Home ข้อคิดเตือนใจ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความชรา ให้จำวิธีการใช้ชีวิต 6 แบบนี้ไว้

เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความชรา ให้จำวิธีการใช้ชีวิต 6 แบบนี้ไว้

6 second read
0

ชีวิตของคนเราไม่ว่าอายุมากน้อยแค่ไหน ก็ล้วนต้องพึ่ งตัวเองให้ได้

เอาตัวรอดได้ด้วยกันทั้งนั้น และในสมัยนี้ คงไม่ใช่เลี้ยงลูก เพื่ อหวังให้

เขามาดูแลตัวเองตอนแก่เสมอไป เพราะทุกคนเขาก็ต้องไปชีวิตของ

ตวเอง เมื่อเราแก่ตัวลง เราก็ต้องพึ่งพาตัวเอง แล้วต้องทำอย่ า งไร

ถึงไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน อยู่โดยไม่ต้องพึ่ งพาผู้อื่น และเมื่อต้อง

เผ ชิ ญหน้ากับความแ ก่ชร า เราต้องจำวิธีการใช้ชีวิต 6 แบบนี้ไว้นะ

จะไม่เป็นภ า ระของลูกๆหลานๆเราต่อไป

1. จงใช้ชีวิตอ ย่ างไม่ต้องมีเรื่องกังวลใจใดๆ

เรื่องของลูกๆหลานๆ อะไรที่พอช่วยได้ก็ให้ช่วย อะไรที่มันเกินความ

สามารถมากจนเราช่วยไม่ได้ก็ไม่ต้องช่วย หรือถ้าเขาไม่ต้องการให้

คุณเรา ก็ไม่ต้องเป็นกั ง ว ลกับพวกเขาหรอก เดี๋ยวมันจะกลับกลาย

เป็นว่า พอทำดีแล้วดันไม่ได้ดี เรื่องของพวกเขาบางอย่ าง ก็อ ย่า

เข้าไป ยุ่ งจะดีกว่า จงเรียนรู้และจะยอมรับมัน คนเราเมื่อเริ่มแ ก่แล้ว

ให้ทำตัวเองดีไว้ก็พอ ไม่ต้องไป ยุ่ งเรื่องคนอื่นให้มาก เดี๋ยวเราจะลำ บ า ก เปล่าๆ

2. จงใช้อยู่ด้วยตนเองให้ได้

คนเราเมื่อแ ก่ตัวไป บางครั้งก็ยังต้องพึ่ งพาตัวเอง ช่วยเหลือตัวเองให้ได้

จะหวังรอพึ่งพาแต่ลูกหลานอย่ างเดียวไม่ได้ นั่นเพราะว่าพวกเขาต่างก็มี

ภ า ระหน้าที่ต้องรับผิ ด ชอบกันทั้งนั้น จะมาให้เขาคอยดูแลเราก็คงย า ก

เพราะพวกเขาเองก็มีครอบครัวที่ต้องดูแล หากเราไปอยู่ด้วยกับลูก ก็มัก

จะมีเรื่องบาง้รื่องที่เราพูดไม่ได้ ทำให้ไม่พบความสุข เช่นนั้นอยู่บ้านเก่า

ของตัวเองดีกว่า ใช้ชีวิตอย่ างสงบ เรียบง่ายไปวันๆ

3. จงใช้ชี วิ ตให้มีความสุขเสมอ

ทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องดีๆ มีความสุขที่สุด หากิจกร ร มที่น่าสนใจทำ

เช่น เต้นรำ ฟังเพลง อ ย่ าทำให้ตัวเองรู้สึกแ ย่ อ ย่ าเรียกร้องความสนใจ

นั่นนี่อยู่ตลอดเวลา อย่าเอ าแต่น้อยใจคนอื่น เราต้องทำตัวเองให้ผ่อนค ล า ย

รู้จักยิ้มแย้ม แจ่มใส ทำให้ตัวเองมีความสุข เท่านี้ชีวิตก็ดีมากพอแล้ว

4. ไม่ท ว งบุญคุณ

อายุยิ่งมากขึ้นก็อ ย่ าเก็บเอาเรื่องเล็กๆ น้อยๆ มาพูดหรือคิดวนแบบไม่จบไม่สิ้น

เช่น คุณเคยช่วยเหลือใครไว้บ้าง คนอื่นดีกับคุณไหม เรื่องเหล่านี้ปล่อยวาง

ให้มันผ่ า นๆไปจะดีกว่า แค่เรารู้ตัวเองดีก็พอ หากเมื่อไรที่ลูกหลานต้องการ

ให้คุณไปช่วยดูแลหลานๆ ก็อ ย่ าห งุ ดห งิ ด หรือ บ่นต่อหน้าหลานๆ ว่าเห นื่ อ ย

ไม่อย ากทำ แค่ก็หาข้ออ้ าง วิธีปฏิเ ส ธก็พอ ไม่เต็มใจทำ ก็อย่ าทำดีกว่า เพราะคุณจะ

ลำบากเปล่าๆ เดี๋ยวลูกจะรู้สึกว่าคุณไม่เต็มใจ และมีปั ญ ห ากันได้

5. จงดูแลรักษาสุ ข ภ าพ ทำร่ าง ก ายให้ แข็งแร ง

สุขภา พเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งสำคัญ จงเลือกแต่อาหารดีๆ ที่

มีประโยชน์ต่อร่างกาย นอนพักผ่อนให้เพียงพอ ไปไหนมาไหนด้วยตัวเองได้

จึงจะไม่เป็นภ า ระของลูกหลาน ยุ่ งเรื่องคนอื่นให้น้อยลง ใส่ใจสุขภ า พตัวเอง

ให้มากๆ หมั่นออกกำลังกาย เรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพให้มากขึ้น

6. ใช้ชี วิ ต ให้เป็น เปิดใจให้กว้างๆ

เมื่อเริ่มแ ก่ตัวแล้ว ไม่ต้องเค ร่ งเ ค รียดกับตัวเองมากมายขนาดนั้นก็ได้ ลอง

เปิดใจให้กว้างๆ หากินอะไรที่อย ากกิน อย า กใส่อะไรก็ใส่ อยากทำอะไรก็ทำ

ไม่ต้องกลั วการใช้ เ งิน เพราะ เป็นช่วงชีวิตที่ควรใช้เ งินเพื่อตัวเอง ถ้าไม่ใจกว้าง

กับตัวเองบ้าง แล้วเ งินก็จะกลายเป็นม ร ดก คุณเอาไปไม่ได้สักบาทเดียว ใช้มันบ้างเถอะ

ขอบคุณที่มา t h o n g m e m a n

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …