Home ข้อคิดเตือนใจ สิ่งที่คนทำงาน ควรทำให้ได้ก่อนถึงอายุ 35 เพื่อให้ชีวิตลงตัวมากขึ้น

สิ่งที่คนทำงาน ควรทำให้ได้ก่อนถึงอายุ 35 เพื่อให้ชีวิตลงตัวมากขึ้น

1 second read
0

1. มีแผนสำรองในชีวิตของการทำงานเสมอ

2. วางแผนการเงิน สำหรับช่วงเกษียณอายุของตนเองไว้ให้ดี

3. พักผ่อนให้เพียงพอ

4. รู้จักวิธีจัดการความ เ ค รี ย ด ของตัวเองให้ได้

5. อย่ าลืมเก็บออมเงิน เพื่อไว้ใช้ย ามฉุ กเ ฉิ น

6. รู้จักทักษะและความสามารถที่มีอยู่ของตัวเอง

7. เรียนรู้จากความผิ ดพล าด เพื่อใช้พัฒนาตนเองไปอีกก้าว

8. ควรรู้ว่าลิมิตการทำงานของตัวเองอยู่ตรงไหน

9. จงใช้เงินเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้กับตัวเองอยู่เสมอ

10. จงอย่ าทำงาน จนละเลยสิ่งอื่นๆ

11. พัฒนาทักษะในการทำความรู้จักคนใหม่ๆ

12. ทำงานที่เรารัก แล้วคุณจะรู้สึกดีในการตื่นไปทำงานในทุกๆวัน

13. ค้นพบคำจำกัดความของอาชีพที่ตนนั้นทำอยู่ให้ได้ เพื่อตอบข้อสงสัยของคนอื่นได้อย่ างภูมิใจ

14. รู้จักจุดอ่อนของตัวเอง พร้อมทั้งวิธีปรับปรุงตัวเอง

15. รู้จักการเจรจาต่อรองในการทำงาน ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

16. จงทำในสิ่งที่จะส่งผลให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง

17. จงเอาชนะอุ ปส รรคและความกลั วในการทำงานให้ได้

18. จงทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้อย่ างสุดความสามารถ

19. รู้จักตอบกลับ และให้คำแนะนำ หรือตั กเตื อนผู้อื่นอย่ างสุภาพ

20. จงยอมรับผลตอบรับที่ได้กลับมาให้ได้ ไม่ว่าปลนั้นจะดี หรือ ร้ า ยก็ตาม

21.จงเรียนรู้คำแนะนำจากที่ปรึกษาในสายอาชีพที่ตนนั้นทำอยู่

22.จงสร้างเครือข่ายในการทำงา นกับบุคลากรที่คุณไว้วางใจ

23. ระมัดระวังในการใช้สื่อออนไลน์ให้มากขึ้น เพื่อป้องกันปั ญห าที่อาจตามมา

24. สร้างโปรไฟล์ใน Linked In เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ

25. ควรมีแฟ้มผลงานชิ้นโบว์แดงสะสมไว้

26. รู้จักการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ

27. รู้จักวิธีแสดงความสามารถ และจุดเด่นของตัวเองอย่ างมีชั้นเชิง

28. ค้นหาวิธีทำ ในสิ่งที่ต้องทำ ที่มันเหมาะกับรูปแบบการทำงานของตัวเองให้ได้

29. ปล่อยวาง อย่ าจมอยู่กับความรู้สึกผิด และความผิ ดพล าดในการทำงานที่เกิดขึ้นมากจนเกินไป

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …