Home ข้อคิดเตือนใจ คนที่ไม่ชอบคุณ เขาจะแพ้ทางให้คุณ ด้วย 5 ข้อ

คนที่ไม่ชอบคุณ เขาจะแพ้ทางให้คุณ ด้วย 5 ข้อ

0 second read
0

1.ให้แสดงน้ำใจต่อเขา

ถึงเขาจะไม่ชอบคุณยังไงก็ตาม แต่คุณก็ควรมีน้ำใจให้เขา

แม้แต่กับคนที่เขาไ ร้น้ำใจต่อคุณ และคุณไม่จำเป็นต้องไป

สนใจเลยว่า คุณจะได้รับผลตอบแทนอะไรไหม ได้กลับมา

มากน้อยแค่ไหน และคุณก็ไม่ควรจะตั ดสินคนอื่นจากคำพูด

ของเขาเพียงอย่ างเดียว แต่สิ่งที่พวกเขาปฏิบัติต่อคุณต่างหาก

ที่มันจะสะท้อนมุมมองและพฤติก ร ร มของตัวเขาเอง

2. อวยพรให้เขาด้วยใจจริง

หากคุณจะหนีคำนินทา ก็คงหนีมันไม่พ้ นหรอก ดังนั้นแล้ว

คุณไม่ต้องไปคิดมากมายอะไรเลย มันเปลืองพื้นที่ส ม อ ง

เปล่าๆ แต่สิ่งที่คุณควรจะทำก็คือ เมินเฉยต่อพวกเขาและ

ถ้าเป็นไปได้ ก็ให้อวยพรพวกเขาไปจะดีกว่า เพราะคำส าป

แช่ งหรือคำพูดที่ร้ ายๆ เหล่านั้น มันจะย้อนกลับไปหาคนที่พูดเอง

3. อย่ าจงเกลี ย ด จงชั ง

ถ้าใครเก ลี ย ดเรา เราก็ไม่ต้องไปเก ลี ย ดเขาตอบ ไม่งั้น

ตัวเราเองนี่แหละ ที่อาจกลายเป็นคนที่น่ารั งเกี ย จซะเอง

จงให้อภั ยเขา และอวยพรให้เขาด้วยใจจริง อย่ าลืมมีน้ำใจ

และมอบความรักให้แก่พวกเขาด้วย

4. ให้มองข้ามมันไปบ้าง

ถ้าคนมันจะเกลี ย ด ไม่ว่าทำอะไรหรือพูดอะไรออกไป

เขาก็เกลี ย ดเราอยู่วันยังค่ำนั่นแหละ เพราะฉะนั้นแล้ว

อย่ าได้ไปใส่ใจอะไรเขาเลย อย่ าไปสนใจคำพูดเขา หรือ

เก็บเอามันมาคิดให้ป วดสมอง ต่างคนต่างอยู่จะดีกว่า

จงใช้ชีวิตของเราให้มีแต่ความสุขก็พอแล้ว

5. ทำความเข้าใจ กับสิ่งที่เขาเป็น

คนที่ทำตัวน่ารั งเกี ยจ ส่วนมากมักจะมีปั ญห าและ

จะไม่ยอมแก้ไขปั ญห าเหล่านั้น หรือแม้แต่ที่จะรับรู้

มันด้วยซ้ำ สาเหตุที่เขาเก ลี ย ดคุณนั้นอาจจะเป็น

เพราะว่า พวกเขาอาจไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองกำลังเป็น

ในตอนนี้ เขาถึงได้อิ จฉ า ริษย าคนอื่น และสิ่งที่เขา

เกลี ย ดจริงๆ มันก็คือ สิ่งเดียวกับที่เขาแอบชื่นชม

ในตัวคุณนั่นแหละ อย่ าไปเกลี ย ด คนที่อิ จฉ าคุณ

แต่.. จงให้เกียรติที่เขาอิ จ ฉ าคุณ เพราะว่าอย่ างน้อยๆ

เขาก็ตระหนักได้ว่า คุณนั้นมีดีกว่าเขาจนเขาต้องอิ จฉ า

ดังนั้นแล้ว พอเขามีปั ญห ากับคุณ โปรดเข้าใจได้เลยว่า

มันไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเลย แต่มันเป็นปั ญห า

ของเขาเองต่างหาก พย าย ามอยู่ให้ห่างๆเข้าไว้ และถ้า

เลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงให้ไกลที่สุด และให้ลองคิดในมุมมอง

ของเขา แทนที่จะรู้สึกเก ลี ย ด คุณอาจจะรู้สึกสงสารเขาแทนก็ได้นะ

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …