Home ข้อคิดเตือนใจ คิดจะเป็นเจ้าของกิจการที่เก่ง ต้องมีคุณสมบัติ 7 ข้อ

คิดจะเป็นเจ้าของกิจการที่เก่ง ต้องมีคุณสมบัติ 7 ข้อ

0 second read
0

การมีกิจการเป็นของตัวเอง เป็นความใฝ่ฝันของใครหลายๆคน เพราะในสังคมเราทุกวันนี้

มีตัวอย่ างนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากมาย ทั้งคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่าที่เป็นแรงบันดาลใจ

ให้เห็นกันอยู่บ่อยๆ แต่การเริ่มทำธุรกิจก็ใช่ว่าจะทำได้ง่ายดาย มีคนจำนวนมากที่ตัดสินใจ

พลาดอย่ างน่าเสียดาย ส่วนหนึ่งอาจเพราะเขาเหล่านั้นให้ความสนใจที่องค์ประกอบภายนอก

มากกว่าการใส่ใจองค์ประกอบภายใน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและใกล้ตัวมากที่สุด มาดูกันว่าทำอย่างไร

ให้ประสบความสำเร็จ เมื่อคุนต้องการเป็นเจ้าของกิจการ มีคุณสมบัติดังนี้

1. มีความกล้า และมีความการเป็นผู้นำ

มีความกล้าในเรื่องของการตั ดสินใจลงมือทำ เป็นสิ่งสำคัญที่จะผลั กดั นให้ธุรกิจของเรา

เดินต่อไปข้างหน้าได้เร็ว เพราะในโลกของธุรกิจมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง และมีการเปลี่ยน

แปลงอย่ างรวดเร็ว ซึ่งผู้ที่มีความกล้าเท่านั้น จึงจะอยู่รอดได้ในสนามธุรกิจเช่นนี้ นอกจากนี้

ความเป็นผู้นำยังเป็นส่วนเสริมที่ข าดไม่ได้เลยเช่นกัน เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

หรือผู้ร่วมธุรกิจเกิดความศรัทธาและน่าเชื่อถือ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อระบบปกครองภายในบริษัท

และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการในที่สุด

2. มีความรู้

ความรู้คือคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญที่สุด ที่ผู้ประกอบการทุกคนจำเป็นต้องมี เพราะความ

รู้เปรียบเสมือนใบเบิกทางในการริเริ่มสร้างกิจการให้ประสบผลสำเร็จ ความรู้ที่สำคัญที่

เจ้าของกิจการ ควรมีประกอบด้วย 2 ส่วน คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำกิจการและความรู้

เฉพาะทางเกี่ยวกับกิจการที่เราจะทำ

3. รักในสิ่งที่ทำ

การรักในสิ่งที่เราทำจะเป็นดั่ง เ ชื้ อ เ พ ลิ งที่คอยช่วยเติมพลั งให้เจ้าของกิจการพย าย าม

ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดกิจการของตนเองให้ออกมาดีที่สุด โดยปราศจาก

ความเห น็ดเหนื่ อยและเบื่ อหน่ าย ซึ่งเป็นอุ ปส รรคสำคัญที่ทำให้กิจการไม่เจริญก้าวหน้า

4. รู้จักตนเอง

เจ้าของกิจการควรรู้จักตัวเอง รู้ว่าแท้จริงแล้วตัวเองต้องการอะไรในการทำธุรกิจ และการเข้าใจ

ว่าตัวเองมีบุคลิกภาพและนิสัยอย่ างไร เช่น บางคนวาดฝันอย ากทำกิจการเกี่ยวกับบริษัทโ ฆ ษ ณ า

แต่กลับล้ มเห ล วอย่ างไม่เป็นท่า เพราะอุ ปนิสั ยใจคอเป็นคนอาร มณ์ร้ อน โ กรธง่าย ซึ่งไม่เหมาะกับ

วงการ โ ฆ ษ ณ า ที่ต้องต้องคอยเอาใจลูกค้าตลอดเวลา

5. มีความคิดสร้างสรรค์

คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอด หรือทดลองอะไรใหม่ๆ มักจะได้เปรียบในการ

เริ่มสร้างกิจการเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับธุรกิจนั่นเอง

6. มีวิสัยทัศน์และไหวพริบดี

ธุรกิจ คือการช่ วงชิ งความได้เปรียบและแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลา คุณสมบัติเรื่องไหวพริบ

และปฏิภาณของเจ้าของกิจการ จึงสำคัญที่จำเป็นจะต้องมี คนที่มีไหวพริบ มีวิสัยทัศน์

และช่างสังเกต จะรู้ก่อนว่าเวลาไหนคือโอกาสเปิด เกมรุ กตลาด หรือเมื่อไหร่ที่มีโอกาส

เสี ยเปรียบ หรือได้เปรียบคู่แข่งนั่นเอง

7. มีความอดทน และความมุ่งมั่น

กิจการที่ล้ มเห ลวจำนวนมาก มักมีสาเหตุมาจากการไม่มีความพย าย ามและอดทนของ

เจ้าของกิจการนั่นเอง หลายๆครั้งเราอาจต้องอาศัยความพย าย ามและความอดทนมาก

เป็นพิเศษ เช่น การขายงานให้ลูกค้า การขายสินค้าและบริการให้ผู้บริโภค หากปราศจาก

ซึ่งความอดทนแล้วละก็ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ กรือการทำธุรกิจใดๆ ก็คงเป็นเรื่องย ากที่จะประสบความสำเร็จ

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …