Home ข้อคิดเตือนใจ 6 สิ่ง ที่คุณต้องทำเมื่อเป็นโสด เพื่อมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเอง

6 สิ่ง ที่คุณต้องทำเมื่อเป็นโสด เพื่อมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเอง

0 second read
0

1. มีทักษะชีวิตติดตัวบ้าง

การเป็นโสด ก็คือการใช้ชีวิตโดยพึ่งพาตนเองซะเป็นส่วนใหญ่

ดังนั้นเหล่าคนโสดทั้งหลายจะต้องมีทักษะที่ใช้ในการดำเนินชีวิตโสด

ติดตัวบ้าง อย่ างเช่น เปลี่ยนหลอดไฟเป็น ซ่ อมท่อน้ำประปาได้

ดูแลรถเบื้องต้นได้ อาทิ ตรวจลมยางเป็น

2. รู้จักวางแผนการเงิน

ปัจจุบันนี้ เงินแทบจะเป็นปัจจัยที่ 5 ในชีวิตไปแล้ว ดังนั้น

เมื่อจะใช้ชีวิตโสดให้มีความสุข ก็ต้องรู้จักออมเงินไว้บ้าง

ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม เช่น สังหาริมทรั พย์ กองทุน

สำรองเลี้ยงชีพ กองทุนหุ้นระยะยาว ประกันชีวิต หรือแม้แต่

การหาอาชีพทำหลังเกษียณ เช่น เปิดบ้านเช่า เป็นต้น

3. ดูแลสุขภาพให้ดี

การไม่มีโร คเป็นลาภอันประเสริฐ การดูแลรักษาสุขภาพนั้น

จึงเป็นเรื่องสำคัญ ชาวโสดจึงควรตรวจร่างกายประจำปีทุกๆปีด้วย

4. ให้รางวัลตัวเองบ้าง

ความโสดนั้นก้มีข้อดีอยู่มากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ ได้อิสระอย่ างเต็มที่

การให้รางวัลในชีวิตกับตัวเอง ก็มีหลากหลายวิธีเช่นเดียวกัน และหนึ่ง

ในนั้นก็คือ การท่องเที่ยว หรือเข้าคอร์สอบรม ทำกิจก ร รมใหม่ ๆ

เพื่อสร้างความตื่นเต้น และพัฒนาศักยภาพให้ตัวเอง

5. เป็นมิตรกับชาวโสดทั่วโลก

หากคุณเป็นคนโสดที่กำลังอยู่ตัวคนเดียว การผูกมิตรกับเพื่อนข้างห้อง

หรือเหล่าป้าๆข้างบ้านไว้บ้าง เพื่อเอาไว้พึ่งพาย ามย าก คอยให้ช่วย

ส อดส่องดูแล เป็นหูเป็นตาให้ ก็เป็นสิ่งที่ดีงามไม่ใช่น้อย รวมทั้งเรา

ยังได้มีกิจก ร รมร่วมกัน และมีเพื่อนแก้เหงาได้อีกด้วย

6. รู้จักปลอดภั ยไว้ก่อน

ความปลอดภั ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเช่นเดียวกัน ดังนั้นแล้ว

ชาวโสดควรมีทักษะการป้องกันตัว หรืออุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันตัวเอง

สำหรับคนที่อยู่บ้านคนเดียว อาจเลี้ยงสุนั ขสักตัวไว้คอยเตือนภัย

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …