Home ข้อคิดเตือนใจ ผู้ชายที่ทิ้งครอบครัว ไม่มีคุณค่าพอ ที่จะพ่อคนได้

ผู้ชายที่ทิ้งครอบครัว ไม่มีคุณค่าพอ ที่จะพ่อคนได้

8 second read
1

อาจเป็นเพราะไม่เห็นความสำคัญกันแล้ว

เลยกล้าที่ทำร้ ายความรู้สึกของใครอีกคนได้

แรกๆอาจจะแค่รู้สึกพอ แต่เมื่อทำมันบ่อย ๆ

บ่อยจนกลายเป็นความชินชา กระทั่งปัญหา

ที่ทำมันเริ่มใหญ่ขึ้นๆ ความสำนึกผิดหรือบ าปในใจ

มันก็เริ่มลดลง ลดจนไม่หลงเหลือความรู้สึกอะไรอีกเลย

ชายหนุ่มคนหนึ่งยืนนิ่งเฉย เมื่อถุกเมียที่กำลังท้อง

จับได้ว่าเขาแ อบมีผู้หญิงซ่อนไว้อีกคน จนกระทั่งเลยเถิด

ผู้หญิงคนนั้นยืนร้องไห้เหมือนคนบ้ า ที่เสี ยสติกลางห้างสรรพสินค้า

แต่ผู้ชายคนนั้นกลับยืนเฉยเมย ไม่ได้รู้สึกผิด หรือสะทกสะท้านอะไร

ในสิ่งที่ตนเองนั้นกำลังทำอยู่ ตอนหลังๆได้มารู้จากปากผู้ชายคนนั้นว่า

“ เขารู้สึกเบื่ อหน่าย อดีตเ มียที่อยู่กิน กันมานานเต็มทน เธอตั้งใจจับเขา

และปล่ อยให้ตัวเองท้องเอง ณ เวลานี้เขาเจอ ผู้หญิงที่เขารักแล้วล่ะ

เธอคือคนที่ใช่ และเข้าใจเขามากกว่า อดีตเมี ยที่อยู่กินกันมาน มนาน ”

เรามีคำถามมากมายที่ อย ากจะถามผู้ชายคนนั้น แต่ก็เลือกที่จะ ถ า ม

เพียงข้อเดียวว่า “ รู้สึกอย่างไร กับการกระทำแบบนี้ของตัวเอง ”

ชายหนุ่มผู้นั้นตอบอย่ างเรียบ ๆ ราวกับคนที่ไร้ซึ่งความรู้สึกว่า

“ เขารู้สึกว่าการตัดสินใจ เดินออกจากชีวิตอดีตภรรย าและลูก คือสิ่งที่ถูกต้อง

เขาทนอยู่ต่อไปไม่ได้แล้ว เขารักผู้หญิงคนใหม่เหลือเกิน

และทนไม่ได้หากะสู ญเสี ยเธอคนใหม่ไป ”

นั่นคงเป็นประโยคสุดท้าย ที่ได้สนทนากับอดีตมิตรคนนั้น

เพราะคิดว่าศีลเราคงไม่เสมอกัน เพราะทั้งความคิดและการกระทำของเขา

เรามิอาจเข้าถึง แล้วคุณเห็นอะไรไหม ความเบื่ อหน่ายคือเหตุผลยังไงล่ะ

ที่ชายคนนี้ยอมทิ้งทุ ก ๆ อย่ างในชีวิต เพื่อไปเริ่มนับหนึ่งใหม่กับอีกคน

ผู้หยิงที่ เ ข า ยังไม่รู้จักดีเลยด้วยซ้ำ แต่เขาก็กล้าเสี่ ยงที่จะเลือก

ยอมทิ้งครอบครัว ทิ้งลูกทิ้งเ มีย รวมถึงสังคมรอบๆตัว

เพียงเพราะความห ลงผู้หญิงคนใหม่ บ าป ความผิด หรือศีลธรรมในใจ

แม้แต่ความเอื้อเฟื้อต่อคู่ครอง ชายคนนี้ไม่มีคุณสมบัติเลยเเม้แต่ข้อเดียว

รวมถึงคุณสมบัติของการเป็น ” พ่อคน “อีกด้วย

หากชีวิตใคร ต้องพบเจอกับใครที่กำลังเป็นแบบนี้อยู่ จงรีบปล่ อยถือจากเขาเสี ยเถอะ

ไม่ว่าจะเป็นคู่ครอง มิตรหรือคนรู้จัก เพราะความคิดและการกระทำของเขา

มันคือคนจิ ตใจดำ คนดีที่ปกติเขาไม่ทำกัน การกระทำของเขา

มันจะย้อนมาทำลายตัวเขาเอง กิเล สตั ณหาที่หนาที่ห่อหุ่มจิตใจของเขาอยู่

ทำให้เขามองไม่เห็นความทุ กข์ร้อนของคนอื่น แม้แต่ภรรย าคู่ทุ กข์คู่ย าก

ที่กำลังอุ้มท้องลูกของเขาอยู่ก็ตาม ส่วนภรรย ากับลูกของเขาเวลานี้

เธอเข้มแข็งมาก เลี้ยงลูกได้เพียงลำพัง และดูจะมีความสุขมากกว่าเดิม

จิ ตใจของเธอมันช่างเข้มแข็ง และเธอไม่ก่อเ วรสร้าง ก ร ร ม กับอ ดีตสามีและชู้

เธอ ‘ ปล่ อย ’ ให้เป็นหน้าที่ชองเ วร ก ร ร ม ที่จะจัดการพวกนั้นเอง

ส่วนสามีนั้น ชีวิตก็สุ ก ๆ ดิ บ มิตรสหายที่ได้รู้ข่าวคราว ก็ส่งต่อ ๆ มาว่า

ความเจ็ บป่ วยจาก โ ร ครุมเร้า เงินทองก็ติ ดๆขัดๆ

และไม่ค่อยได้รับการยอ มรับจากสังคมสักเท่าไหร่ รอบกายมีแต่

คนหวังผลประโยชน์ ทุ กข์มากกว่าสุข ติ ดขัดปัญหาบ่อย ๆ

ทั้ง ๆ ที่ไม่น่าจะเกิดปัญหา หาคนจริงใจด้วยก็ไม่มี

เขายังอยู่กินกับผู้หญิงคนใหม่อยู่ แต่ก็ทะเ ลาะกันบ่อย

เพราะเลยจุดที่ต่างฝ่ายต่างอย ากได้อย ากครอบครองมาแล้ว

พอมาอยู่ด้วยกัน สิ่งที่เคยดึงดู ดเขาทั้งคู่เข้าด้วยกัน คือศีลเสมอ

ความคิดเสมอ จึงทำให้อยู่ด้วยกันได้ มีชีวิตอยู่บนความห วาดรະแวง

ต่างฝ่ายต่างกลัวโ ดนกระทำบ้าง เพราะสิ่งที่หวังกลับไม่ได้เป็นดังหวัง

ความรู้สึกผิดชอบชั่ วดี มันค่อย ๆ กั ดกล่ อนจิ ตใจ พักหลังๆจึงจูงมือกัน

ทำบุญค่อนข้างบ่อย ความที่สำนึกผิด แต่ก็ย ากจะลบเลือนการกระทำของตัวเองได้

ถึงอย่ างไรก็คงต้องรับผลของการกระทำของตัวเองซึ่งอาจจะหนักกว่าที่ไปกระทำเขาไว้

เรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวล มาจากความเบื่ อหน่ายและความไม่รู้จักพอของคน ๆ เดียว

และใครอีกคนที่เข้าไปเป็นคนกลางทำร้ ายครอบครัวคนอื่น โดยที่ไม่รู้จักยั้บยั้งหรือหักห้ามใจ

สุดท้ายคนที่ปล่ อยก่อนคือคนที่จิ ตใจสุขสงบได้ก่อน ส่วนกร ร มใหม่ที่ชายคนนั้น

และหญิงชู้สร้างขึ้นก็ต้องชดใข้กันต่อไป

ขอบคุณ t h a t l i k e g o o d

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …