Home ข้อคิดเตือนใจ ลักษณะ 10 ประการ ของผู้หญิงที่หาเงินเก่ง พึ่งพาตัวเองได้

ลักษณะ 10 ประการ ของผู้หญิงที่หาเงินเก่ง พึ่งพาตัวเองได้

7 second read
0

1.มีความมั่นใจในตัวเองสูง

ผู้หญิงที่เก่งมักมีความเชื่อมั่นในตัวสูง ผู้หญิงสมัยใหม่ ที่มีความสามารถและประสบความสำเร็จได้

ล้วนต้องมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายๆกัน นั่นก็คือ ความมั่นใจในตัวเอง และทุกสิ่งอย่ างที่พวกเธอลงมือลงแรง

ทำนั้น มักจะมาคู่กันกับความมั่นใจ ชนิดที่ว่าสั่นคลอนนิดสั่นคลอนหน่อยไม่ได้เลย

2.ไม่ยอมให้คนอื่นมองว่าตัวเองอ่อนแอ

พวกเธอจะไม่ยอมให้ใครมองว่าเธออ่อนแอได้อย่ างเด็ ดข าด ผู้หญิงที่เก่ง และสตรอง จะไม่ยอมใช้

คำว่า เป็นผู้หญิง เพื่อสร้างข้อได้เปรียบคนอื่น แต่พวกเธอจะพย าย ามทำทุกอย่ างโดยเท่าเทียมกัน

ถ้าผู้ชาย ทำอย่างไร ก็ต้องทำอย่างนั้นเหมือนกัน และ ยิ่งถ้าคนที่เป็นหัวหน้าด้วยแล้ว บ่อยครั้งที่มีความ

เป็นลูกผู้ชาย มากกว่าลูกน้องผู้ชายตัวเองเสี ยอีก พวกเธอมักจะแสดงความเป็นผู้นำ เพื่อปกป้องผู้ใต้

บังคับบัญชา แสดงความรับผิดชอบทุกการกระทำ ตลอดจนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมา

3.ทุกๆวินาทีมีคุณค่าเสมอ

พวกเธอมองว่า ทุกๆวินาทีมีนั้นค่ามาก การบริหารเวลาที่ดีที่สุด คือบริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่รายชั่ วโมง

เหมือนสมัยก่อน ผู้หญิงที่แกร่งจะใช้เวลาตรงนี้ได้อย่ างคุ้มค่ามากที่สุด มักจะมีการวางแผน จัดการล่วงหน้า

อย่า งน้อยๆประมาณหนึ่งวัน และมีเป้าหมายระยะย าว ที่วางแผนเอาไว้ไปจนถึงรายปี ว่าจะต้องทำให้บรรลุ

เป้าหมายใดบ้าง พวกเธอจะไม่มัวเสียเวลไปกับการเล่นโซเชียล หรือ มัวจับกลุ่มนินทาคนอื่น แต่จะใช้เวลา

ทำงานให้ได้อย่ างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะกลับไปให้เวลากับครอบครัวหรือไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์

4.หาเงินเก่ง และบริหารเงินเป็น 

คงไม่มีใครหรอกที่อย ากเป็นผู้หญิงเก่ง แต่ว่า ไ ส้ แห้ง จนไม่มีรายได้พอใช้ ผู้หญิงที่เก่งพวกเธอจะโฟกัส

กับรายได้ และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออก นอกจากนี้แล้ว เธอยังนำเงินเพื่อไปลงทุน ต่อยอดทำให้งอกเงย

บางคนทำงานประจำด้วย แล้วยังข ายของ อ อ น ไ ล น์ควบคู่กันด้วย

5.ทำงานหนักกว่าคนอื่นๆ 

พวกเธอจะทำงานหนักกว่าคนอื่นๆ เพราะการทำงานหนัก จะสามารถช่วยพัฒนาความสามารถเฉพาะด้านได้

และช่วยเพิ่มโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายไปในตัวได้ด้วย คำว่าทำงานหนักของพวกเธอ ไม่จำเป็นว่าจะต้อง

ทำงานแบบหามรุ่ง หามค่ำ อดหลับ อดนอน เพื่อแสดงออกว่าตัวเองทำงานหนักแต่อย่ างใด แต่พวกเธอมัก

จะทำงานอย่ างมืออาชีพ และทำอย่างชาญฉลาด มีไหวพริบ รู้จักวางแผนงาน เชื่อมั่นในงานที่ตัวเองกำลังทำ

พร้อมกับทำมันอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

6.พัฒนาความสามารถอยู่เสมอ

พวกเธอจะพัฒนาความสามารถของตัวเองอยู่เสมอๆ ให้ว่างไม่ได้ ผู้หญิงที่แกร่งนั้นจะมีความสามารถสูงไม่แพ้ใคร

และบ่อยครั้งที่เหนือกว่าคนอื่นอีกด้วย บางทีก็ทำเอาผู้ชายถึงขั้นต้องอาย ม้วนกันเป็นแถวเลยทีเดียว แต่ว่าความ

สามารถที่จะได้มานั้น เธอก็ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะและเตรียมความพร้อมมาอย่างดี ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆ จะเก่งได้เลย

7.มีความเป็นผู้นำ

พวกเธอมีความเป็นผู้นำที่สูง การที่จะต้องมีลูกน้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกฝนทักษะ

ความเป็นผู้นำ เพราะถ้าหากข าดไปแล้ว ก็จะไม่สามารถบริหารงานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ และไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ยิ่งถ้ามีลูกน้องที่เป็นผู้ชาย ก็ยิ่งจะต้องแสดงความสามารถ และความเป็นผู้นำให้ เพื่อให้พวกเขาสามารถยอมรับ

8.ไม่โฟกัสเรื่องความรัก

พวกเธอไม่มัวแต่มองหาความรักอยู่อย่ างเดียว ผู้หญิงเก่ง ไม่จำเป็นต้องมีผู้ชายเสมอไป ไม่จำเป็นจะต้องสวย หรือเลิศเลอ

ดั่งนางฟ้านางสวรรค์ เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์ มีบุคลิกภาพที่ดีก็เพียงพอแล้ว พวกเธอจะเข้าใจตรงจุดนี้ดีและเชื่อว่า…

ถ้าเราทำตัวให้ดีพอ เดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบเราเอง เราไม่จำเป็นจะต้องวิ่งเข้าหาผู้ชาย ตามหาความรักจนเกินงาม เพราะ

นอกจากจะทำให้เรานั้นดู แ ย่ แล้ว เรายังเสียเวลาไปโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลยด้วย

9.ให้ความสำคัญกับครอบครัว

พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอย่างมากมาย ถึงแม้จะพย าย ามทำงานอย่ างหนัก และมีความรับผิดชอบ

ในหน้าที่สูงมากแล้ว แต่พวกเธอก็พย าย าม ที่จะจัดสรรเวลา แบ่งเวลาให้งาน และครอบครัวอย่างไม่เสียสมดุล

มันคงไม่มีประโยชน์อะไร ถ้างานก้าวหน้า แต่ครอบครัวแต กแยก ไม่มีความสุข

10.ส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริงจะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่น พวกเธอจะส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้าเหมือนๆกัน ไม่มัวกลัวว่า

ใครจะมาก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากกว่ากัน แต่พวกเธอจะส่งเสริมซึ่งกันและกัน คอยช่วยเหลือกัน แ บ่ ง ปั น

ความคิด ไอเดียดีๆที่มีแก่กัน คนที่เป็นผู้นำของกลุ่ม มักจะเป็นคนที่ ให้มากกว่ารับ และมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูง

ขอขอบคุณ l e a d e r w i n g s

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …