Home ข้อคิดเตือนใจ 8 วิธี เถียงอย่างมีชั้นเชิง ให้ชนะ แม้เขาจะดูเหนือกว่าเรา

8 วิธี เถียงอย่างมีชั้นเชิง ให้ชนะ แม้เขาจะดูเหนือกว่าเรา

0 second read
0

การเถียงในที่นี้ก็คือ ไม่ว่าจะเป็นการโต้แย้งในเรื่องการงาน หรือเรื่องอื่นๆกับใครก็ตาม

เป้าหมายสูงสุดของทุกคนก็คือ การชนะการโต้แย้งในครั้งนั้นให้ได้นั่นเอง ทั้งนี้แล้ว

นักวิทยาศาสตร์พบว่ามันมีหลากวิธีการพูดที่สามารถช่วยให้คุณ เป็นฝ่ายที่คุมบทสนทนา

หรือสามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้อย่ างน่าสนใจ มาดูพร้อมกันเลยมีอะไรบ้าง

1. ยอมรับความคิดเห็นของอีกฝ่าย

การแสดงให้อีกฝ่ายเห็นว่าคุณเห็นด้วยกับความคิดในบางส่วนของเขา พร้อมกับบอก

เหตุผลเขาไปด้วยว่าเพราะอะไรนั้น อาจทำให้อีกฝ่ายเย็นลงและพิจารณาความคิดเห็น

ของคุณอีกด้วย นอกจากนี้มันยังทำให้บรรยากาศดูผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นด้วย

2.ให้อีกฝ่ายได้อธิบายความคิดของเขาก่อน

การให้เขาได้แชร์มุมมองหรือความคิดของเขาก่อนนั้น สามารถช่วยให้คุณมีเวลา

คิดหาคำโต้แย้งได้ นอกจากนี้ให้คุณลองถามคำถามที่เป็นลักษณะปลายเปิด

และก ร ะตุ้ น ให้อีกฝ่ายอธิบายให้ได้มากที่สุด การทำเช่นนี้อาจช่วยลดโอกาส

ที่เขาจะพูดขัดในระหว่างที่คุณพูดได้อีกด้วย

3. สบตาเขา

ในขณะที่อีกฝ่ายกำลังพูดอยู่นั้นให้คุณมองตาเขา เพราะว่ามีงานวิจัยพบว่าการมองคู่สนทนา

จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการจูงใจ แต่ทั้งนี้การหลบตาคู่ต่อสู้ มักเป็นสัญญาณที่บอกได้ด้วยว่า

คุณมีความพึงพอใจในตัวเองค่อนข้างต่ำ ในขณะที่การสบตาอีกฝ่ายสามารถบ่งบอกได้ถึง

ความมั่นใจในตนเอง และความซื่อสั ตย์ได้ด้วย

4. บอกเขาในสิ่งที่คุณเห็นด้วย

การพูดสนับสนุนบางความคิดเห็นของอีกฝ่ายนั้น สามารถช่วยให้บรรยากาศดีขึ้นได้ด้วย

จะทำให้อีกฝ่ายนั้นดูใจเย็นลงและไม่เกิดความรู้สึกลบต่อคุณมากเกินไป นอกจากนี้แล้ว

เมื่อความคิดเห็นของอีกฝ่ายไม่ได้ถูกคุณโจมตีทั้งหมด เขาก็มีแนวโน้มที่จะรับฟังสิ่งที่คุณพูดนั่นเอง

5. เตรียมข้อมูลให้พร้อม

ก่อนที่คุณจะทำการโต้แย้งกับใครก็ตาม สำคัญมากคือคุณต้องมีข้อมูลและต้องเข้าใจ

สิ่งนั้นๆได้อย่ างถ่องแท้เสี ยก่อน เพราะคุณจะได้ใช้โต้ตอบในกรณีที่อีกฝ่ายไม่เห็นด้วย

กับความคิดเห็นของคุณ นอกจากนี้การรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความคิดเห็นของคู่แข่ง

จะสามารถช่วยให้สิ่งที่คุณโต้แย้งดูมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นด้วย

6. พูดสิ่งที่คุณเข้าใจเกี่ยวกับข้อโต้แย้งของอีกฝ่าย

ก่อนที่คุณจะแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกไปนั้น ให้คุณพูดทวนสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามพูดอีกครั้ง

ซึ่งวิธีนี้มันจะช่วยทำให้เกิดความไว้วางใจกันมากขึ้น เพราะคู่สนทนาเห็นว่าคุณตั้งใจฟังในสิ่งที่เขาพูด

ทั้งนี้คุณอาจมีแนวโน้มที่จะชนะการโต้แย้งในครั้งนี้ ถ้าฝ่ายตรงข้ามรู้สึกว่าเขาสามารถไว้วางใจคุณได้

7. ก ร ะ ตุ้ นให้อีกฝ่ายเห็นด้วยกับคุณ

การพูดบางคำในขณะที่คุณแสดงความคิดเห็นของตัวเองอยู่นั้น อาจช่วยโน้มน้าวให้อีกฝ่ายมีท่าที

ที่อ่อนลงและคล้อยตามสิ่งที่คุณพูด โดยคุณอาจลงท้ายประโยคด้วยคำว่า “ จริงไหม ” หรือ“ ถูกไหม ”

แทนการพูดไปเรื่อยๆ โดยไม่มีคำถามช่วยกระตุ้น

8. ลดเสียงให้เบาลง

บางทีการพูดเสียงอาจทำให้ผู้พูดรู้สึกว่าตัวเองมีพ ลั งและมีอำน าจ แต่มันอาจทำให้คุณพ่ ายแ พ้ได้

เช่นเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้นมันอาจทำให้ฝ่ายตรงข้ามฮึ ดสู้ และสุดท้ายคุณก็อาจโดนเขาเ ผ ด็ จศึ กแทน

หากคุณใช้เสียงที่เบาลงแต่ยังคงชัดถ้อยชัดคำ คนฟังก็จะรู้สึกสบายใจและบรรยากาศจะไม่ตึ งเค รี ย ด

จนเกินไป อีกทั้งยังทำให้อีกฝ่ายคล้อยตามได้ง่ายขึ้นด้วย

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …