Home ข้อคิดเตือนใจ พ่อแม่จงรู้ไว้ 7 คำพูดที่ไม่ควรพูดกับลูก รักลูกก็อย่าทำร้ า ย ลูก

พ่อแม่จงรู้ไว้ 7 คำพูดที่ไม่ควรพูดกับลูก รักลูกก็อย่าทำร้ า ย ลูก

5 second read
0

สถาบันครอบครัวถือเป็นเป็นสถาบันแรก ที่จะคอยอบรมบ่ มนิสั ยให้เ ด็ กๆ

ซึ่งจะต้องเ ข้มแ ข็งให้มากๆ เพราะครอบครัวนั้นจะคอยหล่อหลอม เด็ ก

ให้เติบโตขึ้นและใช้ชีวิตในสังคมที่กว้างใหญ่ต่อไป หากสถานบันครอบครัว

ไม่อบอุ่น ไม่เ ข้มแ ข็ง ก็อาจทำให้เกิดปั ญห าต่อสังคมได้ จึงขอแนะนำถึง

ผู้ปกครองว่ามีคำไหนบ้างที่ไม่ควรพูดกับลูก 7 สิ่งที่ไม่ควรทำ ดังนี้

1. พูดจาต ะค อกเสียงดัง

ไม่มีใครชอบการโดนต ะค อกใส่ทั้งนั้นแหละ แล้วยิ่งถ้าคนนั้นเป็นพ่อแม่

ของตัวเองด้วยละก็ยิ่งไม่ชอบ หากพ่อแม่ทำเช่นนั้นอาจทำให้ลูกซึ มซั บ

และติดการกระทำจากพ่อแม่ได้ แม้ตัวเองไม่อย ากเป็นแบบนั้นก็ตาม

2. หากทำแบบนี้ แบบนั้นอีก จะไม่รักแล้วนะ

คำนี้เป็นคำที่มีผลต่อความรู้สึกเป็นอย่ างมาก เพราะลูกต่างก็มีพ่อแม่

เป็นที่ยึ ดเห นี่ยวจิตใจ และคิดเสมอว่าพ่อแม่รักเขา และเขาเองก็รักพ่อแม่

หากลูกได้ยินว่าพ่อแม่ไม่รัก จะทำให้เ ด็กเกิดความรู้สึกที่ห ดหู่ เหมือน

ไม่มีใครอยู่ข้างๆ เขา และอาจลามไปถึงเห็นคนอื่นดีกว่าเข้าใจเขามากกว่า

3. โ ท ษว่าลูกสร้างแต่ปั ญห า

คำๆนี้ แม้แต่ผู้ใหญ่อย่ างเราก็ยังไม่อย ากได้ยินเช่นกัน ลูกจะคิดว่า

ตัวเองนั้นไร้ค่า ทำอะไรก็ผิดไปหมด อาจทำให้เขาทำป ร ะ ช ดด้วยการ

ยิ่งทำตัวแ ย่ๆเข้าไปใหญ่

4. เอาลูกไปเปรียบเทียบกับพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน

หากพ่อแม่เอาลูกไปเปรียบเทียบกันว่าคนไหนดีกว่า เก่งกว่า น่ารักกว่า

ก็อาจทำให้ลูกรู้สึกน้ อยใจ เ สียความรู้สึกได้ และอาจคิดกับพี่น้องคนอื่นๆ

ในทางที่ไม่ดีด้วย อาจเกิดการอิ จฉ าริ ษย า และต่ อต้ าน ทำให้พี่น้องใน

ครอบครัวเกิดการไม่รัก และไม่สามัคคีกันได้

5. พูดจาดูถู ก ป ร ะช ด ป ร ะชั น

อย่ างเช่น เมื่อลูกบอกว่าจะตั้งใจทำอะไรบางอย่ างให้ดีขึ้น แล้วพ่อแม่

กลับพูดว่าแล้วยังไงก็คงทำไม่ได้หรอก คอยดูนะยังไงก็ไม่ตั้งใจเหมือน

ที่ผ่านๆมานั่นแหละ คำพูดพวกนี้มันทำให้ลูกหมดศ รั ท ธาในตัวพ่อแม่ได้

และเมื่อมีปั ญหาอะไร ก็จะไม่อย ากพึ่งพาพ่อแม่เพราะกลัวถูกซ้ำเติม

6. จะไปไหนก็ไป

เมื่อเกิดการโ ต้เ ถียงหรือผิ ดใจกัน แล้วพ่อแม่เกิดพูดขึ้นมาว่าจะไปไหนก็ไป

คนเป็นลูกก็อาจเกิดอารมณ์ ชั่ ว วู บ และทำอะไรลงไปโดยป ร ะช ดพ่อแม่

และอาจทำให้เรื่องบานปลายไปมากกว่าเดิม

7. ทำไมทำไม่ได้ เหมือนเพื่อนคนอื่นๆหล่ะ

เมื่อลูกทำอะไรไม่ได้เท่ากับเด็กคนอื่นๆ เชื่อว่าเขาก็คงเสี ยใจอยู่ไม่น้อย

หากพ่อแม่ยังไปซ้ำเติมเขาด้วยคำนี้อีก จะยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าตัวเอง

ไม่มีความสามารถ ไม่อย ากสู้หรือตั้งใจทำอะไรอีกเลย

ขอบคุณ intrend t r u e i d net

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …