Home ข้อคิดเตือนใจ 4 เรื่อง ที่แม่อย่างเรา ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกได้เห็น

4 เรื่อง ที่แม่อย่างเรา ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกได้เห็น

0 second read
0

การเลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จหรือเป็นไปดั่งใจหมายนั้นคงใช่เรื่องที่ง่ายนัก

พ่อแม่หลายๆคนอาจทำเรื่องผิ ดพ ลาดในการเลี้ยงดูลูก ทั้งอาจเกิดจากความเ ค รี ย ด

จากความไม่มั่นใจในวิธีการเลี้ยงดู รวมถึงความคาดหวังต่างๆนาๆ ทั้งจากตนเอง

และคนรอบตัว แต่เราเชื่อว่าในทุกครอบครัวจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นก็คือความรัก

และความปรารถนาดีที่อย ากให้ลูกเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่รอดในสังคมให้ได้

จนบางครั้งอาจทำให้หลงลืมถึงความสุขที่ควรจะเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานในชีวิต

และการเป็นครอบครัวเป็นรากฐานของการเป็นคนเก่ง และช่วยให้ลูกสามารถเอา

ตัวรอดได้ในอนาคต และแม่ที่ดีนั้นควรเป็นอย่ างไร ลองมาดูกัน

1. มีความพร้อมที่จะเป็นแม่

เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่สุด เพราะหนึ่งในปั ญห าของสังคมปัจจุบัน

มักมีจุดเริ่มต้นมาจากคนที่ไม่พร้อมจะเป็นแม่ แต่มีลูกขึ้นมาอย่ างไม่ได้ตั้งใจที่จะมี

ซึ่งเมื่อให้ กำ เ นิ ด เขาออกมาแล้ว แต่ก็ไม่ได้เลี้ยงดูและอบรมเอาใจใส่เขาเท่าที่ควร

จึงทำให้เขาเป็นเ ด็ กที่ขาดความรัก ความอบอุ่น และมักจะมีพฤติก รรมที่สร้างปั ญห า

ต่างๆให้สังคมได้ ฉะนั้น การเป็นแม่ที่ดีก็ต้องเริ่มต้นที่ความพร้อมก่อน พร้อมในการเป็นแม่โกร ร ม

ไม่ว่าจะเป็น การมีวุฒิภาวะและวัยที่พร้อมต่อการมีลูก และต้องมีการวางแผนครอบครัว

ให้ดี มีรายได้ที่เพียงพอและมั่นคงที่จะเลี้ยงดูเขาให้ได้กินอิ่ม นอนหลับ  แข็งแรง และได้รับการศึกษาที่ดีได้

2.รักและให้อภัยเขาเสมอ

คนที่เป็นมีวิธีแสดงความรักต่อลูกได้หลายวิธีเลย ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสโ อ บ ก อ ด อุ้ ม

ห อมแ ก้ม ลู บหั ว หรือการพูดจาที่อ่อนโยนและให้กำลังใจกับเขาอยู่เสมอ แม่ที่แสดง

ให้ลูกรู้ว่ามีความรักให้กับลูกอยู่เสมอนั้น จะทำให้ลูกมีความสุข เชื่อมั่นในตนเอง และมี

พัฒนาการทางส มองที่ดีมากกว่าเ ด็กคนอื่นที่ขาดความรักจากแม่ นอกจากนี้แล้ว เมื่อเขา

ทำผิ ดพ ลาดในสิ่งใดก็ตาม เช่น ทำข้าวของเสียหาย หนีเที่ยว สอบตก  แม่ที่ดีควรเข้าใจ

และรับฟัง ให้อภัยเขาอยู่เสมอ แต่ก็ไม่ควรละเลยในการตักเตือนหรือว่ากล่าวได้ตามที่สมควร

3.มีเวลาให้กับเขาเสมอ

ไม่ว่าลูกจะอยู่ในวัยไหนก็ตาม ก็ยัง อ ย า ก ให้แม่มีเวลาให้เขาอยู่เสมอ ยิ่งตอนที่เขายังเล็กอยู่

แม่ยิ่งต้องให้เวลากับเขาให้มากที่สุด ถึงแม้จะมีภาระหน้าที่การงานที่มากเพียงใดก็ตาม

ก็ต้องให้เวลาเขาในการอุ้ ม การก อด การพูดคุย หรือทำกิจกร ร มต่างๆร่วมกันอยู่เสมอ

เมื่อลูกโตเป็นวัยรุ่นซึ่งอยู่ในวัยที่แสวงหาตัวตน แม่ก็ควรปรับตัวให้เป็นเหมือนที่พักพิงทางใจเขา

โดยให้เวลาในการพูดคุย เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้เขาอยู่เสมอด้วยความเข้าใจ และอยู่เคียงข้างเขา

ไม่ว่าใน ย า ม ที่สุขหรือทุ กข์ก็ตาม

4.อย่ าเป็นตัวอย่ างที่ไม่ดีให้เห็น

คำว่า “ ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ” นั้นเป็นเรื่องจริง เพราะลูกจะซึมซับพ ฤติก รรมของแม่ไว้

ฉะนั้น แม่เป็นอย่ างไร ลูกก็มักจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน ถ้าตัวแม่เองยังเป็นแบบอย่ างที่ดี

ให้เขาไม่ได้ ก็อย่ าหวังว่าลูกจะเป็นคนที่ดีได้เลย ยกตัวอย่ าง เช่น

– ถ้าแม่เป็นคนที่มีนิสัย ห ย า บ ค า ย ก็อย่ าหวังว่าลูกจะเป็นคนสุภาพเรียบร้อยได้

– ถ้าแม่เป็นคนที่ใจแคบ ต ร ะห นี่ ถี่เ ห นี ย ว ก็อย่ าหวังว่าลูกจะเป็นคนที่ใจกว้าง

– ถ้าแม่เป็นคนมีนิสัยป ลิ้นป ล้อน ห ลอกล วง ก็อย่ าหวังว่าลูกจะเป็นคนที่ซื่อตรง และจริงใจได้

สำหรับผู้หญิงทุกคน ที่คิดจะเป็นแม่หรือวางแผนที่จะเป็นแม่คนนั้น ควรเริ่มต้นเช็กตัวเองดูก่อนว่า

ใจพร้อม กายพร้อม ความรับผิดชอบพร้อม ที่จะดูแลชีวิตน้อย ๆ ที่จะเ กิดมาได้อย่ างดีหรือไม่

และเมื่อมั่นใจว่าพร้อมแล้ว และได้เป็นแม่คนแล้ว ก็ควรจะเป็นแม่ที่ดูแล ทะนุถนอม เอาใจใส่

และมีเวลาให้กับลูกอย่ างเต็มที่ จงเป็นแม่ที่ลูก ๆ ภูมิใจ โดยอย่ าเป็นแม่ที่เป็นตัวอย่าง เ ล ว ร้ า ย ให้กับลูกเลย

ขอขอบ ผู้ จั ด ก า ร อ อ น ไ ล น์

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …