Home ข้อคิดเตือนใจ 15 วิธีคิดของเหล่าคนรวย เขาคิดกันแบบนี้ วันนี้เขาจึงมีกินมีใช้

15 วิธีคิดของเหล่าคนรวย เขาคิดกันแบบนี้ วันนี้เขาจึงมีกินมีใช้

5 second read
0

1. ไม่คิดเล็กคิดน้อย

คนที่เขารวยจริงๆ เขาจะคิดแต่การใหญ่ๆเท่านั้น คิดเล็ก กับ คิดใหญ่มันก็ใช้ ส ม อ งเหมือนกัน

ไหนๆ ถ้าจะคิดแล้ว ก็คิดให้มันใหญ่ไปเลย ถ้าได้ลงมือทำแล้วก็ให้มันใหญ่ไปเลย จะได้ไม่ต้อง

มาเหนื่อยฟรี คิดจะไปถึงดวงจันทร์ แม้จะยังไม่ถึง เราก็ยังอยู่ท่ามกลางดวงดาว

2. มักไม่แคร์อุ ปส รรค

คนรวยส่วนใหญ่เขาจะสนใจแต่เป้าหมายเป็นสำคัญ การทำอะไรโดยที่ไม่มีอุปสรรคนั้นคงไม่มี

ทุกสิ่งทุกอย่าง มีปัญหารอตรงหน้า หากขับรถเจอห ลุม หรือก้อนหินวางอยู่บนถนน เราจะหยุด

และไม่ไปต่อ หรือว่าจะขับรถหลบมันไปเพื่อจะไปให้ถึงจุดหมาย หรือจะจอดรถไว้แล้วไม่ไปต่อ

มันก็เช่นเดียวกัน ถ้าเรามัวแต่สนใจอุ ป สรรคมันก็คงย า กที่จะไปถึงจุดหมาย

3. เชื่อว่าชะตาชีวิตเขากำหนดเองได้

ไม่ต้องคอยพึ่งโชคชะตา เขาไม่เคยคิดย่อท้ อต่อว่าโชคชะตาของตัวเองเลย แม้ว่าหลายคน

อาจจะเกิดมาในฐานะที่ ย า ก จน ณ ตอนต้น แต่พวกเขาก็เชื่อว่า ” พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ ”

การลงมือทำ หรือกำหนดดวงชะตาตัวเองด้วยหนึ่งส ม อ งและสองมือ โดยไม่หวังพึ่งพาโชคชะตา

4. ไม่อิ จฉ าความสำเร็จของคนอื่น

แต่กลับชื่นชมมองเป็นแบบอย่ างที่ดีมากกว่า คนรวยจะไม่ชอบนิ นท าว่า ร้ า ยให้ คนอื่น

ไม่อิ จฉ าใครหากเขาร่ำรวยกว่า หรือได้ดีกว่า ในทางกลับกันพวกเขาต่างก็ชื่นชมในความ

พ ย า ย า ม หรือความสำเร็จของกันและกัน และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน

5. ลงมือทำเลย ทั้งที่บางทียังไม่พร้อม

เพราะว่าความพร้อมมันไม่มีอยู่จริง แม้จะรู้ว่า เ สี่ ย ง แต่พวกเขาก็พร้อมที่จะลุยไปให้สุด

เพราะพวกเขาคิดมาดีแล้วว่า มันคุ้มค่าที่จะลองดุไหม พวกเขามักจะไม่รีรอให้ทุกอย่างพร้อม

แต่พวกเขาจะสร้างความพร้อมไปด้วยกันในขณะที่ลงมือทำไปด้วย

6.รู้จักคุณค่าของเงิน

คนรวยมักหาเงินเก่ง รู้จักใช้เงินเป็น บริหารเงินตลอดเวลา ไม่ใช้จ่ายดยไม่เห็นคุณค่ามัน เพราะ

เขาเข้าใจว่าเงินไม่ได้มาได้ง่ายๆ พวกเขาจึงใช้จ่ายอย่ างรอบคอบถี่ถ้วน จัดการเม็ดเงินทุกบาท

อย่างรู้คุณค่ามากที่สุด

7.สร้างความมั่งคังให้ตนเอง

พวกเขามักจะสร้างความมั่งคั่งมากกว่าความมั่งมี เขามักสร้างกระแสเงินสด สร้างทรัพย์สิน

ที่ก่อให้เกิดเป็นรายได้มากกว่าการสร้างความร่ำรวย พวกเขาจะสะสมความมั่งคั่งในรูปแบบของ

ทรัพย์สินมากกว่าห นี้สิน

8.ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ไม่โก้หรู

คนรวยจริงเขาใช้ชีวิตอย่ างสมถะพอเพียง เขาจะไม่อวดโอ้ แต่เขากลับใช้ชีวิตอย่ างเรียบง่าย

อยู่ง่าย กินง่าย ทุกอย่างอยู่บนความพอเพียง ไม่เอาความโลภมานำมาชีวิต แต่เขาเอา

ความพอดี เอาชนะความโก้หรู เขาเชื่อว่าที่สุดของความร่ำรวยไม่ใช่การมีเงินทองเพียงอย่างเดียว

แต่เป็นชีวิตที่เลือกเองได้ต่างหากที่เขาต้องการ การมีสุ ข ภ า พ ที่ดี ครอบครัวที่ดี สังคมที่ดี

สิ่งเหล่านี้ต่างหาก ที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับตัวเขาเอง

9.นำเงินไปลงทุนเพื่อต่อเงิน

คนรวยนำเงินไปลงทุนต่อเงินก่อน แต่คนจนมักนำเงินไปซื้อความฟุ่มเฟือยก่อน หรือเรียกว่า

คนรวยยอมอดเปรี้ยว ไว้กินหวาน เขายอมกั ดก้อนเกลือในวันนี้ เพราะเผื่อได้มีโอกาสกิน

ห ูฉ ลามในวันหน้า

10.หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา

คนรวยยิ่งถ้ารวยมากก็จะยิ่งถ่อมตนในความรู้ ต่างจากคนจนยิ่งจนมากก็ยิ่งอวดฉลาดใน

ความไม่รู้มากเช่นกัน คนรวยจะศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เรื่อยๆ

ไม่ว่าจะอ่ า นจากหนังสือ หรือการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ยิ่งมีความรู้มาก

เท่าไหร่ ความเ สี่ ย งยื่งน้อยลงด้ยเท่านั้น เพราะพวกเขารู้ว่า การลงทุนในความรู้นั้น

ใช้เงินทุนต่ำกว่าการล้มเหลวในการลงทุนเพราะความไม่รู้ อาจเป็นบทเรียนราคาแพง

11.คิดถึงทางออกที่จะชนะเท่านั้น

ก่อนจะลงมือทำไร พวกเขาจะวางแผนและใช้เวลานานกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ในการคิดถึง

ทางออก หรือวิธีที่จะสร้างความสำเร็จ พวกเขาจะปิดทางแพ้เกือบทุกประตู คงเหลือไว้

แค่ทางออกเพื่อที่จะชนะและไปให้ถึงเป้าหมายเท่านั้น

12.ไม่คิดลบ คิดบวกว่าทุกสิ่งอย่ างเป็นไปได้เสมอ

พวกเขาจะไม่มีคำว่า เป็นไปไม่ได้ / ทำไม่ได้ ในวิชาชีวิตของพวกเขามองทุกอย่ างเป็นบวก

มันมีโอกาสที่จะสำเร็จ มีช่องทางให้มันเป็นไปได้ แม้ว่าสิ่งนั้นจะยังไม่มีใครทำก็ตาม

13.มีหัวค้าขาย ชอบทำธุรกิจตั้งแต่ยังเล็กๆ

พวกเขามักฉายแววความเป็นเศรษฐีตั้งแต่ยังเล็ก ชอบค้ าข าย คิดโน่นทำนี่ที่เป็นธุรกิจ

ที่สามารถ ชทำเงินได้ แม้เพียงบาทสองบาท เขาก็มองเห็นโอกาส และรู้วิธีการในการ

ที่จะแปลงสิ่งของที่เขามีให้มีมูลค่า รู้จักนำมาค้าขายแปลงให้เป็นเงินได้

14.มักจะชอบแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนฝูง

เราเป็นคนแบบไหนก็มักจะพบเจอแต่คนแบบนั้น ความคิดเป็นแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน

การ แ บ่ ง ปั น ความคิดย่อมได้รับการ แ บ่ ง ปั น ความรู้ตอบแทน พวกเขาไม่ได้ตั้งวง

ดื่ ม เ ห ล้ า เล่าความซ ว ย แต่พวกเขานั่งจิบ ไ ว ท์ คุยเรื่องอนาคตที่รุ่งโรจน์ พวกเขา

ไม่ได้คิดจะเป็นคู่แข่ง หรือคู่แค้ น แต่เขามองหาคู่ค้า หรือพันธมิตรต่างหาก

15.มีแผนการ วางแผนสำรองในการทำธุรกิจ

ถ้าเล่นหมากฮอท หรือหมากรุก พวกเขาอาจจะยอมให้เราชนะไปในช่วงแรกๆ แต่พอถึง

เวลาเอาจริง เขาก็จะกินกลับแบบชนะ 3-4ตารวดติดกันเลยทีเดียว รูปแบบการทำธุรกิจ

เขาออกแบบให้มีแผนการที่ 1 2 3…..ไว้อย่ างชัดเจน

ขอบคุณ t a o k a e mai

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …