Home ข้อคิดเตือนใจ 5 ทัศนคติ ที่ไม่ควรมีในที่ทำงาน เพราะไม่มีใครอยากทำงานด้วย

5 ทัศนคติ ที่ไม่ควรมีในที่ทำงาน เพราะไม่มีใครอยากทำงานด้วย

4 second read
0

1. ฉันยอมแพ้ไม่ได้

เคยเจอไหม คนประเภทที่เถียงแบบไม่ยอมแ พ้ แม้ว่าเราจะมีหลักฐานต่างๆ

หรือมีข้อมูลมากมายมายืนยันก็ตาม ขณะเดียวกันพอมีการโ ต้เ ถียงกันเกิดขึ้นนั้น

คนเหล่านี้ก็มักจะพย าย ามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้เป็น “ ผู้ชนะ ” ให้ได้

และการโต้เถียงกันนั้น หลายๆ ครั้งก็ไม่ใช่เรื่องของการทำงานหรือการได้

วิธีที่มีประสิทธิภาพ หากแต่แค่ต้องการเป็นผู้ชนะเท่านั้น ทัศนคติของการแพ้ไม่ได้

หรือประเภทที่ต้องชนะเสมอนี่เอง ที่ทำให้หลายๆคนถูกระอาจากเพื่อนร่วมงาน

เพราะมันกลายเป็นว่าพวกเขาไม่ได้ทำงานเพื่อคนอื่น แต่กลายเป็นทำงาน

เพื่อตัวเองอยู่ตลอดเวลา แล้วอย่ างนี้ใครจะอย ากทำงานด้วยใช่ไหมล่ะ

2. ฉันเก่งกว่าใครๆ

การที่คุณมีทักษะและมีความสามารถมากนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่การที่เอาแต่

ทะนงตัวเองว่าเหนือกว่าคนอื่น เก่งกว่าคนอื่นนั้นนก็อีกเรื่องหนึ่ง สิ่งที่แต กต่างกัน

ระหว่างบอกว่า “ ฉันเก่ง ” กับ “ ฉันเก่งที่สุด ” หรือ “ ฉันเก่งกว่าคนอื่นๆ ” ก็คือ

การที่คุณไปตั ดสินความสามารถของคนอื่น และมองว่าอะไรๆที่ตัวเองทำนั้น

ถูกอยู่เสมอ เราจึงมักเจอกับสถานการณ์ประเภทที่ไม่ยอมฟังคนอื่น หรือไม่ก็

มองว่าตัวเองถูกอยู่ฝ่ายเดียว ไม่เคยทำอะไรพลาดอย่ างนั้นแหละ

3. ฉันอย ากมี และใช้อำนาจ

การทำงานในออฟฟิศนั้น สิ่งที่ตามมาก็คือลำดับขั้นของการบริหารงานนั่นเอง

และก็ไม่แปลกที่หลายๆ คนจะอย ากขึ้นเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างาน

เพราะการเป็นหัวหน้าย่อมตามมาด้วย อำนาจ  ที่จะสามารถใช้สั่งการ

คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาได้นั่นเอง ทีนี้ปั ญห ามันก็คือหลายๆ คนไปตั้ง

ทัศนคติประเภทว่า เป็นหัวหน้าแล้วจะใช้อำนาจในการสั่งอะไรใคร

แบบไหนก็ได้ จะบี บเค้ นคนอื่นให้เป็นตามที่ตัวเองต้องการแบบไหนก็ได้

ซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องที่ดีเลย ลูกน้องที่อยู่ใต้ห้วหน้างานประเภทบ้ าอำนาจ

ล้วนพูดไปทางเดียวกันว่า ทุ กข์ ท ร ม า น อันที่จริงแล้วการมีอำนาจ

ตามบทบาทหน้าที่นั้นก็เป็นเรื่องจริง แต่การใช้อำนาจให้คนอื่นยอมรับนั้น

ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งถ้าหวกหัวหน้างานใช้มันไม่เป็น ก็จะมีแต่ทำให้

ทีมงานรู้สึกเอือมระอาเอ าได้นั่นแหละ

4. กลัวคนอื่นจะเด่นกว่าตัวเอง

พอคนกลัวว่าตัวเองจะถูก แ ย่ ง บทบาทจากคนอื่น กลัวว่าคนอื่นจะได้

ผลงานมากกว่า สิ่งที่ตามมาคือการพย าย ามเบี ยดอีกฝ่าย บ้างก็

พย าย ามห าทางให้อีกฝ่ายไม่ได้ผลงาน สิ่งที่ตามมาจึงเกิดเป็น

สถานการณ์ประเภทเก็บความลับไว้คนเดียว ไม่ยอมแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน

เพราะกลัวว่าอีกฝ่ายจะเอาใช้ประโยชน์ได้นั่นเอง พอเป็นแบบนี้แล้ว

การทำงานร่วมกันก็คงจะไม่เกิดขึ้น แทนที่จะช่วยกันทำให้เกิดงานที่ดี

กลับกลายเป็นการขั ดขากันเองซะอย่ างนั้น

5. ทำงานเพื่อให้พอเสร็จๆ ไปวันๆ

ถ้าเรามองว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จได้นั้นจะมี Passion กับการทำงาน

มากเช่นเดียวกับเป้ าหม ายของการทำงานที่ชัดเจน เราก็จะเจอกับเรื่อง

ตรงกันข้ามกับคนอีกจำนวนหนึ่ง ประเภทที่มาทำงานเพื่อรับเงินเดือน

ตอนสิ้นเดือน ไม่ได้ต้องการความท้าทายหรืออย ากทำอะไรให้ดีเป็นพิเศษ

มันจึงไม่แปลกที่เราจะเจอหลายๆคนทำงานประเภทขอไปที คนทำงาน

ด้านบริการก็ไม่ได้บริการตามชื่อตำแหน่ง บางคนก็คิดงานเหมือนกับเป็นหุ่นยนต์

บางคนเข้าประชุมเหมือนแค่ได้เผ า ชั่ ว โมงทำงานไปวันๆ ซึ่งพอเป็นแบบนี้แล้ว

คนทำงานรอบๆข้างก็จะรู้สึกหมดไฟและอาจจะกลายเป็นคนประเภทเดียวกันได้โดยไม่รู้ตัว

ขอบคุณ j o b b k k

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …