Home ข้อคิดเตือนใจ รักลูกให้มากเลี้ยงลูกให้เติบโต ไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และพึ่งพาตัวเองเป็น

รักลูกให้มากเลี้ยงลูกให้เติบโต ไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และพึ่งพาตัวเองเป็น

0 second read
0

สอนเขาให้รู้จัก มีความรับผิดชอบ

ถึงแม้ว่าจะเป็นลูกคนเดียวก็ตามแต่ พ่อแม่ก็ไม่ควรเอาใจมากเกินไป

จนลูกนั้นไม่อาจทำอะไรด้วยตัวเองได้ เมื่อถึงวัยที่เหมาะสมคุณพ่อคุณแม่

ก็ควรที่จะสอนให้ลูกรู้มีความรับผิดชอบเป็น ทำในหน้าที่ตัวเองได้รับ

มอบหมาย อย่ างเช่น งานบ้าน รู้จักล้างจาน กวาดบ้าน ถูบ้าน เป็นต้น

ใเพื่อให้เขาได้เรียนรู้การช่วย รู้จักความมีน้ำใจ และ รับผิดชอบเป็น

สอนเขาให้รู้จัก ประหยัด อดออม

คุณพ่อคุณแม่จงอย่ าได้ตามใจลูกมากเกินไป จนเขาติดเป็นนิสัย เช่น

ซื้อของเล่นให้เขาบ่อย ๆ ทุกครั้งที่เวลาลูกขอ แบบนี้มันอาจส่งผล

ทำให้ลูกที่น่ารักของเรา กลายไปเป็นเด็ ก ที่ไม่รู้จักพอก็ได้ ที่รู้สึก

อย ากได้ของเล่นใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา จึงเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่

ที่จะต้องระวั งเป็นอย่ างมาก เพื่อไม่ให้ความรักและความทุ่มเทของ

ตนเองกลายเป็นการตามใจลูกจนทำให้ เ สี ย คนได้

สอนเขาให้รู้จักการวางตัวที่ดี

เด็ กที่เป็นลูกคนเดียวของครอบครัว มีโอกาสที่จะแปลงร่างเป็น

คนที่ชอบ บ งก า ร ชีวิตคนอื่นได้ นั่นคือ อาจทำให้เขากลายเป็น

เด็ กที่พร้อมจะล้ำเส้นเข้ามาก้าวก่ายในเรื่องส่วนตัวของพ่อแม่

หรือ ผู้ใหญ่คนอื่นๆได้ หากนิสัยเช่นนี้ ติดตัวไปถึงในอนาคต

แล้วละก็ เขาอาจจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่น่าคบเอาซะเลย

ฉะนั้น คุณพ่อคุณแม่จำเป็นที่จะต้องขีดเส้นเพื่อแบ่งกั้นให้ลูก

ได้รู้ว่าจุดไหนที่เขาไม่ควรก้าวก่ายยุ่มย่ามในชีวิตของคนอื่น

การที่เขาได้เรียนรู้ถึงเส้นแบ่งเหล่านี้ จะช่วยทำให้เขาเข้าใจ

ได้ว่าชีวิตของคนอื่น ก็มีพื้นที่ๆเขาต้องให้ความเคารพด้วยเช่นกัน

ไม่ควรจับผิดเขา

ในครอบครัวที่มีกันเพียงสามคนพ่อแม่ลูก หากคุณพ่อคุณแม่นั้น

ทั้งคู่ร่วมมือกันจั บผิดลูกจนเกินไป เขาคงรู้สึกเหมือนหัวเดียว

กระเทียมลีบเกร็งจนไม่กล้าทำอะไร จนไม่กล้าที่จะเล่าให้คน

ในครอบครัวฟัง ในกรณีนี้ คุณพ่อคุณแม่ต้องเปิดใจกว้างๆให้พอ

เพื่อที่จะยอมรับและรับฟังว่าความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร

และเป็นสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้เอง อย่ าทำให้เขารู้สึกเหมือนว่าทั้ง

พ่อทั้งแม่ รวมหัวกันกลั่นแกล้งเขา หากคุณพ่อคุณแม่ต้องการ

ตั้ง ก ฎ เ ก ณ ฑ์ ต่างๆ ก็ควรทำกับเขาด้วยความรัก และความเข้าใจ

ในตัวเขา เพราะท้ายที่สุดแล้ว สิ่งเหล่านี้แหละที่จะไปทำล า ย

ความมั่นใจในตัวลูกของพวกคุณได้ในที่สุด

ฝึกลูกให้แกร่ง และอยู่ได้ด้วยตัวเอง

ในเมื่อเขาอาจไม่มีพี่น้องไว้คอยช่วยเหลื อ หรือพุดคุยปรึกษา

เหมือนคนอื่นๆ ในอนาคตเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องฝึก

ให้เขารู้จักความรับผิดชอบ และสามารถเอาตัวรอดได้เมื่อเขาโตขึ้น

โดยการให้เขาได้เรียนรู้จากความผิ ดพ ลาดต่างๆ คุณพ่อคุณแม่

คอยดูเขาอยู่ห่างๆ ยังไม่ต้องลงไปช่วยในทุกกรณี ค่อยลงไปช่วย

เขาก็ต่อเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือ

ให้เขาได้พบปะกับเด็ กคนอื่น ๆ

เพราะการเป็นลูกคนเดียวที่ไม่มีพี่น้องให้เล่นด้วยเหมือนคนอื่นๆ

จึงอาจทำให้เขารู้สึก ๆ ข า ดเพื่อนในวัยเดียวกัน ดังนั้น ในช่วง

ก่อนที่เขาจะเข้าเรียน คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องพาเขาไปทำความ

รู้จักเรียนรู้ และพบเจอกับเด็ ก ๆคนอื่นในวัยเดียวกันบ้าง เพื่อให้

เขาได้รู้จักปรับตัวเพื่อให้สามารถเข้ากับสังคมได้และเพื่อนคนอื่นๆ

เช่น อาจจะพาเขาไปสนามเด็ กเล่น พาไปพบปะเพื่อน ๆ ที่มีลูก

วัยเดียวกับเรา หรือไปงานรวมญาติในเทศกาลต่าง ๆ เป็นต้น

แล้วพอเขาโตขึ้นเข้าโรงเรียนได้ ก็จะทำให้เขาสามารถที่จะปรับตัว

ได้ดีและไวขึ้นด้วย โดยที่พ่อแม่เองไม่ต้องเป็นห่วง เพราะว่าเขา

จะมีเพื่อน ๆ มากขึ้นเองตามวัยของเขา

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …