Home ข้อคิดเตือนใจ วันใดที่ต้องเจอคนประเภท “นกสองหัว” จงจำ 5 ข้อเอาไว้เพื่อใช้รับมือ

วันใดที่ต้องเจอคนประเภท “นกสองหัว” จงจำ 5 ข้อเอาไว้เพื่อใช้รับมือ

6 second read
0

1.ถอยหนีให้ห่าง

เจอคนแบบนี้เราควรรีบถอยออกไปให้ไกลๆเลย ไม่ควรที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมของเรา

หากสามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่อยู่ใกล้ หรือพูดคุยได้ก็จะดียิ่งดีที่สุด เคยได้ยินคำนี้ไหมว่า

เราอยู่ในสังคมแบบไหน เราก็จะค่อยๆ ถูกหล่อหลอมให้เป็นเหมือนกับคนในสังคมนั้นๆ

การกระทำใดๆ ก็ตามที่เราไม่ชอบให้คนอื่นทำกับเรา เราก็อย่ าไปทำกับแบบนั้นกับคนอื่น

2. จับให้ได้แบบคาหนังคา พร้อมหลักฐานแน่นๆ

วิธีนี้ก็คือการทำให้เขายอมรับหรือจำน นต่อหลักฐานที่เขาได้ทำความผิดนั้นๆ แต่เราก็ต้อง

มั่นใจจริงๆด้วยว่าหลักฐานเหล่านั้นจะสามารถใช้มั ดตั วเขาไม่ให้แก้ตัวหรือดิ้นไม่หลุดได้

หรือเปล่า เพราะถ้าอย่ างนั้นคนอื่นๆที่เขาไม่เชื่อเรา เขาอาจจะโดนสกิลน กส องหัวที่มี

ความใสชื่อบ ริสุ ทธิ์ บอกเคนอื่นว่าเราใ ส่ ร้ า ย เขาก็ได้ ดังนั้นก่อนใช้วิธีนี้ เราจะต้อง

เตรียมตัวให้ดีก่อน ถ้าจะให้ชัวร์ฟอร์มทีมกันขึ้นมา พอเจอหลักฐานแล้วก็มัดตัวให้แน่นเลย

3. สองหัวมา สองหัวกลับ

ให้คิดเสียว่า การที่เขาทำนิสั ยเช่นนี้มันเป็นเรื่องปกติของเขาคนนั้น และคิดให้เป็นเรื่องสนุก

ไม่ต้องไปคิดมาก ในเมื่อเขาทำแบบไหนกับเรา เราก็ทำแบบนั้นกลับไปเหมือนกัน แบบนี้มัน

ก็ยุติธ รรมดีนะ เพราะในชีวิตจริงเราไม่สามารถที่จะเลี่ยงที่จะไม่เจอคนแบบนี้ในสังคมได้

การที่เรามีภูมิคุ้มกันในเรื่องนี้ ก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้น

4. รวมตัวกันต่ อต้ าน

หากเพื่อนๆในกลุ่ม หรือที่ทำงานเห็นพ้องตรงกันว่านิสัยแบบนี้ มันไม่น่ารักเอ าเสี ยเลย

ก็มารวมกลุ่มกันเพื่อต่ อต้ านในพ ฤ ติก ร รมของเขาไปเลย เช่น ไม่คุยด้วย หรือไปยุ่ง

กับคนเหล่านั้นให้มากมาย หรือ อาจจะทำเป็นไม่สนใจเขาไปเลย เผื่อบางทีเขาอาจจะ

ได้รู้ตัวว่า การที่คนใกล้ชิดเปลี่ยนไปนั้น ก็มาจากนิสั ยที่ไม่น่ารักของเขานั่นเอง

5. เปิด อ ก เปิดใจคุยกัน

มันก็อาจมีบางกรณีที่คนที่ทำนิสัยเช่นนี้ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นยังไง ดังนั้น ถ้าอย ากให้เขารู้ตัวเอง

หรือเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้น ก็ควรที่ต้องเปิ ด อ ก พูดคุยกับเขาไปตรงๆเลย

คิดเสี ยว่าช่วยให้เพื่อนมนุษย์คนหนึ่งได้มีชีวิตที่ดีขึ้น และดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกที่ควร

ข้อสำคัญที่สุดเลย ก็คือการให้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการพูดคุยกับเขา แม้ว่าความรู้สึก

ของเราจะติดลบกับเขามากแค่ไหนก็ตาม พย าย ามแสดงความจริงใจที่จะช่วยเหลือเขา

ออกมากจากใจเราจริงๆ  ก็จะทำให้เขาเปิดใจกับเรามากขึ้นด้วยเช่นกัน

ฟังดูแล้วอาจจะเหมือนในละคร แต่เชื่อเถอะมันมีคนแบบนี้ในสังคมเราจริงๆ และคงไม่มีใคร

ที่อย ากเจอกับคนประเภทนี้หรอก แต่หากเจอแล้ว ก็จงเตรียมตัวให้ดี หนีไปให้ไกลๆเลยนะ

ขอบคุณ ที่มา u n d u b z a p p

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …