Home ข้อคิดเตือนใจ 10 ข้อคิดการใช้ชีวิตคู่ ใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจ จึงจะอยู่กันได้นาน

10 ข้อคิดการใช้ชีวิตคู่ ใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจ จึงจะอยู่กันได้นาน

0 second read
0

เมื่อคนสองคนได้ตั ดสินใจมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน หรือตัดสินใจแต่งงานกันแล้ว

ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตครอบครัว ซึ่งจุดหม ายปลายทางของแต่ละ

ครอบครัวจะเป็นแบบใดนั้น คงไม่อาจคาดการณ์ได้ว่า คุณทั้งสองจะเดินทาง

ไปด้วยกันจนถึงจุดหม ายปลายทางได้หรือไม่ เพราะการที่คนสองคนต้องมา

ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ในช่วงระยะข้าวใหม่ปลามันอะไรๆ เราก็พอจะยอมได้ แต่เมื่อ

ชีวิตคู่เดินทางไปได้กระยะหนึ่ง ความเป็นตัวตน นิสั ยที่แท้จริงของแต่ละคน

ก็จะแสดงออกมา ดังนั้น สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คนสองคนที่มาจากต่างครอบครัว

ต่างการเลี้ยงดูสามารถมีชีวิตคู่ที่มีความสุข หวานชื่นได้อย่ างยืนย าวได้นั้น

ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งสองฝ่ายที่จะเรียนรู้และปรับตัวเข้าหากัน

หลักสำคัญที่จะช่วยรักษาความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ให้เข้มแข็งและมั่นคงย าวนาน คือ

1.ซื่อสั ตย์ และไว้ใจกัน

สำหรับชีวิตคู่นั้นความซื่อ สัตย์ถือเป็นเรื่องที่ใหญ่โต และนอกจากเราจะต้อง

ซื่อสั ตย์ต่อกันและกันแล้ว ควรมีความไว้ใจ และเชื่อใจคนรักของเราด้วย

หากมัวแต่ร ะแ วงหรือหึ งห วงกันมากเกินไป ก็จะทำให้ชีวิตคู่มีปั ญห าได้

2. ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

คนทุกคนย่อมต้องการพื้นที่ส่วนตัว และอย ากได้รับการให้เกียรติ ถึงแม้จะเป็น

สามีภรรย ากันก็ตาม ก็ต้องเว้นช่องว่างให้อีกฝ่ายได้เป็นตัวเองบ้าง อย่ าทำตัว

ข่ มคนรัก แม้เขาจะมีทีท่าว่ายอมเรา และอย่ าก้าวก่ายเขาไปเสี ยในทุกๆเรื่อง

เพราะมันจะนำมาซึ่งความอึ ดอั ดใจของอีกฝ่ายนั่นเอง

3. เรียนรู้ที่จะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ

อย่ าหวังเพียงให้เขามารัก และทำอะไรเพื่อเราเท่านั้น แต่เราควรเรียนรู้ที่จะ

เป็นฝ่ายให้บ้าง ทำให้เขามีความสุขบ้าง เอาอกเอาใจ ให้กำลังใจกัน ผลัดกัน

เป็นฝ่ายให้และฝ่ายรับ จะทำให้รู้สึกดีทั้งสองฝ่าย และเป็นผลดีต่อทั้งคู่

4. อยู่เคียงข้าง แต่ไม่เข้าข้าง

คนรักที่ดี คือคนที่คอยอยู่เคียงข้ างเสมอ แม้ในย ามที่มีปัญหา คอยให้กำลังใจกัน

ไม่ซ้ำเติม แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักตั กเ ตือนเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายทำผิด

และไม่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเขาเป็นคู่รักเราแล้วต้องเข้าข้างกันไปหมดทุกเรื่อง

และการตั ก เตือนกันนั้น ควรพูดกันเพียงสองคน อย่ าฉี กหน้าคนรัก ด้วยการ

ด่ าท อเขาต่อหน้าคนอื่นป็นอันข าด

5. เรียนรู้ที่จะยอมรับ และปรับที่ตัวเราเองก่อน

เราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ แต่เราสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ ฉะนั้นอย่ าคาดหวังว่า

คนรักจะต้องปรับตัวเข้าหาเราเสมอ จะต้องเปลี่ยนอะไรๆ เพื่อให้เป็นไปดั่งใจเรา

แต่จงเข้าใจสิ่งที่เขาเป็น และหากเจอความแ ตกต่างที่มากเกินไป ให้ลองปรับ

ที่ตัวเราก่อน หากต่างฝ่ายต่างช่วยกันจูนตัวเองเข้าหาอีกฝ่ายได้ ก็จะสามารถ

อยู่ร่วมกันได้อย่ างมีความสุขทั้งคู่

6. หยุดเปรียบเทียบคู่รักเรา กับคู่รักคนอื่น

คงไม่มีใครเฟอร์เฟ็คไปหมดทุกอย่ าง แม้กระทั่งตัวเราเองก็เช่นกัน ฉะนั้น

อย่ าเอาคนรักของเราไปเปรียบเทียบกับคนรักของคนอื่น อย่ าชมว่าแฟนคนนั้นดี

อย่ างนั้นอย่างนี้ เพราะมันจะบั่ นทอนความรู้สึกของคนที่เรารักนั่นเอง

7. อย่ าลืมนึกถึง ใจเขา ใจเรา

ไม่ว่าจะทำอะไร หรือพูดอะไรออกไปก็ตาม ให้คิดอยู่เสมอว่าหากเป็นเรา

จะรู้สึกอย่างไร แล้วเราจะรู้เองว่า เราควรทำเช่นนั้นหรือไม่

8. หมั่นเติมความหวานให้แก่กัน

บางคู่พอคบกันไปนานๆ ก็หลงลืมความหวาน ความโรแมนติกที่เคยมีให้กันไป

ดังนั้น จึงควรมีเวลาที่จะไปทำอะไรด้วยกัน ไปเที่ยวด้วยกัน หรือมีของขวัญ

เซ อร์ไ พรซ์ในวันพิเศษต่างๆ บ้าง ชวนคุยถึงตอนที่รักกันใหม่ๆ หรือพากันไป

รำลึกความหลังตามสถานที่ต่างๆ ที่เคยไปบ้าง ก็จะทำให้ความรักกระชุ่มกระชวยขึ้น

9. เลิกคาดหวัง แล้วจงรักให้ดีที่สุด

ความคาดหวัง ไม่เคยทำให้ชีวิตใครมีความสุขอย่ างแท้จริง ความรักก็เช่นกัน

เราไม่ควรคาดหวังอะไรกับคนรักของเรามากเกินไป เพราะมันอาจทำให้เขา

รู้สึกอึ ดอั ด และเราเองก็จะเป็นทุ กข์ถ้าหากไม่เป็นดังใจหวัง ฉะนั้นทั้งสองคน

ควรรักกันให้ดีที่สุดในทุกๆวันมันขะดีกว่าไหม

10. เมื่อเขาเป็น ไฟ เราจงเป็นน้ำ

คงไม่มีคู่รักคู่ไหนที่ไม่เคยท ะเ ลาะกัน แต่ทำอย่ างไรไม่ให้การท ะเ ลาะนั้น

กลายเป็นปั ญห าบานปลาย เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายร้ อนเป็นไ ฟ เราควรใจเย็น

และสงบกว่าให้ได้ หากยิ่ง ร้อนใส่กัน ก็จะยิ่งนำมาซึ่งปั ญหาที่เพิ่มมากขึ้น

ขอขอบคุณ sanook

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …