Home ข้อคิดเตือนใจ คู่ครองที่ดี จะต้องมีศีลที่เสมอกัน จึงจะครองรักกันได้ไปนานๆ

คู่ครองที่ดี จะต้องมีศีลที่เสมอกัน จึงจะครองรักกันได้ไปนานๆ

0 second read
0

ยุคนี้นั้นใช่ว่าจะมีเพียงแค่ความรักเท่านั้น ที่ทำให้ชีวิตคู่อยู่ตลอดรอดฝั่งได้

เพราะหลายๆคน มักมองหาคนรักที่ดี และบางคนมีความรักก็ไม่ได้คู่รักแบบที่หวัง

ได้มาแบบไม่เป็นดั่งใจ ฉะนั้น การมีคู่ชีวิตที่ดีต้องมีศีลที่เสมอกันทั้งคู่ด้วย เพราะ

การที่เรามีคู่ชีวิตที่ดี สามาารถดูได้จากศีล ดูได้จากสติปัญญา มีบุญวาสนาที่เท่ากัน

เราจึงเรียกว่า คู่ดี แต่เมื่อมีแล้วแต่ต้องอยู่บนความกั งว ลใจ หนักใจ วิต กกั งว ล

มันไม่ได้เรียกว่า… คู่ดี แต่มันเรียกว่า…คู่เว ร คู่กร รม สักวันหนึ่งที่เราหมดบุญต่อกัน

เมื่อถึงเวลามาก็ต้องแยกจากกัน เราไม่สามารถยื้อกันไว้ได้ การฉลาดในการเลือกคู่นั้น

จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ การที่จะอยู่ด้วยกันแล้วมีเพียงความสบายใจแค่อย่ างเดียวมันไม่ได้

มันต้องมีปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น คนรอบข้าง หรือการเป็นตัวของตัวเองแบบที่

ไม่ต้องเ ส แ ส ร้ งแกล้งทำ แบบที่ไม่ต้องมานั่งประดิษฐ์ หรือทุ กข์ทนยอมรับในข้อเสี ย

ของอีกฝ่ายอยู่เสมอ หากคุณทั้งสองคนมีตรงนั้นแล้ว เราก็ขอดีใจกับคุณทั้งสองคนด้วย

ความรักของคุณที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ มันก็ย่อมยั่งยืน ไม่หนีหายไปไหน ย ามที่ทุ กข์หนัก

อย่ าไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายต้องเผชิญปั ญห าเพียงลำพัง หากในชีวิตนี้เราเจอคนแบบนั้น

คนที่รักเราโดยที่ไม่รังเกียจการกระทำที่ไม่ดีของเราเลย จงจำเอาไว้ว่า

จงรักษาเขาไว้ให้ดี นอกจากพ่อแม่แล้ว จะหาใครไหนที่รักเรา ยอมรับในตัวเราได้แบบนี้

ในชีวิตคนเราเราจะเจอคนเช่นนี้จริงๆสักกี่คน บางคนเจอแค่ครั้งเดียวในชีวิต

แล้วก็ไม่เจออีกเลย บางคนไม่เจอ แต่หากเจอแล้วอย่ าเอากิเ ล ส ความหลง ความเบื่ อ

มานำทาง เพราะอารมณ์ชั่ ววูบนี่แหละ ทำให้ชีวิตต้องสู ญกับสิ่งมีค่าไป และมันก็เป็นอะไรที่น่าเสี ยดาย

ขอขอบคุณ ลองคิด

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …