Home ข้อคิดเตือนใจ 10 นิสัยผู้หญิง ที่เป็นเสาหลักของครอบครัวได้ เป็นที่พึ่งพิงได้เสมอ

10 นิสัยผู้หญิง ที่เป็นเสาหลักของครอบครัวได้ เป็นที่พึ่งพิงได้เสมอ

4 second read
0

1. เธอพึ่งพาตัวเองได้

เพราะเธอรู้อยู่แล้วว่า การพึ่งพาตัวเองให้ได้นั้นคือวิธีที่ดีที่สุดแล้ว

และเธอจะสามารถควบคุมชีวิตด้วยมือของตัวเองได้ดีเลยด้วย

2. เธอรู้จักตัวเองดี

พวกเธอมักจะไม่ชอบต ามกระแสสังคมใดๆ เพราะว่าเธอรู้อยู่แล้วว่า

เป้ าหม ายในชีวิตของเธอนั้น จริงๆแล้วมันคืออะไร เธอมีเป้ าหม ายของเธอ

3. เธอไม่โลกสวย

แต่เธอก็ไม่ได้มองโลกในแง่ร้ า ยหรอ กนะ เธอมักจะมองโลกตาม

ความเป็นจริงเสมอ และมี อ ค ติ ที่น้อยกว่าผู้หญิงโดยทั่วๆไปนั่นเอง

4. เธอรู้จักให้อภั ยคนอื่นเสมอ

เรื่องเล็กๆน้อยๆ หรืออะไรที่ปล่อยวางได้ เธอจะไม่เก็บมาคิด อะไรที่

ปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยไป เธอคิดว่าการอภั ยทานเป็นทานขั้นสูง คนที่

มีจิตใจดี และแข็งแกร่งจริงๆ เท่านั้น ถึงจะทำมันได้

5. มีความกตัญญูรู้คุณคน

เธอจะไม่ลืมบุญคนที่เคยช่วยเหลือเธอไว้ก่อนหน้านี้เลย  และเมื่อมี

โอกาส เธอมักจะตอบแทนคนที่มีพระคุณกับเธอเสมอ

6. เธอไม่ยึดติดกับอดีต

และเธอจะเรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมามากกว่า เธอจะไม่ชอบเพ้ อฝั น

ถึงเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่เธอวางแผนเพื่ออนาคต และมี ส ติเสมอ

อยู่กับปัจจุบัน และเธอจะทำทุกอย่ างในวันนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

7. เธอมีความสวยในแบบของเธอ

เธอไม่คิดว่าต้องสวยที่สุด แต่เธอจะสวยเพราะเธอมีความสุข

และสุขกับความสวยของเธอเองต่างหากล่ะ

8. เธอรู้ว่าเธอชนะใจตัวเอง

เธอคิดว่าการอยู่เป็นคู่ก็มีความสุขได้ และการอยู่คนเดียวก็สามารถ

มีความสุขได้เช่นเดียวกัน และเธอจะเป็นคนกำหนดเองว่าชีวิตเธอนั้น

จะมีความสุขในแบบไหน อย่ างไรได้บ้าง

9. เธอไม่ได้รู้สึกแพ้ กับอะไรทั้งนั้น

ถึงแม้ในบางครั้ง เธออาจเคยรู้สึกว่าดูด้ อยกว่าใครๆ แต่เธอก็ไม่คิด

ที่จะไปดูถูกใครๆ หรือดูถูกตัวเองเลยสักนิด แม้เธอจะเก่งกว่าใครก็ตาม

10. เธอมีความมั่นใจจากข้างใน

เธอจะไม่แสดงความก้ าวร้ าวกับใครๆ ที่ไหน

และเธอจะพูดอย่ างนอบน้อมด้วยความมั่นใจที่เธอนั้นมี

ขอบคุณ ที่มา  f w l i n e

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …