Home ข้อคิดเตือนใจ 10 เทคนิคของหัวหน้าที่ดี ที่พิชิตใจลูกน้องได้

10 เทคนิคของหัวหน้าที่ดี ที่พิชิตใจลูกน้องได้

4 second read
0

ความสำเร็จหนึ่งขององค์กรนั้น ล้วนมาจากการทำงานเป็นทีมและประสานงาน

ของหลายๆคนเข้าด้วยกัน องค์กรที่ประสบความสำเร็จได้นั้น ล้วนมาจากทีมงาน

ที่ร่วมแรงร่วมใจกันจนเกิดสิ่งที่มากไปกว่า “ ทีมเวิร์ค ” การทำงานที่ประกอบด้วย

คนหลายๆคนเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย แต่การสร้างทีมงานที่เข้าใจซึ่งกัน เป็นเสมือน

ทีมในฝันที่พร้อมจะทำงานเพื่อเป้าหมายของทีมไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ดังนั้น การเป็น

หัวหน้าที่ดี หรือผู้นำที่ดี มีส่วนสำคัญในการพาทีมเดินหน้าไปพร้อมๆกัน 10 เทคนิคนี้

จะช่วยให้คุณเป็นหัวหน้าที่ดีในใจของใครหลายๆคนได้เลย

1. รู้จักยอมรับความผิ ดพ ลาดของตัวเอง

และแน่นอนว่าคงไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบไปทั้งหมด ดังนั้น หากคุณทำงานพลาดแล้ว

การยอมรับสิ่งที่ทำพ ลาด จะเป็นตัวอย่ างที่ดีให้แก่ลูกทีม สิ่งนี้เองที่จะช่วยไปเพิ่ม

ความไว้ใจให้แก่ทีมของคุณ และทำให้คุณสามารถแก้ไขปั ญ ห าได้เร็วยิ่งขึ้นด้วย

2. เป้ าห ม าย คือ สิ่งสำคัญอันดับหนึ่ง

ในฐานะที่คุณนั้นเป็นผู้นำ คุณก็ควรทำให้คนในทีมเข้าใจถึงความสำคัญในงานของพวกเขา

ที่จะมีผลต่อความสำเร็จขององค์กร และเข้าใจถึงหน้าที่ของตนเองด้วย ที่จะช่วยให้เป้ าหม าย

ในองค์กรบรรลุ และประสบความสำเร็จไปได้โดยดี

3. ลงมือทำให้ลูกทีมเห็น

ถ้าหากคุณไม่อยา กทำ ก็อย่ าขอให้คนอื่นในทีมทำ ถ้าคุณไม่สามารถอยู่ตั้งแต่ต้น

จนจบงานย ากๆได้ ก็อย่ าคาดหวังว่าลูกน้องคุณจะอยู่จนจบงานได้เช่นเดียวกัน

4. เลิกตามงานบ่อยๆ

การเลือกคนให้ถูกกับงาน มันจะช่วยให้คุณไม่ต้องมายุ่ ง วุ่ นว าย หรือไปดูแลเพิ่มเติม

ให้มากมายอะไร การที่คุณตามงานบ่อยๆ อาจทำให้เขาเกิดความไม่พอใจและเสียเวลา

หากคุณไว้ใจคนในทีมคุณไม่ได้ อาจเพราะคุณเลือกคนเข้ามาทำงานไม่เหมาะสมก็เป็นได้

5. จัดสรรเครื่องมือ อุปกรณ์ สนับสนุนให้พร้อมอยู่เสมอ

ลูกน้องของคุณ อาจจะติ ดขั ดหรือติดปั ญห าในเรื่องการทำงานจากการขาดทักษะ อุปกรณ์

หรือ ซ อฟท์แ วร์ใหม่ๆ อย่ าลืมถามลูกน้องด้วยว่า ต้องการอะไรเพิ่มไหม หรือขาดสิ่งไหนไหม

เพราะสิ่งเหล่านี้ มันจะไปช่วยสนับสนุนให้การทำงานของเราประสบความสำเร็จ

6. พร้อมติดต่อได้เสมอๆ

คุณอาจจะไม่ได้อยู่ในทุกโปรเจค หรือเป็นสมาชิกในทุกๆการประชุม แต่คุณก็ควรเตรียมพร้อม

สำหรับคำถามไว้อยู่เสมอ บางทีคุณอาจจะมีคำถาม และต้องคอยติดตามผลด้วยตัวเองเช่นเดียวกัน

7. สนุกสนานเข้าไว้

การทำงานไปด้วยความสนุกนานนั้น นอกเหนือจากเป็นการช่วยลดความเ ครียดแล้ว เสียงหัวเราะ

ยังช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างทีมงานอีกด้วย เพราะทำให้เกิดความรู้สึกว่าอย ากทำงานร่วมกัน

8. คุณสามารถทำได้ไหม?

ทีมที่มีความสุขในการทำงาน ย่อมมองหาโอกาสในการสร้างสิ่งใหม่ๆ หรือแก้ไขปั ญห าที่มีอยู่ด้วย

แต่ทีมที่ทำงานกันแบบเช้าชาม เย็นชาม ย่อมไม่อย ากทำอะไรที่แปลกไปจากเดิม

9. ปั้ นคนขึ้นมาใหม่

ลูกน้องในทีมแต่ละคนย่อมมีจุดแข็ง และความสามารถหรือทักษะที่พิเศษแ ตกต่างกันออกไป

และธุรกิจย่อมต้องการผู้นำใหม่ๆ ด้วย จงมอบการฝึกอบรม และความรู้ให้กับเขา เพื่อที่จะหาคน

ที่จะสามารถช่วยผ ลัก ดั นองค์กรให้เติบโตได้ยิ่งกว่าเดิม

10. หัวหน้าก็คน

แน่นอนว่าผู้นำ ก็มีทั้งอารมณ์ดีใจ เสี ยใจเหมือนกันกับลูกน้อง การร่วมแชร์ความสนุกสนานหรือ

ความเ ครียดร่วมกัน ย่อมทำให้ทุกคนอย ากแชร์ความรู้สึกออกมาตรงๆเช่นเดียวกับคุณ การยอมรับ

ซึ่งกันและกัน จะทำให้สัมพันธภาพระหว่างทีมแน่นแฟ้นขึ้นอีกด้วย

ขอขอบคุณที่มา j o b s d b

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …