Home ข้อคิดเตือนใจ อย่าทำ 5 นิสัย ในที่ทำงาน เพราะจะทำให้เราดูแย่

อย่าทำ 5 นิสัย ในที่ทำงาน เพราะจะทำให้เราดูแย่

4 second read
0

นอกจากทัศนค ติจะทำให้เกิดพ ฤ ติก รรมของแต่ละคนแล้ว ทัศนคติยังนำไปสู่รูปแบบการทำงาน

ของแต่ละทีมได้อีกด้วย ซึ่งถ้าทัศนคติอยู่ในทางลบก็คงฉุ ดทีมให้ร่วงลงได้เหมือนกัน

วันนี้เลยลองมานั่งลิสต์ดูว่าทัศนคติแบบไหนบ้างที่เราหรือทีมไม่ควรจะมี เพราะมันจะเป็น

ตัวขวางให้คุณทำงานไม่ประสบความสำเร็จเอาได้ง่ายๆ นั่นเอง ลองมาดูกัน

1. ฉันแพ้ไม่ได้

คุณเคยเจอคนประเภทที่เถียงแบบไม่ยอมแพ้ไหม แม้ว่าเราจะมีหลักฐานต่างๆนานา

หรือมีข้อมูลมากมายมายืนยันก็ตาม พอมีการโต้เถียงนั้นเกิดขึ้น คนเหล่านี้ก็จะพย าย ามทำ

ทุกวิถีทางเพื่อที่จะเป็นผู้ชนะให้ได้ โต้เถียงกันหลายๆ ครั้ง จนบางทีก็ไม่ใช่เรื่องของการทำงาน

แต่แค่ต้องการเป็นผู้ชนะเท่านั้น ทัศนคติของการแพ้ไม่ได้ หรือประเภทที่ต้องชนะเสมอนี่แหละ

ที่ทำให้หลายๆคนเอือมระอา เพราะมันกลายเป็นว่าพวกเขาไม่ได้ทำงานเพื่อคนอื่น แต่เขา

ทำงานเพื่อตัวเองอยู่ตลอดเวลา แล้วแบบนี้ใครจะอย ากทำงานด้วย จริงไหม ?

2. ฉันเก่งกว่าใครๆ

การที่คุณมีความสามารถหรือทักษะมากนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ดี แต่การที่ชอบทะนงตัว

ว่าตัวเองนั้นเก่งหรือเหนือกว่าใครๆมันก็คงไม่ดีมากนัก สิ่งที่แต กต่างกันระหว่างบอกว่า “ ฉันเก่ง ”

กับ “ ฉันเก่งที่สุด ” หรือ “ ฉันเก่งกว่าคนอื่น ” คือการที่คุณไปตั ดสินความสามารถของคนอื่น

และมองว่าอะไรๆ ที่ตัวเองทำนั้นถูกอยู่เสมอ เราจึงมักเจอสถานการณ์ประเภทที่ยอมฟังคนอื่น

หรือไม่ก็มองว่าตัวเองถูกอยู่ฝ่ายเดียว หรือตัวเองไม่เคยทำอะไรผิดพล าดนั่นแหละ แล้วพอ

เป็นแบบนี้ มันจึงนำไปสู่การโท ษคนอื่น การไม่เห็นคุณค่างานของคนอื่นและทำให้สูญเสี ย

ความเชื่อใจระหว่างคนทำงานด้วยกันได้นั่นเอง

3. ฉันอย ากมี(และใช้)อำนาจ

การทำงานในออฟฟิศนั้น สิ่งที่ตามมาคือตำแหน่งของงาน และคงไม่แปลกที่หลายๆคน

จะอย ากขึ้นเป็นผู้จัดการ หรือหัวหน้างาน เพราะการเป็นหัวหน้าย่อมตามมาด้วย “ อำนาจ ”

ที่สามารถใช้สั่งการคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาได้นั่นเอง ทีนี้ปั ญห ามันก็คือ หลายๆ คนไป

ตั้งทัศนคติประเภทที่ว่า เป็นหัวหน้าแล้วสามารถใช้อำนาจในการสั่งคนอื่นแบบไหนก็ได้

ซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องที่ดีเลย และลูกน้องที่อยู่ใต้ห้วหน้างานประเภทบ้ าอำนาจแบบนี้ ล้วนต้อง

พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้อง ทุ กข์ ท ร ม า น อยู่พอสมควร อันที่จริงแล้วการมีอำนาจ

ตามบทบาทหน้าที่นั้นก็เป็นเรื่องจริง แต่การใช้อำนาจให้คนอื่นยอมรับนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ซึ่งถ้าหัวหน้างานใช้ไม่เป็นแล้ว ก็จะมีแต่ทำให้คนในทีมรู้สึกเอือมระอาเอาได้นั่นเอง

4. ฉันกลัวคนอื่นจะเด่นกว่าฉัน

หลายๆคนกลัวว่าตัวเองจะถูก แ ย่ ง บทบาทจากคนอื่น กลัวว่าคนอื่นจะได้ผลงานมากกว่าตน

แต่สิ่งที่ตามมาก็คือ การพย าย ามเบี ยดเบียนอีกฝ่าย บ้างก็พย าย ามหาทางให้อีกฝ่ายไม่ได้

ผลงาน จึงทำให้เกิดสถานการณ์ประเภทเก็บความลับไว้คนเดียว ไม่ยอมแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน

เพราะกลัวอีกฝ่ายจะเอาใช้ประโยชน์ได้ พอเป็นแบบนี้แล้วการทำงานร่วมกันก็คงจะไม่เกิดขึ้น

แทนที่จะช่วยกันทำให้เกิดงานที่ดี กลับกลายเป็นการขั ดแข้ง ขั ดข ากันเองซะอย่ างนั้น

5. ทำงานเพื่อให้เสร็จๆ ไป

ถ้าเรามองว่าคนประสบความสำเร็จนั้นจะมี Passionกับการทำงานมากเช่นเดียวกับเป้ าหม าย

การทำงานที่ชัดเจน เราก็จะเจอเรื่องตรงกันข้ามกับคนอีกประเภทหนึ่ง ที่มาทำงานเพื่อให้ได้

เงินเดือนทุกสิ้นเดือนแค่นั้น ไม่ได้ต้องการความท้าทายหรืออย ากทำอะไรให้ดีเป็นพิเศษเลย

มันจึงไม่แปลกที่เราจะเจอหลายๆคนทำงานประเภทขอไปที คนทำงานด้านบริการก็ไม่ได้

บริการตามชื่อตำแหน่ง บางคนก็ต้องคิดงานเหมือนกับเป็นหุ่นยนต์ บางคนก็ต้องเข้าประชุม

เหมือนแค่ได้เผ า ชั่ ว โมงทำงานไปวันๆ ซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้แล้ว คนทำงานรอบๆข้างก็จะรู้สึก

หม ดไ ฟและอาจจะกลายเป็นคนประเภทเดียวกันไปโดยไม่รู้ตัวได้นั่นเอง

ขอขอบคุณ j o b b k k

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …