Home ข้อคิดเตือนใจ 10 นิสัยด้านดี ที่ทำให้มีความสุขมากขึ้น

10 นิสัยด้านดี ที่ทำให้มีความสุขมากขึ้น

9 second read
0

เชื่อว่าในชีวิตของใครหลายๆคน คงไม่ได้มีแต่ความสุขเสมอไปหรอก

บางจังหวะของชีวิตอาจจะมีอุ ปส ร รค เข้ามาทำให้ชีวิตของคุณสะดุดบ้าง

บางเวลาอาจมีภ าร ะหน้าที่การงานที่ทำให้คุณเกิดความ เค รี ย ดได้บ้าง

แต่หากว่าคุณลองคิดดูดีๆ แล้วความสุขมันเกิดขึ้นได้ง่ายนิดเดียวแค่คุณมี

Passionในการใช้ชีวิต ก็จะทำให้คุณมองเห็นเป้ าหมา ยของตัวเองได้ชัดเจน

และไม่มีอะไรมาทำให้คุณทุ กข์ใจได้ เอาเป็นว่าในวันนี้เรามีเคล็ดลับการใช้

ชีวิตง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณมีความสุขในทุ กข์ขณะชีวิตได้ง่ายยิ่งขึ้น

1. รายล้อมไปด้วยคนที่มีความสุข

เคยสังเกตไหมว่าทำไมคนที่เขามีความสุข ทำไมถึงความสุขได้ตลอดเวลา

ส่วนหนึ่งอาจเพราะคนรอบๆตัวพวกเขาเป็นที่มีความสุขนั่นเอง เราเองก็เช่นกัน

ถ้าคนรอบข้างเรามีความสุข ก็จะส่งผลดีต่อตัวเราเองด้วย เราสามารถเรียนรู้วิธีคิด

และการกระทำของคนที่มีความสุขหล่านั้นได้

2. รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร

การจะทำความฝันอันใหญ่หลวง ให้กลายเป็นจริงได้นั้นจำเป็นต้องมีเป้ าหม าย

และลงมือทำเพื่อให้มันสำเร็จ อย่ างแรกเลยต้องรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร และ

ทำไมถึงต้องการมัน พอพบคำตอบแล้วก็ค่อยลงมือทำ ซึ่งการทำในสิ่งที่เรารัก

จะทำให้ตัวเราเองเป็นคนที่มีความสุขนั่นเอง

3.ไม่คิดเล็ก คิดน้อย

คนที่มีความสุขมักจะไม่มานั่งคิดเล็ก คิดน้อยอะไร เพราะในความเป็นจริงนั้น

เราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้ และถ้าหากสิ่งนั้นอยู่เหนือการควบคุมของเรา

หรือไม่เป็นดั่งใจคิด บางครั้งการไม่สนใจมัน จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้น

4.ดูแลตัวเองให้ดี

เพราะร่า ง ก า ย และจิ ตใ จมีความเชื่อมโยงกัน หากเราไม่ดูแลสุ ข ภ า พ

ร่า ง ก า ยขตัวเองให้ดี แล้วจะไปเอา พ ลังมาจากไหน เราควรทำให้ตัวเอง

มีความสุข นอนให้เต็มอิ่ม กินอ า ห า รดีๆ ออกกำลังก ายสม่ำเสมอ ก็จะส่ง

ผลดีต่อสภาพจิ ตใจ และทำให้เรามีความสุขด้วย

5.รับมือกับปั ญหาต่างๆ ในเชิงบวก

สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องได้เจอก็คือ การเผชิญหน้ากับปั ญห านั่นเอง คนที่เขา

มีความสุข มักจะตอบสนองต่อสถานการณ์แ ย่ ๆ ต่างๆ ได้ในเชิงบวก บางคน

จะเ ตือนส ติตัวเองสมอ เช่น ฉันทำได้ ฉันพร้อมที่ จะสู้ เป็นต้น พวกเขาจะ

ไม่มองปั ญหาว่าเป็ นภูเขาลูกใหญ่ ที่ไม่มีวันพิชิตได้ แต่จะมองหาวิธีที่

ทำอย่ างไร ที่เขาจะสามารถเดินไปให้ถึงจุดสูงสุดนั้นได้มากกว่า

6.มองทุกเรื่องให้มีความสุข

คุณอาจเคยเห็นบางคนที่เขามีความสุขกับด อกหญ้าริมทางเท้า หรือกลิ่นดิน

หลังจากฝนตกมาบ้าง คนเหล่านั้นเขาเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตให้ช้าลง และให้

ความสนใจต่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่ทำให้เขามีความสุข ณ ตอนนั้น แม้กระทั่ง

ในย ามลำบาก พวกเขาจะไม่หลีกห นี แต่จะเผชิญหน้ามันด้วยมุมมองในแง่บวก

7.ชอบความท้ าท าย

ความท้าทายในที่นี้ไม่ได้หมายถึง การเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีม หรือการทำอะไร

โ ล ดโ ผนแต่อย่ างใด แต่หมายถึงความท้าทายที่จะลุกขึ้นสู้ต่างหากละ

และต้องทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วย ในเวลาที่พวกเขาล้ มเ หลว ถึงแม้มันจะย าก

และต้องใช้เวลานานกว่าจะสำเร็จ พวกเขามองว่าสิ่งเหล่านี้ คือสิ่งที่ท้าทายตัวเอง

8.สร้างสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ

การสร้างความสัมพันธ์หรือได้รู้จักกับคนอื่นๆ ก็ทำให้พวกเขามีความสุข

ถ้าไม่ได้ลำบากอะไรมาก ก็ลองหาโอกาสทำความรู้จักกับคนอื่นๆที่

เกี่ ย ว ข้ องกับสายงานของตัวเองดูบ้ างก็ดีนะ

9.ไม่กลัวความเสี่ ย ง

ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นโด ยไม่มีความเสี่ ย ง ถ้าเราไม่เ สี่ ย งตั้งแต่แรก

ความสำเร็จอาจไม่มีวันเกิดขึ้นได้ คนที่มีความสุขจะไม่กั งว ลในเรื่องนี้

แต่พวกเขาจะชิลๆ สบายๆมากกว่า แม้รู้ว่าจะต้องเจอกับความเสี่ ย ง ก็ตาม

10.ให้มากกว่ารับ

คนที่มีความสุขมักจะมีความสุขเมื่อได้เป็นผู้ให้ เพราะพวกเขารู้ว่ายิ่งให้

เขาก็ยิ่งมีความสุข การให้หรือการช่วยเหลือคนอื่น ๆ จะเป็นตัวขับเคลื่อน

ให้เกิดความสุขที่แท้จริงได้นั่นเอง

ขอขอบคุณ m a r k e t i n g o o p s

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …