Home ข้อคิดเตือนใจ จะเป็นแม่ที่ดีได้ จะต้องมี 8 คุณสมบัติของการแม่ที่ดีก่อน

จะเป็นแม่ที่ดีได้ จะต้องมี 8 คุณสมบัติของการแม่ที่ดีก่อน

8 second read
0

1.มีความอดทนสูง

การจะเป็นแม่คนได้นั้น คือสิ่งที่ท้า ท า ยเป็นอย่ างมาก ถ้าหากคุณแค่ใจเ ย็ นไว้

แล้วค่อยๆ อธิบ า ยให้ลูกฟัง ทุกอ ย่ างก็จะดี แล้วมันก็จะผ่านไปได้อย่ า งราบรื่น

2. ค อ ยรับฟังเขาเสมอ

เเม่ๆควรที่จะคุยกับลูกอยู่เสมอ เพื่อดูว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหน

คอยเป็นผู้ฟังที่ดีให้ลูก อ ย่ าใช้ความรู้สึกส่วนตัวคอยตั ดสินเรื่องที่ลูกเล่าให้คุณฟัง

บางครั้งเขาก็แค่อย ากระ บ า ยเรื่องในใจให้ใครสักคนได้ฟังบ้าง คุณก็ควรกอดเขา

เพื่อเป็นการให้กำลังใจเขาแค่นั้นเอง

3. มีความเข้าใจ และคอยส นั บสนุ น เขาอยู่ข้างหลัง

แม่ที่ดีควรรักลูกในแบบที่ลูกเป็น ส นั บสนุ นเขาในสิ่งที่เขาชอบ แม้มันจะไม่ใช่เรื่อง

ที่ง่ายมากนักก็ตาม แต่ถ้าคุณทำได้รับรองว่าคุณจะกลายเป็นฮีโ ร่ของเขาไปตลอดกาล

4. มั่นคงและหนัก แ น่ น

คุณจงเป็นดั่งหิ น ผ า เพื่อให้ลูกได้ใช้พักพิ งในเวลาที่เขาต้องการใครสักคน

และจงเริ่มตั้งแต่ตอนเขาเย าว์วัย แล้วเมื่อเขาเติบโตขึ้น เวลาที่เขาเจอปัญ ห าอะไร

เขาก็จะนึกถึงคุณเป็นคนแรกเสมอ

5. รู้จักขอโ ท ษ เมื่อทำผิด

ทุกคนก็เป็นคนเหมือนๆกัน การกล่าวคำขอโ ท ษเวลาที่คุณทำผิ ดนั้น ก็จะเป็น

ตัวอ ย่ างให้ลูกได้รับรู้ว่า และเมื่อตัวเขานั้นทำ ผิ ด เขาก็จะได้เรียนรู้ว่าเขาก็ควร

จะพูดคำว่าขอโ ท ษเช่นเดียวกัน

6. มีอาร ม ณ์ขันบ้าง บางสถานการณ์

สิ่งนี้ถือเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้คุณนั้นไม่วี น แ ต กใส่ลูก และแน่นอนว่าคุณจะ

ต้องเจอกับการที่เขาน้ำหก ข้าวของกระจัดกระจายเต็มไปหมด หรือสารพัด

แค่คุณนั้นยิ้มเข้าสู้ ก็ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะ ยิ้มเข้าไว้

7. ใช้เวลาอย่ างมีคุ ณ ภาพ

คุณควรให้เวลากับลูก และร่วมทำกิ จก ร ร มในสิ่งที่เขานั้นอ ย ากทำ อย่ างเช่น

วาดภาพ ระบายสี เย็ บปั กถั กร้ อย จงใช้เวลาเหล่านี้เพื่อสังเกตความสนใจของเขา

ว่าเขามีพัฒนาการอย่ างไรบ้าง

8. ความรักของแม่ คือรักโดยไม่มีเงื่ อ นไข

ลูกๆ ก็คงอ ย ากได้ยิน และรับรู้ว่าแม่เขาจะรักเขาไปตลอดชีวิต ไม่ว่าชีวิตของเขา

จะเป็นยังไง และจัต้องผ่านเรื่องราวอะไรมาก็ตาม ฉะนั้นคุณเองก็ควรบอกรักลูกให้

เขาได้ยินบ่อยๆ เขาจะได้รับรู้ว่าเรารักเขามากแค่ไหน

ขอขอบคุณ the a s i a n p a r e n t

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …