงินให้มากขึ้นไปกว่าเดิมอีกด้วย

3.ทบทวนเป้ าหม ายเป็นประจำ

เพื่อให้เรารู้ตัวเองว่าเราต้องเก็บเงินให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

และเหลือเงินที่ต้องเก็บเพิ่มอีกเป็นจำนวนเท่าไหร่ หรือถ้าคำนวณ

แล้วมันไม่พอ ก็จะต้องวางแผนใหม่อีกครั้งว่าต้องทำอย่ างไรเราจึง

จะมีเงินออมถึงเป้าที่ได้ตั้งเอาไว้ เพราะถ้าหากเรามีเงินไม่พอไว้ใน

การใช้จ่ายแล้วล่ะก็ อาจจะทำให้ชีวิตวัยเกษียณของเรานั้นไม่มีความสุข

4.เทำบัญชีรายรับรายจ่าย อย่ างสม่ำเสมอ

เราจะต้องมีวินัยออมเงินให้ได้ในทุกๆเดือน และก็ต้องทำมันอย่ าง

ต่อเนื่องด้วยเช่นกัน เพราะถ้าหากไม่ทำในส่วนนี้แล้ว เราก็จะไม่มีวัน

รู้ได้เลยว่าเงินส่วนไหนที่เราควรจะเก็บเพิ่ม หรือเงินส่วนไหนที่เราควร

ลดการใช้จ่ายลง เพราะฉะนั้น เราก็ต้องมีวินัยในการออมเงินด้วย

5.จัดการพ อร์ ต การลงทุ นที่เหมาะสม

ควรจัดการให้เหมาะสมและกระจายความเสี่ ยงไปลงทุนกับสินทรัพย์

ต่างๆไว้ด้วย เพราะจะทำให้ได้มูลค่าของเงินเพิ่มขึ้น และถ้าตัวเราเอง

ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนต่างๆ ก็ต้องหาข้อมูลมาอ่านและศึกษา

เอาไว้บ้าง ทางออกที่ดีอีกทางหนึ่งก็คือการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เขามี

ความรู้ด้านการเงินโดยตรง จะทำให้เราสามารถวางแผนการเงินและ

จัดการชีวิตหลังเกษียณได้อย่ างสำเร็จตามเป้ าหม ายได้นั่นเอง

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …