Home ข้อคิดเตือนใจ เป็นคนไม่มีหนี้ และมีเงินเก็บ ก็เพราะมีแนวคิดอยู่ 5 ข้อ

เป็นคนไม่มีหนี้ และมีเงินเก็บ ก็เพราะมีแนวคิดอยู่ 5 ข้อ

0 second read
0

1.มีวินัย

อันนี้คือสิ่งสำคัญที่ต้องมีเสมอ เพราะมันเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถบ่งบอกได้ว่าเราจะเป็นหนี้

หรือมีเงินใช้นั่นเอง เพราะหลังจากที่เรามีเป้ าหม ายและมีแบบแผนไว้แล้ว “ วินัย ” จะเป็น

ตัวที่ทำให้เราไปถึงเป้ าหม ายที่หวังไว้ได้ เช่น ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะเก็บเงินเดือนละ 5,000

ติดต่อกันเป็นเวลา 10 เดือน เพื่อนำเงินนี้ไปเที่ยวต่างประเทศ แต่เราขาดวินัยก่อน ทำให้เรา

เก็บเงินได้ไม่ครบตามที่วางแผนเอาไว้ ขาดบ้าง ไม่เก็บบ้าง เป็นแบบนี้ทุกเดือน จนถึง 10 เดือน

ก็คงย ากที่เราจะไปถึงเป้าหมายได้ แต่ในทางตรงกันข้ามนั้น หากเรามีวินัยและทำได้ตามแผน

ที่วางแผนไว้อย่ างครบถ้วน เมื่อถึงกำหนดเราก็จะถึงเป้ าหม ายได้อย่ างแน่นอน

2.ใช้จ่ายอย่ างคุ้มค่า เลิกเสียเงินตามอารมณ์

สิ่งนี้เชื่อว่าสาวๆหลายๆ คงเคยเป็น ที่มักจะชอบไปช้อปปิ้งเพื่อระบายอารมณ์ หรือเวลาเ ค รี ย ด

การทำเช่นนี้แหละที่จะทำให้ไม่มีเงินใช้ เพราะการใช้อารมณ์ตัดสินปั ญห าโดยไม่ผ่านการคิดให้ดีก่อน

อาจจะทำให้เราจ่ายไปแบบลืมตัวได้ จนบางทีเผลอรูดบั ต ร เ ค ร ดิ ตจนเป็นหนี้กองโตขึ้นมาก็ได้

แทนที่จะผ่ อ นคลาย ดันกลายเป็นว่าเพิ่มปัญหาให้ตัวเองเพิ่มไปอีก ดังนั้น ก่อนการใช้จ่ายในทุกๆ ครั้ง

ควรจะคิดให้รอบคอบถี่ถ้วนก่อนทุกครั้ง เพื่อให้การใช้จ่ายของเราคุ้มค่าที่สุดในทุกๆครั้ง

3.อย่ าเลียนแบบคนอื่น

ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนเราทุกคนย่อมมีความอย ากได้ อย ากมีเหมือนคนอื่นๆบ้างแหละ โดยเพราะอย่ าง

เหล่าดารา คนดัง เช่น ใช้ของมียี่ห้อชิ้นแพงๆ กินอ า ห า รแต่ละมื้อแพงๆ แต่งตัวหรูหรา ไปท่องเที่ยว

ต่างประเทศ และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ถึงอย่ างนั้นสิ่งที่เราไม่ควรลืมคือ ฐานะทางการเงินของตัวเรา

ด้วยว่าสามารถใช้เงินได้ขนาดนั้นหรือไม่ หากจ่ายไม่ไหวก็ไม่ควรหยิบยืมเพื่อสนองความต้องการตัวเอง

เพราะมันจะสร้างปัญหาให้เราอย่ างไม่จบไม่สิ้น ดังนั้น เราควรที่จะนึกถึงความจริงของตัวเราไว้เสมอ

และหากอย ากร่ำรวย มีกินมีใช้ ก็ควรรู้จักประหยัดอดออม และไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนเกินตัว พอใจใน

สิ่งที่เรามี อย่ าให้ความอย ากมาทำร้ า ยเราได้

4.ตั้งเป้ าหม ายและวางแผนเรื่องการเงินให้ชัดเจน

เป้ าหม าย คือสิ่งที่จะแสดงถึงผลลัพธ์ที่เราต้องการว่าเป็นอย่ างไร เช่นกันกับการใช้เงินของเรา

หากเรามีเป้ าหม ายและการวางแผนการเงินที่ดี ก็ทำให้เรามองออกว่าเราควรใช้เงินและออมเงินอย่ างไร

จะไม่กระทบกับการใช้ชีวิตของเรา และยังสามารถต่อยอดไปในอนาคตของเราได้ด้วย

5.ศึกษาการลงทุนให้ดี และยอมรับความเ สี่ ย งได้

ทุกวันนี้ การลงทุนไม่ใช้เรื่องย ากอีกต่อไป เพราะมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามา ช่วยทำให้ข่าวส ารส่งถึงกัน

ได้อย่ างรวดเร็ว และด้วยความสะดวกและรวดเร็วนี่แหล่ะ ที่ทำให้โอกาสในการลงทุนนั้นเปิดกว้างขึ้น

ทำให้หลายๆ คนได้มีโอกาสลองลงทุนกับธุรกิจหรือกิจการต่างๆ ซึ่งบางคนก็ประสบความสำเร็จ

และบางคนก็ล้ มเ ห ลว แต่ถึงอย่ างนั้นการลงทุนก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ ากลั วแต่อย่ างใด เพียงแค่เราต้องศึกษา

ให้ดี และเราควรระลึกไว้เสมอว่า “ การลงทุนนั้นมีความเ สี่ ย ง ” เพราะฉะนั้นนอกจากมีความรู้แล้ว

เราควรศึกษาถึงความเ สี่ ย ง และเมื่อศึกษาจนรับความเ สี่ ย งนั้นได้แล้วจึงค่อยลงทุน

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …