Home เกร็ดความรู้ เก็บเงินให้สนุก เก็บเงินได้แบบเพลินๆ ใครก็สามารถทำได้

เก็บเงินให้สนุก เก็บเงินได้แบบเพลินๆ ใครก็สามารถทำได้

0 second read
0

“การมีเ งิ นเก็บ ”หรือ มีเ งิ นออมมากพอที่จะสามารถนำไปใช้จ่ า ยกับสิ่งที่ตัวเองต้องการได้

และในปัจจุบัน สิ่งที่หลายๆคนต้องประสบพบเจอ ก็คือ เ งิ นไม่พอใช้ บางทีก็ใช้ไปแบบเดือน

ชนเดือน เกิดจากการใช้เ งิ นมากจนเกินตัว ค่ า ครองชีพก็สู ง ค้าข า ยก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไร

งานที่ทำก็ไม่เป็นไปตามแ ผ นที่ได้วางไว้ หลายๆคนทำงานมานานนับหลายปี แต่ยังไม่มีเ งิ น

เก็บกับเขาสักที มันเป็นสั ญ ญ าณบ่งบอกได้ว่า การวางแผนด้านการเ งิ นของเรามีปัญหา

เข้าแล้ว และวันนี้เรามีตัวอ ย่ า งของผู้ที่เก็บ เ งิ นดีเด่นมาฝาก บอกเลยว่า…มนุษย์เงิ นเดือน

ที่ได้อ่าน จะต้องมีกำลังใจในการเก็บเงินอย่ างแน่นอน…

มีหญิงคนหนึ่งเธอได้แบ่งปันวิธีเก็บเ งิ นอ ย่ า งละเอียดโดยเธอเน้นการเก็บออมแบบเรื่อย ๆ

ไม่ได้ตั้งเป้าไว้สู งมากนัก เพราะเธอทำงานเป็น “ พนักงานเซเว่น ” เ งิ นเดือนที่ได้เพียงแค่

9,300 บาท เธอใช้จ่ า ยแบบปกติแค่ค่ าอยู่ ค่ ากิน ก็จะไม่พอแล้ว แต่เธอสามารถทำมันได้

การเก็บเ งิ นของเธอ นั่นก็คือ เธอจะวางแผนไว้ตั้งแต่เ งิ นเดือนออก กดออกจากธนาคารมา

หมด แล้วก็หักค่ าใช้จ่ า ยทั้งหมดที่จำเป็นของเดือนนั้นออกไป แบบนี้เธอก็ไม่ต้องเป็นห นี้

ส่วนค่ า กินของเธอนั้น ก็ต้องมีการวางแผนด้วยเช่นกัน ลองมองภาพให้ออกว่า…ถ้าวันหนึ่ง

เรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เ งิ นไปกับอะไรแค่ไหนก็ตามแต่ ควรจะแยกเ งินแบ่งไว้เป็นถุงๆ

จนครบเดือน เพื่อเป็นการป้ อ งกันไม่ให้เราใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็น ยิ่งถ้า เป็นเห รียญ

ด้วยแล้วก็จะยิ่งดีมาก เพราะมันจะทำให้เรารู้สึกขี้เ กี ย จ ไม่ อ ย า ก หยิบมันมาใช้ ทำให้เรา

มีเ งิ นเหลือเก็บเยอะขึ้น แล้วเธอจะนำเ งิ นที่เหลือในแต่ละวันนี่แหละ มาเป็นกองกลางไว้

สำหรับใช้จ่ า ยอะไรก็ได้ ในส่วนสุดท้ายเธอได้เลือกออม เ งิ น โดยการนำเ งิ นที่เหลือจากการ

หั กค่ าใช้จ่ า ยที่จำเป็นแล้ว นำไปลง ทุ นกับส ล า กออมท รั พย์ของธนาคาร อีกทั้งเธอยังรับ

เสื้อผ้ามือ 2 มาข า ยอีกด้วย เพื่อเป็นหาร า ย ได้เสริมไปในตัว

สรุปง่ายๆ ก็คือ ทุกๆ เดือนของเธอ จะแบ่งเ งินเอาไว้เป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 2 คือ ค่ ากิน ค่ าใช้จ่ ายร า ยวัน ถ้าเหลือก็จะเข้ากองกลาง ไว้สำหรับซื้ ออะไรก็ได้

ส่วนที่ 1 คือ ค่ าใช้จ่ า ยที่จำเป็นในแต่ละเดือน

ส่วนที่ 3 คือเงิ นออมสำหรับการล งทุ นต่อยอดให้งอกเงยนั่นเอง

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In เกร็ดความรู้

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …