Home ข้อคิดเตือนใจ คน 4 ประเภท ที่ทุกคนไม่อยากพบเจอ

คน 4 ประเภท ที่ทุกคนไม่อยากพบเจอ

1 second read
0

คนเรานั้นมีหลายประเภท “คนในกะลา” คือคนอยู่แต่ในกะลา และมักแปรเจตนาผู้อื่น

ไปในทางที่ไม่ดีเสมอ บางคนนั้นใจแค บยิ่งนัก ไม่สนคนอื่น ไม่ฟังใคร เอาตัวเองนั้น

เป็นศูนย์กลางของจักรวาล ไม่ยอมเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ยึดติดกับอดีตในใจตัวเองเสมอมา

ไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้น มองโลกแค่ในมุมของตัวเอง คนพวกนี้มักเป็นคนที่

1. ชอบโยนความผิ ดให้คนอื่นเสมอ

โดยปกติทั่วไปแล้ว คนเราเวลาที่ทำผิดก็จะรับผิดและใช้เป็นบทเรียน พร้อมปรับปรุง

แก้ไขในครั้งต่อไปให้ดีขึ้น แต่ถ้าผิดแล้วโยนความผิดให้คนอื่น และไม่รู้ว่าตัวเองผิด

ไม่กล้าปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น ถ้าเจอคนแบบนี้อย่ ารู้จักกันดีกว่า ปล่อยเขาไปเถอะ

2. ทำตัวก้ าวร้ าว เสียงดังกลบเกลื่อน

คนฉลาดน้อยมักจะก้ าวร้ าวมากกว่าเวลาคุมสถานการณ์ต่างๆไม่ได้  เมื่อเหตุการณ์

ต่างๆไม่เป็นดั่งที่คิดไว้ ก็จะมีอาการโ มโ ห ทำตัวก้ าวร้ าวเพื่อกลบเกลื่อนให้สงบลง

หากได้ให้ ให้คุณเดินหนีทันทีเลย และไม่ต้องพูดอะไรต่อทั้งนั้น ให้เงียบอย่ างเดียว

จะทำให้คนพวกนี้รู้สึกค้างคาใจ เพราะเหมือนเคลียร์ไม่จบนั่นเอง ก็ต้องเจอแบบนี้แหละ

3. ทำตัวเหนือกว่าคนอื่น คอยข่ มคนอื่นเสมอ

คนประเภทนี้มักชอบคิดว่าตัวเองดีกว่า เหนือกว่าคนอื่นเสมอ ชอบพูดจาเสี ยดสี คอยแต่

ติคนอื่นเพื่อทำให้ตัวเองนั้นดูดี เวลาตัดสินก็ชอบลำเอียง มีคนเคย วิ จั ยไว้ว่าคนที่มี

ไอคิวต่ำนั้น จะรับอะไรได้ย าก และเข้าใจอะไรย ากมาก ไม่เหมือนกับพวกคนที่ฉลาด

ที่พร้อมจะเข้าใจเสมอ มักชอบเห็นใจคนอื่น เวลาทำอะไรให้ใครก็ไม่หวังผล

แต่พวกคนไม่ฉลาด จะไม่เข้าใจเรื่องอะไรแบบนี้ คิดแค่ว่าทำแล้วก็ต้องได้รับอะไรเพื่อ

เป็นการตอบแทน ก็ฉันอุตส่าห์ทำให้เธอประมาณนี้ เมื่อเจอแบบนี้แล้ว วิธีที่ดีคือให้เงียบ

เพราะว่า มันคงไม่มีประโยชน์อะไรกับการไปโ ต้เ ถี ยงกับคนในกะลาแบบนี้ ถ้ามีเรื่องที่

จำเป็นต้องได้คุยกัน ก็เอาเฉพาะเรื่องนั้น อย่าพ ย า ย า มเอาชนะคนประเภทนี้ เพราะจะ

ไม่มีวันชนะ ต้องปล่อยให้เป็นไปตามก ร ร ม เขาไม่สนเหตุและผลอะไรทั้งนั้นแหละ

เผลอๆ มีท้าทายเรากลับมาเราอีก เราจะเสี ยอารมณ์เปล่าๆ

4. ชอบคิดว่าตัวเองถูกอยู่เสมอ

ไม่ว่าใครจะพูดอะไร หรืออธิบายหลักการเหตุผลยังไงอะไรก็ตาม เขาก็ยังคิดว่าตัวเองนั้น

ถูกตลอดเวลา ลองสังเกตุจากเวลามีข้ อขั ดแ ย้งกัน เขามักจะเถี ยงเพื่อเอาให้ตัวเองชนะ

ให้ได้ ไม่ยอมรับฟังคนอื่นเลย  ชอบแ ถเพื่อให้ชนะเราก็เท่านั้น เจอคนแบบนี้ให้เงียบดีกว่า

ยิ่งถ้าคนแบบนี้เป็นหัวหน้าทีม หรือเป็นผู้จัดการทีมด้วยแล้ว ทีมหรือบริษัทนั้นไม่มีวันเจริญแน่ๆ

ขอบคุณ ที่มา parinya cheewit

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …