Home ข้อคิดเตือนใจ เมื่อคิดอยากเป็นเจ้าของกิจการ นี่เป็น 7 สิ่งที่ไม่ควรทำ ไม่งั้นไปไม่ร อ ด แน่

เมื่อคิดอยากเป็นเจ้าของกิจการ นี่เป็น 7 สิ่งที่ไม่ควรทำ ไม่งั้นไปไม่ร อ ด แน่

6 second read
0

หากคุณกลายเป็นหนึ่งในนักธุรกิจ คุณต้องมีความรอบคอบและมีมุมมองที่กว้างไกล

อย่ าคิดเองทำเอง แต่ควรคิดแล้วทบทวนถึงผลในอนาคต เพื่อเ ลี่ยงปั ญห าที่อาจทำ

ให้ธุรกิจของคุณล้ มเ หลว เมื่อเริ่มทำธุรกิจแล้ว คุณห้ ามทำ 7 สิ่ง ดังต่อไปนี้

1. ทำงานทุกอย่ างคนเดียว

มันก็จริงอยู่ที่ว่า การเป็นเจ้าของกิจการ เรื่องงานทุกๆอย่ างต้องรอบคอบ

และต้องออกมาอย่ างดีที่สุด แม้ว่าในช่วงเริ่มต้นคุณอาจต้องลงมือเองบ้าง

เพื่อผ ลักดั นงานให้ดำเนินต่อไปให้ได้ แต่คุณก็ไม่สามารถทำเช่นนี้ตลอดไป

ทางที่ดีนั้นคุณควรสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ สร้างระบบงานให้ชัดเจน และควร

แบ่งหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนธุรกิจจะดีกว่า เพราะมันจะช่วย

ทำให้คุณมีเวลาว่างเพื่อไปต่อยอดในจุดอื่น ๆ ได้อีกเยอะด้วย

2. ไม่มีวินัยในตนเอง

เมื่อคุณลั่ นวาจาอะไรไว้ ก็ควรทำตามให้ได้ตามที่เคยพูดไว้ด้วย แล้วเชื่อไหมว่า

หัวหน้าเป็นอย่ างไร ลูกน้องก็เป็นอย่ างนั้นเช่นกัน ยกตัวอย่ างเช่น หัวหน้ามา

ประชุมสาย ไม่รักษาคำพูด ทีมก็จะรู้สึกว่าเจ้าของยังมาสายได้ เราก็มาสายได้เหมือนกัน

จนอาจกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ไม่ดีในระยะย าวได้ ซึ่งอาจแก้ไขได้ย ากมาก

ฉะนั้น คุณต้องมีวินัยในตนเอง และเป็นแบบอย่ างที่ดีต่อตนเองด้วย

3. อย่ าฝืนตัวเอง หากมันเป็นไปไม่ได้

การลองผิด ลองถูก เพื่อนำประสบการณ์เหล่านั้นมาพัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้นมันก็ดีอยู่หรอก

แต่ผู้ประกอบการบางราย อาจเสี ยดายกับเงินล งทุ นที่ต้องเสี ยไป จนไม่กล้า

ล้ มเ ลิกแผนการเดิม แล้วพย าย ามทำทุกทางเพื่อให้มันสำเร็จให้ได้ บางคน

ก็เลือกลงทุนเพิ่มไปเรื่อยๆ โดยหวังว่าสักวันเดี๋ยวก็สำเร็จเอง แต่ปัญหาก็คือ

แล้วตอนไหนล่ะ ด้วยสาเหตุนี้ก่อนการลงทุนต้องตั้งเป้ าหม ายให้ชัดเจนก่อน

เช่น ควรใช้เวลาเท่าไร ใช้วิธีการนี้นานแค่ไหน สร้างกรอบให้ตัวเองเพื่อไม่ใช้ข าดทุน

4. จุ กจิ กมากเกินไป

การที่คุณใส่ใจรายละเอียดในการทำงานเป็นเรื่องที่ดี แต่บางครั้งถ้าใส่ใจมากเกินไป

อาจทำให้คุณเสี ยเวลาในการพัฒนาด้านอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ฉะนั้น ต้องรู้ไว้ว่า

การทำธุรกิจไม่มีวัน P e r  f e c t ถ้ามัวแต่กั งว ลกับรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ทางที่ดีควร

เอาเวลาเหล่านี้ไปหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อต่อยอดธุรกิจให้พัฒนาจะดีกว่า

5.ให้พนักงานใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวทำงาน

ธุรกิจที่เพิ่งเริ่มใหม่ๆ อาจจะมีเงินทุนที่ไม่มากนัก ทำให้มีอุปกรณ์สำนักงานอย่ างจำกัด

โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์พนักงาน แต่รู้ไหมว่าการที่พนักงานใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับคุณ

เ สี่ ยงต่อข้อมูลของบริษัทมาก เพราะเราไม่อาจรู้ได้เลยว่า พนักงานคนนั้นจะนำไป

เผยแพร่ที่ไหนหรือเปล่า อาจเกิดปั ญห าข้อมูลรั่ วไ หลได้ ขอแนะนำ ถ้าหากคุณยังพอ

มีเงินทุนอยู่บ้าง ก็ควรซื้ออุปกรณ์ให้พร้อมดีกว่า

6. ลงทุนกับสิ่งที่ไม่จำเป็น

เมื่อเริ่มต้นทำธุรกิจ เงินทุนถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ก่อนใช้เงินลงทุนทำอะไร

ควรดูถึงความเหมาะสมให้ดีด้วย เช่น การลงทุนเพื่่อตกแต่งออฟฟิศให้สวยงาม

หรือซื้อเฟอร์นิเจอร์แต่งร้าน หากใช้จ่ายมากจนงบบานปลาย ก็จะทำให้ธุรกิจของคุณ

อาจมีปั ญ ห าในอนาคต หรืออาจทำให้ธุรกิจส ะดุ ดทันที

7. ไม่มีความรู้ แต่เริ่มต้นทำธุรกิจ

เหล่า Start up หลายๆคน เริ่มต้นทำธุรกิจตามกระแสต่างๆ ทั้งๆที่ตัวเองไม่มีพื้นฐาน

และนี่เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความห าย น ะ เพราะการเริ่มต้นทำธุรกิจต้องอาศัยทั้งแรงใจ

และแรงสมองอย่ างมากมาย เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ การที่คุณไม่มี

ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ทำ หรือไม่ได้ชื่นชอบมันจริงๆเลย เวลาเจอปัญหาจะทำให้คุณไปต่อไม่เป็น

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …