Home ข้อคิดเตือนใจ (ข้อคิดดีๆ) อยากบินเหนือฟ้า ก็ต้องทำตัวให้เหมือน “เหยี่ยว”

(ข้อคิดดีๆ) อยากบินเหนือฟ้า ก็ต้องทำตัวให้เหมือน “เหยี่ยว”

0 second read
0

ถ้าอย ากบินขึ้นสูง ให้เลิกอยู่กับฝูงไก่ เพราะนอกจากไก่จะ “ ไม่เข้าใจ ” แล้ว

มันยังคอยทำให้เราต้อง ” เสี ยกำลังใจ ” อีกด้วย จงจำเอาไว้ว่า ถ้าอย ากบิน

ให้สูงเสี ยดฟ้าก็ต้องทำตัวให้เหมือนดัง ” เหยี่ยว ” ที่มันคอยบินสูงๆ และมอง

หาเป้าหม ายหญ่และชัดเจน แล้วมันยังบินโฉบลงมาหาเป้าหม ายโดยตรง

จงอย่ าทำตัวเหมือน ” ไก่ ” ที่คอยเอาแต่ไล่ จิ ก เศษอาห ารตามพื้นดินหรือ

รอให้คนอื่นคอยป้อนน้ำป้อนข้าวอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราไปปรึกษาไก่เกี่ยวกับ

เรื่องปีนขึ้นต้นไม้ ไก่ก็จะบอกว่า “เพ้อเจ้อ” ไปบินให้พ้นหลังคาก่อนเถอะ!!

ถ้าไปปรึกษานกอินทรีเรื่องบินขึ้นต้นไม้ อินทรีก็จะบอกว่า ” ก็ดีเหมือนกันนะ ”

แต่ทำไมบินไปแค่ต้นไม้ล่ะ ทำไมไม่บินข้ามทะเล ข้ามภูเขาไปให้ไกลๆเลย..

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : ก่อนที่เราจะไปขอปรึกษาหรือขอคำแนะนำจาก

ใครสักคน เราคุณควรคิดดูก่อนให้ดีว่า คนที่คุณกำลังพูดกับเขาอยู่นั้น…

เขาเป็นไก่ หรือนกอินทรี แน่นอนว่าถ้าหากเราไปคุยเรื่องการเป็นนายตัวเอง

กับมนุษย์เงินเดือน คนที่เขายังไม่เคยเป็นนายตัวเองก็คงจะบอกเราว่า…

มันย ากมากเลยนะ อย่ าออกไปเสี่ ย ง เลย และจะหาเหตุผลต่างๆ

(ที่เข้าข้างตัวเอง)มาสนับสนุ นความเป็นไปไม่ได้เหล่านั้น แล้วทำให้เรา

รูสึกหมดกำลังใจจนไม่กล้าทำอะไรอีกเลย แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเรา

ไปถามเรื่องนี้กับคนที่เขาได้เป็นนายตัวเอง คนที่เขาใช้ชีวิตได้จากการ

ไม่ต้องรอกินเงินเดือน เขาจะต้องมีคำแนะนำดีๆให้กับเราอย่ างแน่นอน

เคยได้ยินไหมว่า ตัวเราเองนี่แหละที่เป็นค่าเฉลี่ยของคน 5 คน ที่เราอย าก

จะคลุกคลีด้วยเป็นประจำ ถ้าเราอย ากเป็นคนแบบไหน ก็เอาตัวเองเข้าไป

อยู่ในสังคมแบบนั้น ถ้าเราอย ากป่ ว ย ก็ต้องอยู่ในห้องรวมกันกับคนที่ป่ ว ย

ถ้าอย ากประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม เราก็ต้องไปคุยกับคนที่

เขาทำสำเร็จแล้ว ต้องเลือกคุยให้ถูกคนด้วยนะ เพราะมันเป็นส่วนสำคัญใน

การทำให้ชีวิตของเราก้าวหน้าขึ้น

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …