Home ข้อคิดเตือนใจ 6 ข้อดี ของการเป็นนิ่งๆ อยู่กับตัวเอง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร

6 ข้อดี ของการเป็นนิ่งๆ อยู่กับตัวเอง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร

0 second read
0

1. คนอื่นคาดเดาได้ย าก

เพราะมีอะไรคุณก็เก็บมันไว้ในใจ โดยเฉพาะเ รื่ อ งด้านลบๆ หรือด้านไม่ดี

แม้ในใจเราจะคิดอะไรแ ย่ๆ ด่ าใครต่อใครเสียงดัง หย าบคายอยู่ ในใจเพียงใด

มันก็ไม่ผิด เพราะว่าไม่มีใครรู้ ภายใต้ของความนิ่งเงียบ จะทำให้ลุคของคุณ

ดูคูลอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเจอความเ ล วร้ า ยมากไหนก็ตาม ทั้งที่จริงๆแล้วในใจนี่

คร วญคร างก รี้ ดแ ตกและ ส บถเป็นล้านๆครั้งได้ ฉะนั้น นิ่งไว้จะเป็นผลดี

2. มีแต่คนเกรงใจ ใครก็ไม่กล้าเข้ามายุ่งกับคุณ

ด้วยจากความที่เป็นคนนิ่งๆอยู่แล้ว จึงคาดเดาได้ย ากว่า เธอจะมาในไม้ไหน

จะอารมณ์ดีหรือจะอารมณ์ เสี ยกันแน่ แต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอย า กยุ่ง

กับคนที่มีมาดนิ่ง เพราะมักจะคิดว่าเขาเป็นคนดุ หรือเป็นคนที่ไม่ชอบเข้าสังคม

3. เก็บความรู้สึกเก่ง

ไม่ว่าใครต่างก็มีความรู้สึกรัก โ ลภ โ กรธ ห ลงกันทั้งนั้นแหละ คนที่นิ่งก็ไม่ได้

ต่างจากคนอื่นหรอก เพียงแต่เธอไม่ค่อยแสดงอารมณ์ออกมาให้เห็นสักเท่าไร

เพราะว่ามัวแต่คิดก่อนมากกว่า แต่ว่าเธอก็โ ก รธเป็น โมโหเป็นเหมือนกันนะ

แม้ภายนอกอาจจะดูนิ่งๆเหมือนคนใจเย็น แต่จริงๆแล้วในใจเธออาจจะกำลัง

ป ร ะ ทุเหมือนภูเขาไฟอยู่ก็ได้นะ แต่เธอแค่จัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ดีเท่านั้น

4. ไม่ต้องไปยุ่ ง วุ่ นว ายกับใครให้เหนื่อย

คนอื่นเห็นเธอแล้ว อาจจะรู้สึกว่าเป็นเธอเป็นคนนิ่งเฉย ไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่

แถมยังดูน่ าเ บื่ อไปด้วยซ้ำ ด้วยเหตุนี้เองเธอจึงไม่ค่อยต กเป็นเป้ าของการ

นิ น ท าหรือโดนก ลั่นแ กล้งสักเท่าไหร่นัก เพราะเธอดูเป็นคนนิ่งๆเงียบๆ ดูไม่สู้คน

เลยแ ก ล้งไม่สนุก แต่คนแบบเธอนี่แหละที่จะใส่ใจ และเผือกเ รื่ อ งราวของคนอื่น

อยู่แบบเงียบๆ ตามสไตล์ เพราะการได้เฝ้ามองด ร าม่ ของคนอื่นจากมุมเงียบๆ

มันดูสนุกกว่าการไปร่วมส งค ร ามเองกว่าเยอะ

5. ชีวิตไม่ต้อง เ สี่ ย ง กับเรื่องด ร า ม่ าเยอะ

ลองสังเกตกันง่ายๆดูก็ได้ โดยเฉพาะคนที่พูดมาก เผยความในใจเยอะ และคนอื่น

ก็จะรับรู้เ รื่ อ งของเขาเยอะด้วย เช่นเดียวกับคนที่มีอะไรก็ชอบโพสต์ลงโซเชียล

โดยเฉพาะด้านล บๆ มันเหมือนเป็นการได้ระบายอารมณ์ก็จริง แต่ว่ามันก็จะนำพา

ความรู้สึกที่ไม่ดี เวลาที่มีคนอื่นเข้ามาอ่ า น มาเจอด้วยเหมือนกัน แถม เ สี่ ย ง ต่อ

การที่จะมีเ รื่ อ งราว หรือมีประเด็นที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิ ดต่าง ๆ นา ๆ

กับคนอื่นอีก ดังนั้นแล้ว การเป็นคนเงียบ ไม่แสดงอะไรออกมามาก ก็จะเป็นการห ลี ก

เลี่ยงปั ญห าที่จะมีกับคนอื่นได้ดีอีกด้วย

6. ควบคุมอารมณ์ตัวเอง และส ติได้เป็นอย่ างดี

เวลามีเ ห ตุก ารณ์ที่ทำให้รู้สึกแ ย่ๆ หรือรู้สึกไม่พอใจอะไรขึ้นมา เธอก็จะไม่รีบร้อน

แสดงมันออกไปทันทีทันใดเหมือนกับคนที่ใจร้อน ที่ข า ดส ติ หรือพร้อมจะวี นและ

โวยวายได้ตลอดเวลา แต่สำหรับเธอที่นิ่งแล้ว เธอจะหยุดคิดทุกอย่ างให้รอบคอบ

ในทุกสิ่งก่อน ก่อนที่เธอจะลงมือทำอะไรลงไปเสมอ การที่เธอสามารถควบคุมตัวเอง

ได้ แม้ในย ามที่กำลังโ ก ร ธ หรือโ ม โ หมากก็ตามถือว่าเป็นข้อดีมากๆ เพราะถ้าหาก

เธอไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองตอนโกรธให้ได้นั้น โอกาสที่จะเกิดเ รื่ อ งแ ย่ ๆ

ก็ตามมา ถ้าหากเธอมัวใ จร้ อน ข า ดสติ อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่างๆตามมาด้วย

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …