Home ข้อคิดเตือนใจ กฎ 5 ข้อ ในการใช้ชีวิตให้มีความสุข ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สุขได้

กฎ 5 ข้อ ในการใช้ชีวิตให้มีความสุข ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สุขได้

0 second read
0

1 . คิดบวกเข้าไว้

สิ่งนี้สำคัญมาก เพราะการคิดบวกทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มันจะทำให้เราไม่เ ค รียดไปกับมัน

คุณจะมีส ติมากขึ้น และจะทำให้เราหาเหตุผลที่ทำให้เราขอบคุณ กับสิ่งที่มันได้เกิดขึ้น

มองให้ทะลุถึง สิ่งที่ดีที่สุด ที่เราจะสามารถเรียนรู้ได้จากมัน อย่ าเอามันมาเชื่อมโยงกับ

ความคิดลบ เพราะมันจะทำให้เรานั้น ต าบ อด ต่อความสวยงามของชีวิต จงคิดบวกเข้าไว้

ทำไปเถอะ แล้วชีวิตของเรา แล้วคุณจะโค ต รมีความสุข เชื่อสิ

2 .ปล่อยให้มันผ่านไป

อะไรที่มันผ่านมาแล้ว ก็ปล่อยให้มันผ่านไปเถอะ อย่ ามัวจ มป ลักอยู่กับเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วเลย

มันจบไปแล้ว ทิ้งมันเป็น “ อดีต ” ไปได้เลย เราต้องอยู่กับปัจจุบัน และจะได้ทำอนาคตให้ดีที่สุด

ในทุกๆวินาที ที่เรามัวจมอยู่กับอดีต เราแค่ได้หายใจเท่านั้น แต่เราไม่ได้ใช้ชีวิต

3. จงทำตามหัวใจตัวเอง

ทำตามหัวใจตัวเองที่มันเรียก ร้องอย าก “ เป็น ” แบบไหน อย าก “ ไป ”ที่ไหน อย ากทำ อะไร

ไม่มีใครบอกว่ามัน “ ง่าย ” ที่จะทำทุกๆอย่ างตามที่เราต้องการ แต่จุดเริ่มต้นคือการตั ดสินใจ

เรามีอิสระ ไม่มีอะไรกั กขั งเราได้ นอกจาก “ เงื่อนไข ” และ “ ขีดจำกั ด ” ที่เรานั้นสร้างให้ตัวเอง

4.เดินหน้าต่อไป

จงก้าวต่อไปข้างหน้า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม แม้ว่าจะผิ ดหวัง จะเ จ็ บ ป ว ด จะสู ญ เ สี ยแค่ไหน

เราก็ต้องก้าวต่อไปได้ในทันที อย่ ามัวเอาแต่ เสี ยเวลาคร่ำครวญ ไม่ต้องไปสนใจ แคร์อะไรทั้งนั้น

มุ่งไปในที่สิ่งที่เราต้องการในชีวิต มันต้องไม่มีอะไรที่จะมา “ หยุด ” หรือ มา “ ขวางหน้า ” เราได้

5.ไม่ต้องสนใจความฉ าบฉ ว ย

เราไม่จำเป็นต้องไปแคร์อะไรที่มันไม่จำเป็น คนอื่นจะมองเรายังไง จะคิดว่าเราเป็นคนยังไง

จะพูดถึงเราแบบไหน จะวิจ ารณ์การใช้ชีวิตของเรายังไงก็ช่างเขา ไม่จำเป็นต้องไป แค ร์ อะไร

เพราะชีวิตเป็นของเรา ชีวิตมันสั้นเกินกว่าเราจะไม่ทำอะไรที่มีความสุข…

จำไว้นะ จงใช้ชีวิตให้เป็น ของขวัญ ไม่ใช่ใช้มันเพื่อ ลงโท ษตัวเอง

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …