Home ข้อคิดเตือนใจ 6 การบริหารงานที่ดีของหัวหน้า ที่ได้ใจลูกน้องเสมอมา

6 การบริหารงานที่ดีของหัวหน้า ที่ได้ใจลูกน้องเสมอมา

0 second read
0

กว่าจะทำงานจนได้เลื่อนมาเป็นหัวหน้าว่าย ากแล้ว แต่การจะบริหารงานอย่างไร

ให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจลูกน้องยิ่งย ากกว่าเดิมไปอีก วันนี้เรามีแนวทางการบริหาร

มาแนะนำ ว่าหัวหน้าที่ดีควรบริหารงานแบบไหนถึงจะดีที่สุด และได้ลูกน้องไปเต็มๆ

1. บริหารด้วยความเป็นประช าธิปไ ต ย

หัวหน้าที่ดีควรให้คนในทีมมีส่วนร่วมในการตั ดสินใจเรื่องต่างๆ ด้วย เพื่อให้ลูกน้อง

มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และนำเสนอไอเดียใหม่ๆ ได้ด้วย แต่ก็ไม่ควรนำมาใช้กับ

ทุกสถานการณ์ เพราะบ่อยครั้งความพย าย ามจะเป็นประช าธิปไ ต ยมากเกินไปอาจ

จะนำไปสู่การประชุมที่ไม่จบ ไม่สิ้น และไม่ได้ข้อสรุปกันสั กที

2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีม

หัวหน้าจะต้องสร้างทีมที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทั้งความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง

และความสัมพันธ์ระหว่างคนในทีมเดียวกัน ทีมงานที่มีความสามัคคีย่อมสร้างผลงานที่ดี

ออกมาได้อย่ างต่อเนื่อง มากกว่าทีมที่ต่างคนต่างแยกย้ายกันทำงาน

3. เปิดโอกาสให้ลูกน้องได้แสดงฝีมือ

งานบางอย่ างหัวหน้างานก็ไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียดมาก หรือระบุวิธีการทุกขั้นตอน

ให้ลูกน้องแบบเป๊ะๆขนาดนั้น แต่ควรเปิดโอกาสให้พวกเขาได้พัฒนาตัวเองบ้าง บางครั้ง

คุณอาจจะได้เห็นแนวทางใหม่ ๆ ไอเดียดีๆที่เป็นความคิดสร้างสรรค์อย่ างที่คาดไม่ถึง

และยังช่วยทำให้ลูกน้องรู้สึกว่าคุณเชื่อมั่นในตัวพวกเขา แต่หัวหน้าก็ไม่ควรที่ปล่อยให้

ลูกน้องทำงานเองในทุกๆเรื่อง ควรเข้ามาดูแลตามความเหมาะสมด้วย

4. รู้จักขอบคุณลูกน้อง และช่วยพัฒนาลูกน้อง

การจะเป็นหัวหน้าที่ดีนั้นอาจต้องชื่นชมลูกน้องบ้างเมื่อเขาทำได้ดี ควรมีการขอบคุณ

หรือแสดงให้เขาเห็นว่า ทางผู้บริหารได้รับรู้ถึงความสามารถและความพย าย ามของ

พวกเขาแล้วนะ นอกจากนี้ยังควรต้องคอยช่วยสนับสนุ น หรือส่งเสริมให้คนเก่งๆ ได้มี

ความเจริญก้าวหน้าด้วย แต่ถ้าหากลูกน้องทำพลาด ก็ไม่ควรดุ หรือว่าให้เขาจนเสี ย

กำลังใจ ควรช่วยเขางแก้ไขปัญหาและชี้แนะในจุดที่จะต้องปรับปรุง หรือพัฒนาต่อไปได้

นอกจากนี้ ควรให้พวกเขาได้ลองอีกครั้งเมื่อมีโอกาสใหม่มาถึง

5. กล้าได้กล้าเสี ย กล้าตัดสินใจ

มีสถานการณ์จำนวนไม่น้อย ที่ต้องการผู้นำแบบนี้ โดยเฉพาะเวลาที่มีปัญหาเฉพาะหน้า

อย่ างเร่งด่วน หรือเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ๆ ในองค์กรเกิดขึ้น ที่กำลังต้องการคนที่

ช่วยตัดสินใจให้เด็ ดขาด ดังนั้นแล้ว หนึ่งในคุณสมบัติที่จำเป็นของผู้นำก็คือ ต้องกล้าที่จะ

ตั ดสินใจ และกล้ารับผิดชอบกับผลที่จะตามมาในฐานะตัวแทนของทีมให้ได้นั่นเอง

6.เป็นตัวอย่า งที่ดีให้ลูกน้องเห็น มีความยุติธรรม

ไม่มีคำสอนใดดี ได้ผลไปกว่าการทำเป็นตัวอย่ างที่ดีให้เขาดู หัวหน้าที่ดีควรเป็นแบบอย่ าง

ทั้งในเรื่องจริยธรรมในการทำงาน ความสามารถ การวางตัวให้เป็นที่น่าเคารพนับถือ และ

ทำให้ลูกน้องภูมิใจที่ได้ทำงานกับคุณ

จากที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีอีกหลายๆวิธีที่จะบริหารงานให้ได้ใจลูกน้อง แต่ใจความสำคัญก็คือ

หัวหน้า จะต้องเป็นทั้งแบบอย่ างที่ดี มีความสามารถ เปิดโอกาสให้ลูกน้องได้พัฒนาศักยภาพ

และหมั่นคอยสร้างความสัมพันธ์ในทีม เรียกว่าควรจะต้องมีทั้งพระเดชและพระคุณ มีความสมดุล

ที่จะดูแลทั้งด้านการงานและตัวบุคคล ซึ่งอาจจะฟังดูย าก แต่ก็ล้วนเป็นทักษะที่ฝึกฝนเพิ่มกันได้

หลักการง่ายๆ ในการจะเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องรัก คือให้ย้อนคิดไปถึงวันที่ตัวคุณเองยังเป็นพนักงาน

ธรรมดาๆ คนหนึ่ง สิ่งใดที่คุณต้องการจากหัวหน้า ลูกน้องก็ต้องการจากคุณเช่นกัน ควรเอาใจเขา

มาใส่ใจเรา เเค่เพียงเท่านี้เอง แล้วลูกน้องจะรักคุณอย่ างแน่นอน

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …