Home ข้อคิดเตือนใจ 5 นิสัย ที่หัวหน้าไม่ควรมี ลูกน้องจะไม่อยากทำงานด้วย

5 นิสัย ที่หัวหน้าไม่ควรมี ลูกน้องจะไม่อยากทำงานด้วย

0 second read
2

การมีวุฒิภาวะ เป็นสิ่งที่ควรมีติดตัวเอาไว้เสมอ เพราะถ้าเกิดในวันใดวันหนึ่งคุณอาจได้ขึ้นเป็นผู้นำคน

มันจะช่วยทำให้คุณบริหารคนได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม หากคุณอย ากเป็นผู้นำที่ลูกน้องรักและเคารพในตัวคุณ

คุณเองก็ควรปฏิบัติตัวให้ดีและเหมาะสมให้เป็นแบบอย่ างแก่ลูกน้องด้วย แต่ถ้าเราแสดงออกด้วยลักษณะ

พฤติก ร รมทั้ง 5 แบบเหล่านี้แล้วละก็ นอกจากจะไม่มีใครอย ากร่วมงานด้วยแล้ว ยังทำให้เสี ยลูกน้องดีๆ

ไปแบบไม่ทันได้ตั้งตัวอีกด้วยนะ

1.โยนความผิ ดให้ลูกน้อง

ข้อนี้ถือว่าเป็นเรื่อง ร้ า ย แ ร ง ที่อาจกระทบกับความสัมพันธ์ของคนในทีม เมื่อหัวหน้างานถูกตำห นิ

จากเบื้องบนหรือผู้บริหาร แล้วนำความ เ ค รี ย ดหรือความก ดดั นนั้นมาลงกับลูกน้องในทีมโดยโยน

ความผิดให้คนอื่นนั้น อาจส่งผลให้เกิดความแ ต กแยกได้เช่นกัน ไม่ว่าความผิดนั้นจะมาจากใครก็ตาม

สิ่งแรกที่ควรทำคือก็คือ ร่วมมือและช่วยกันคิดเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ ดีกว่ามัวตามหา

ตัวคนผิด นอกจากจะทำให้เสียเวลามากแล้ว ยังเป็นการบั่ น ท อ น จิตใจคนทำงานร่วมกันอีกด้วย

ฉะนั้นแล้ว หัวหน้าที่ดีก็ควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกน้องว่าทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ไขได้เสมอ

2. ไม่พัฒนาลูกน้อง

การจะปกครองคนได้อย่ างมีประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุดก็คือ การที่คุณไม่หวงความรู้ไว้คนเดียวนั่นเอง

เพราะการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้กับคนในทีมเป็นสิ่งสำคัญอย่ างมาก ที่จะสามารถช่วยพัฒนาในเรื่อง

ของการทำงานต่อไปให้ดีที่สุด หัวหน้าสามารถใช้ทักษะและประสบการณ์ที่มีบอกต่อได้อย่ างน่าเชื่อถือ

ถ้าปล่อยปะละเลยไม่สนว่าลูกน้องเรียนรู้ไปถึงไหนแล้ว ก็จะยิ่งทำให้สถานการณ์ในทีมนั้น แ ย่ ลงกว่าเดิม

ถ้าหัวหน้าสามารถทำให้คนในทีมของตัวเองเก่งขึ้นมากเท่าไร ก็จะยิ่งทำให้ลูกน้องมีความรับผิดชอบต่องาน

ได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น หัวหน้างานที่ดีควรเปิดทางให้ลูกน้องเข้ามาพูดคุย สอบถาม หรือขอความคิดเห็น และ

แลกเปลี่ยนมุมมองในการทำงานต่างๆซึ่งกัน และถ้าสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆให้เป็นไปในทางที่ดีได้นั้น

การบริหารงานและบริหารคนจะเป็นเรื่องง่ายกว่าเดิม และลูกน้องก็จะให้เกียรติและให้ใจในการทำงานกับเราด้วย

3.พูดคำไม่สุภาพกับลูกน้อง

การสื่อสารที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน คนพูดต้องไม่ทำ ร้ า ย คนฟัง ไม่ว่าผู้ฟังจะอยู่ลำดับไหนกับเราก็ตาม

ดังนั้น การเป็นผู้นำที่ดีต้องมีส ติในการสื่อสารเสมอ รวมไปถึงความฉลาดทางอารมณ์ มีเหตุผล และใช้คำพูดที่ดี

ไม่ทำ ร้ า ย จิตใจใคร เพราะคำพูดที่เราได้พูดออกไปจากปากแล้วนั้น มันไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขอะไรได้

และคำพูดอาจส่งผลต่อพ ฤ ติก รรมของคนฟังได้เช่นกัน ถ้าเราใช้คำพูดที่มันไม่ดี หรือวิพ ากษ์วิจ ารณ์ลูกน้อง

ต่อหน้าคนอื่นๆในบริษัท จะส่งผลให้เขาเสี ยความมั่นใจและเสี ยบรรย ากาศในการทำงานไปเลยก็ได้ ในทางกลับกัน

ถ้าเราใช้คำพูดที่ดี มีสติ และใจเย็น พูดจามีเหตุและผล สิ่งเหล่านี้มันจะช่วยให้ลูกน้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น

เพราะพวกเขาจะสามารถรับรู้ได้ว่า หัวหน้าของเขายังรับฟังพวกเขาอยู่เสมอ

4.ไล่บี้งานลูกน้อง

การมอบหมายงานในทุกๆครั้ง ก็ต้องมาพร้อมกับความชัดเจนในการส่งงานอีกด้วย เพื่อให้พนักงานสามารถจัดสรรเวลา

การทำงานของตัวเองได้ง่ายขึ้น เพื่อที่จะส่งงานให้ทันได้ตามที่กำหนด ถึงแม้ว่าหัวหน้าจะมีสิทธิ์ในการทวงถามงาน

แต่หากยังไม่ถึงกำหนดส่งงาน ก็ไม่ควรจะไล่บี้จนลูกน้องต้องกังวล และทำงานอย่ างรน ๆ จนทำให้เกิดข้อผิ ดพล าดขึ้น

ถ้าต้องการงานชิ้นนั้นอย่ างเร่งด่วนจริงๆ แต่ลูกน้องยังไม่ส่งงานให้คุณ ก็ให้ลองถามลูกน้องถึงปัญหาในการทำงานได้

แต่ต้องถามด้วยความใจเย็น เผื่อว่าเราจะมีส่วนช่วยในการให้ลูกน้องทำงานได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง

5.ไม่ยอมเปิดใจรับฟังลูกน้อง

แม้คุณจะเป็นผู้น้ำ แต่ก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีให้กับลูกน้องในทีมด้วย ถึงแม้เราจะต้องเดินนำคนอื่นอยู่ข้างหน้าก็ตาม

แต่การฟังเสียงของคนรอบข้างด้วย ก็จะช่วยทำให้เราได้ไอเดียดี ๆ หรือไอเดียใหม่ๆ ในการทำงานมากอีกด้วย

โดยเฉพาะลูกน้องของเราที่เขาได้ลงไปสัมผัสกับชิ้นงานนั้นๆ พวกเขารู้ดีที่สุดว่าปัญหาของงานนั้นมันคืออะไร

เพื่อที่จะได้ช่วยกันหาทางแก้ไขได้อย่ า งถูกจุดและไวที่สุด

ขอขอบคุณ happyworkapp

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …