Home ข้อคิดเตือนใจ 6 นิสัยในที่ทำงาน ที่ไม่มีใครคบ ไม่อยากทำงานด้วย

6 นิสัยในที่ทำงาน ที่ไม่มีใครคบ ไม่อยากทำงานด้วย

0 second read
0

1.คิดแต่ที่จะทำให้ตัวเองโดดเด่นอยู่คนเดียว

ไม่ว่าใครต่างก็อย ากให้ตัวเองโดดเด่นเป็นที่จับตามองกันทั้งนั้น โดยเฉพาะทางด้าน

หน้าที่การงานการด้วยแล้ว การทำตัวเองให้โดดเด่นยิ่งเป็นสิ่งที่ดี เพราะนอกจากเรา

จะภูมิใจแล้วก็ยังส่งผลต่อความก้าวหน้าเรื่องงานอีกด้วย แต่การที่เราพย าย ามมาก

เกินไป ถึงขั้นที่ต้องไปข โมยงานจากคนอื่น ย่อมไม่มีใครเห็นดีเห็นงามด้วยแน่นอน

ทางที่ดีนั้น หากผลงานชิ้นนั้นเป็นสิ่งที่เราทำ การที่เราจะนำความดีความชอบนั้นมา

เป็นของเราย่อมไม่ผิด แต่หากผลงานชิ้นนั้นมีการร่วมงานกับเพื่อนพนักงานคนอื่นๆด้วย

ก็ควรให้เครดิตพวกเขาด้วย ซึ่งการให้เครดิตผู้อื่นเป็นการแสดงออกให้เพื่อนร่วมงาน

เห็นว่าเราให้ความสำคัญกับทีม เราให้การยอมรับในผลงานและฝีมือของพวกเขาที่สร้าง

ให้พวกเขาเองเกิดความภาคภูมิใจ และเป็นการซื้อใจเพื่อนร่วมงานอีกด้วย

2.ไม่เคยมองเห็นความผิ ดพ ลาดของตัวเอง

มนุษย์ทุกคนต่างก็อย าก จะปกป้องตัวเองจากความผิดในทุก ๆ เรื่อง รวมไปถึงงานด้วย

เห็นความผิดคนอื่นเท่าภูเขา แต่มองความผิดตัวเองเท่าเส้นผม เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในที่

ทำงาน กลับไม่พิจารณาตนเองก่อน หรือไม่เห็นความผิดพลาดของตัวเอง กลับโยนความผิด

ให้คนอื่นเฉย ทางที่ดีนั้น หากคุณทำพ ลาด ไม่ต้องอายที่จะยอมรับ คนเราย่อมพ ลาดกันได้

เป็นเรื่องธรรมดา การยอมรับผิ ด และพร้อมที่จะหาทางแก้ไขปัญหาไม่โทษผู้อื่น ไม่เพียงแต่

จะช่วยให้เพื่อนร่วมงานชอบเรามากขึ้น ทั้งยังเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเองได้ด้วย

3.วิจารณ์ทุกอย่ าง

การแสดงออกหรืออกความเห็นในเรื่องต่างๆ มันก็เป็นเรื่องปกติไม่ได้ผิดอะไร แต่การวิจ ารณ์

หรือตำห นิไปทุกๆอย่ าง ไม่ว่าจะเป็นงาน โปรเจกต์ต่าง ๆ หรือแม้แต่เรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจำวัน

นอกจากจะสร้างความรำค าญให้กับเพื่อนร่วมงานแล้ว อาจเกิดความเข้าใจผิดกันระหว่างทีมได้ด้วย

ทางที่ดีนั้น พย าย ามบ่นให้น้อยๆ เมื่อเกิดปัญหาเราควรมองหาวิธีแก้ไขปัญหามากกว่าที่จะบ่น

และถ้าหากว่าเราไม่มีความสุขกับสิ่งต่าง ๆ ในองค์กร สิ่งที่เราควรทำคือ พย าย ามหาทางแก้ไขสิ่งนั้น

5.ไม่เคยหยุดนิ นท า

การนินทาไม่ใช่เรื่องที่ดีเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร หรือนินทาใคร ทั้งมันยังทำให้ความน่าเชื่อถือ

ของตัวเราลดลงไปด้วย และเพื่อนร่วมงานก็จะไม่ให้ความไว้วางใจที่จะพูดคุยหรือปรึกษาอะไรด้วย

ทางที่ดีนั้น ควรหยุดนิ นท าคนอื่น ถ้าทำได้หรือถ้าหากเราไม่ได้เป็นคนที่ชอบนินทาคนอื่นอยู่แล้ว

จะยิ่งดีขึ้นไปอีก ถ้าเราสามารถพาตัวเองออกจากกลุ่มนิ นท าประจำออฟฟิศได้ง่าย ๆ ก็คือการเปลี่ยน

บทสนทนาในกลุ่ม หรือขอตัวออกมาจากวงสนทนานั้นๆ

6.ไม่ชอบเข้าสังคม

การเรียนรู้ที่จะเข้าสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำงานในปัจจุบัน ไม่ว่าเราจะทำงานอยู่ที่ไหน

หรือตำแหน่งไหน เราไม่อาจห ลีกเลี่ ยงการทำงานเป็นทีมได้ หากเราเป็นคนที่ไม่ชอบเข้าสังคม

คิดแต่ที่จะอยู่กับตัวเอง ไม่ให้ความร่วมมือกับส่วนรวมเท่าไร ก็คงย ากที่จะทำให้เพื่อนรวมงานประทับใจ

ไม่ว่าเราจะมีโลกส่วนตัวขนาดไหน การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ทางที่ดีนั้น

ลองพย าย ามที่ตอบตกล งเวลามีใครชวนไปกินข้าวกลางวัน หรือนั่งพูดคุยหลังเลิกงานบ้างก็ได้

สิ่งเล็ก ๆ เหล่านี้แหละ คือจุดเริ่มต้นที่ดีในการเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น

7.ไม่เคารพพื้นที่ หรือเวลาส่วนตัวของผู้อื่น

การทำงานอย่ างมืออาชีพนั้น ต้องรู้จักพื้นที่ส่วนตัวและเวลาส่วนตัวของเพื่อนร่วมงานด้วย

แม้ว่าบางทีอาจไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไร แต่การก้าวก่ายพื้นที่ส่วนตัวหรือเวลาส่วนตัวของคนอื่นนั้น

เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่ างยิ่ง ทางที่ดีควรเคารพพื้นที่และเวลาส่วนตัวของเพื่อนร่วมงาน อย่ าคาดหวัง

ว่าคนอื่น ๆจะทิ้งทุกอย่ างเพื่อมาช่วยเราได้ตลอดเวลา เราควรจะเอาใจเขามาใส่ใจเรา และรู้จักกาลเทศะ

ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปพูดคุย ขอความช่วยเหลือ รวมไปถึงเรื่องเล็กๆ อย่ างการส่งเสียงดังในที่ทำงาน

นั่นก็ถือเป็นการไม่เคารพพื้นที่ส่วนตัวของคนอื่นด้วยเช่นกัน

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …