Home เกร็ดความรู้ 8 เรื่อง ที่ควรทำเมื่อเราตกงาน เพื่ออนาคตตัวเองไนวันข้างหน้า

8 เรื่อง ที่ควรทำเมื่อเราตกงาน เพื่ออนาคตตัวเองไนวันข้างหน้า

0 second read
0

หากคุณต้องตกงานกะทันหัน หรือได้ลาออกจากงาน สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือ

ต้องตั้งสติ และพย าย ามเอาชนะความตื่นตระหนก ต กใจให้ได้ รวมไปถึง

ความเสียใจเมื่อรู้ตัวว่า กำลังจะต กงานให้ได้เสี ยก่อน ถึงแม้จะเป็นการทำใจ

ที่ย ากที่สุดในเวลานั้น แต่ชีวิตจะไปต่อได้อย่ างไร หากไม่ตั้งกรอบความคิด

ให้ถูกหลัก? ทีนี้พอคุณตั้งหลักให้ความเสี ยใจไม่ครอบงำตัวเองได้เเล้ว

ก็ถึงเวลาลุกขึ้นมาทำรายการเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำคร่าวๆ ว่ามีอะไรบ้าง

ถ้ายังไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหน เรารวบรวมสิ่งที่คุณควรทำเพื่อตั้งหลักใหม่อีกครั้งให้แล้ว ดังนี้

1. เปลี่ยนพฤติก ร ร มการใช้เงินของคุณ

หลังจากที่คุณได้ตรวจสอบการเงินของคุณแล้ว คุณจะทราบถึงทิศทางการเงินของคุณ

ระหว่างรายรับกับรายจ่าย และรายได้ของคุณต้องลดลงอย่ างแน่นอน ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือ

ปรับเปลี่ยนพฤติก รรมการใช้เงินโดยเร่งด่วน ตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออก และจ่ายให้น้อยลง

2. เก็บเงินก้อนไว้ให้ดี

หากว่าคุณนั้นเกิดว่างงาน และได้เงินก้อน อย่ าเพิ่งรีบใช้เงินเงินก้อนนั้น หรือนำไปปลดหนี้

ในทันที วิธีที่ดีที่สุดก็คือ การนำเงินก้อนนี้มาแบ่งสรรปันส่วน จัดสรรเงินให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

3. มองหาง านใหม่

หลายๆ คนเมื่อว่างงาน ก็มักจะรีบหางานใหม่ทันที โดยที่ไม่ได้มองถึงความชอบของงานนั้นจริงๆ

พอทำไม่นานก็ได้ลาออก แล้วก็หางานใหม่อีก วนลูปอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆ แต่ว่าการหางานที่ชอบนั้น

ที่ทำแล้วมีความสุข หรือเจอเจ้านาย เพื่อนร่วมงานดีๆ รวมถึงผลตอบแทนที่น่าพอใจนั้นก็ ห า ย า ก

4. ตรวจสภาพการเงินของตัวเอง

การตรวจสอบสภาพการเงินของตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญ คุณต้องคำนวณถึงรายจ่ายและภาระหนี้สิน

ที่ต้องจ่ายในทุกๆเดือน และมองหารายได้ที่ยังคงเหลือด้วยว่าพอใช้ไหม เพื่อที่จะได้เตรียมตัวและ

รับมือกับสถานการณ์การเงินของคุณได้ถูกต้องอีกด้วย

5. จัดการเงินในส่วนของก องทุ นสำรองเลี้ยงชี พ

สำหรับเงินจากส่วนนี้นั้น หากว่าคุณเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คุณก็จะไเงินสะสมจากตรงนี้

โดยจะรับเป็นเงินก้อนได้เมื่อลาออกจากงาน แต่หากยังไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินก้อนนี้ ก็อาจจะคงเงิน

ไว้ในระบบก่อนก็ได้ เพื่อรอโ อ นไปยังกองทุนของบริษัทใหม่ในอนาคต

6. ติดต่อป ระกั นสังค ม

หากว่างงาน สิ่งแรกที่คุณจะต้องทำก็คือ จัดการเรื่องประกันสังคมให้เรียบร้อย ไม่ว่าจะว่างงาน ลาออกเอง

หรือถูกไ ล่ออกก็ตาม เราต้องรีบไปติดต่อประกันสังคมเพื่อ รั ก ษ า สิ ท ธิ และประโยชน์ที่เราควรจะได้รับ

7. พัฒนาตัวเองอยู่เสมอๆ

แม้ว่ากำลังอยู่ในสถานะคนว่างงาน ก็ใช่ว่าจะต้องปล่อยเวลาทิ้งไปให้เปล่าประโยชน์ หรือตระเวนหาแต่งานใหม่

จนลืมไปว่าสิ่งสำคัญอีกอย่างในการที่จะเริ่มต้นการทำงานใหม่ เราควรมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เช่น เรียนภาษาเพิ่ม

หรือทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐาในทุกสายงานปัจจุบัน เราไม่ควรปล่อยช่วงเวลา

ไปโดยเปล่าประโยชน์ ใช้เวลาที่ว่างงานช่วงนี้ มองหาโอกาสพัฒนาตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมกับการทำงานในอนาคต

8. ทำงานฟรีแล นซ์

อาจจะด้วยเหตุผลเรื่องความมั่นคง และความแน่นอนของรายได้ จึงทำให้หลายๆคนไม่กล้าที่จะออกมาใช้ชีวิต

ในแบบที่ตัวเองต้องการ ดังนั้น เวลาว่างงานจึงเป็นโอกาสที่ดี ที่จะเราจะได้ลองทำในสิ่งที่ อ ย า ก จะทำ

และยังเป็นการหารายได้ให้ตัวเอง โดยอาจจะเริ่มจากรับงานฟรีแลนซ์เล็กๆ ที่ทำคนเดียวได้ และเมื่อพบลู่ทาง

จะได้นำมาเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้หลักให้เรา โดยที่ไม่ต้องกลับไปเป็นพนังงานเงินเดือนอีกต่อไป

ขอขอบคุณ ม น ต รี ศ รี ว ง ษ์

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In เกร็ดความรู้

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …