Home ข้อคิดเตือนใจ 5 แนวคิดดีๆ เพื่อความสุขวัยเกษียณ มีเงินใช้ไม่ลำบากใคร

5 แนวคิดดีๆ เพื่อความสุขวัยเกษียณ มีเงินใช้ไม่ลำบากใคร

0 second read
1

อายุที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆแล้วนะ เพราะมันหมายความได้แล้วว่า

ชีวิตของคุณได้เข้าใกล้วัยเกษียณเข้าไปในทุกที และเวลาของการทำงานประจำก็ใกล้

จะสิ้นสุดลงแล้วเช่นเดียวกัน ฉะนั้น เราต้องเริ่มรู้จักคิดวางแผนการใช้ชีวิตหลังจากนี้ไว้

และคิดให้รอบคอบก่อนที่จะควักเงินจ่ายให้อะไรไปสักอย่ าง แล้วทำไมคนเราจึงต้องมี

การวางแผนเรื่องการเงินหลังเกษียณ ทั้งๆที่อายุก็เพิ่งจะขึ้นเลข 3 หรือเลข 4 เองนะ

คำตอบที่เข้าใจได้ง่ายสุดเลย ก็คือ เมื่อคุณอายุเพิ่มขึ้นความสามารถในการทำอะไรต่างๆ

ของเคุณจะเริ่มลดลงตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแ รงของร่ า ง ก า ย หรือความ

แข็งแกร่งของสภาพจิตใจก็ตามแต่ ทุกๆอย่างมันไม่ได้พร้อมที่จะสู้ไปกับเรา เหมือนตอนที่

เรายังหนุ่มยังสาวกันหรอกนะ ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นที่มาของการออมเงิน เพื่อชีวิตที่มีความสุข

หลังที่เกษียณอายุนั่นเอง ตามมาดู 5 เคล็ดลับดีๆ จะทำอย่างไรเพื่อให้มีเงินเตรียมไว้ใช้ย ามเกษียณ

1. เริ่มออมเงิน โดยทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่ างสม่ำเสมอ

ควรออมเงินให้ได้ทุกๆ เดือน และต้องออมอย่ างต่อเนื่องด้วย เพราะหากไม่ทำในส่วนนี้แล้ว

เราก็จะไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามีเงินส่วนไหนบ้างที่เราควรจะเก็บเพิ่มอีก หรือเงินส่วนไหนบ้างที่เรา

ควรลดการใช้จ่ายนั้นลง ฉะนั้น คุณต้องมีวินัยในการออมเงินเป็นอย่ างมาก

2. แบ่งเงินเป็นส่วนๆ ไว้สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ

อย่ างแรกเลยต้องคิดก่อนว่า คุณอย ากมีเงินไว้ใช้เดือนละเท่าไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ า ห า รเอย

ข้าวของเครื่องใช้เอย หรือการท่องเที่ยวเอย และที่สำคัญอย่ าลืมนึกถึงเรื่องสุ ข ภ า พไว้ด้วย

ซึ่งวิธีคิดเพื่อใช้ออมเงินคร่าวๆ อย่ างเช่น นางบีตั้งใจจะเกษียณอายุเมื่อครบ 55 ปี และคาดการณ์ไว้

ว่าจะใช้ชีวิตจนถึง 75 ปี ซึ่งมีเงินใช้หลังเกษียณในแต่ละเดือนจำนวน 20,000 บาท คิดเป็นรายปี

จำนวน 240,000 บาท ดังนั้น นางบีจะต้องมีเงินทั้งหมดหลังเกษียณเท่ากับ 240,000 x 20

คิดเป็นเงินทั้งหมด 4,800,000 บาทนั่นเอง แต่ก็อย่ าลืมว่า ในอนาคตอาจจะมีเรื่องของเงินเฟ้อ

เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเตรียมเงินมากขึ้นตามไปด้วย

3. ทบทวนเป้าหม ายเป็นประจำ

ทบทวนเพื่อให้เรารู้ว่า เราต้องเก็บเงินให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่

และเหลือเงินที่ต้องเก็บเพิ่มอีกจำนวนเท่าไหร่ หรือถ้าคำนวณแล้วแต่ยังไม่พอ เราจะต้องวางแผน

ใหม่อย่างไร จึงจะทำให้เงินออมถึงเป้าที่ตั้งไว้ เพราะหากมีเงินไม่พอไว้ใช้จ่าย อาจทำให้ชีวิตวัย

เกษียณของเรานั้นไม่มีความสุขเลยก็ได้

4. จัดการล ง ทุ นที่เหมาะสม

และกระจายความเ สี่ ย งโดยการ นำเงินบางส่วนไปล ง ทุ นกับสินทรัพย์ต่างๆไว้บ้าง เพราะจะทำให้

ได้มูลค่าของเงินเพิ่มขึ้นมา และถ้าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับการล ง ทุ นต่างๆเลย ก็ต้องหาข้อมูลและ

ศึกษาอ่านเอาไว้บ้ าง ทางออกที่ดีอีกวิธีก็คือ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านการเงินโดยตรง

จะทำให้เราสามารถวางแผนการเงิน และจัดการชีวิตหลังเกษียณได้อย่ างสำเร็จตามเป้าหมายนั่นเอง

5. กำจัดห นี้สิ น ลดห นี้สิ นที่ไม่จำเป็น

เพื่อความสบายในตอนเกษียร เริ่มจากลดการรูดบั ต ร เ ค ร ดิ ตก่อนเลย เลิกซื้ อของที่มันไม่จำเป็น

รวมถึง ลดการท่องเที่ยวต่างประเทศจากที่เคยไปเที่ยวทุกๆปี ก็ลดเหลือสองปีไปครั้ง และนำเงินใน

ส่วนนี้มาเก็บไว้เป็นเงินเกษียณ ค่อยๆ เก็บออมทีละเล็กทีละน้อย ก็รวมเป็นเงินก้อนให้เราไว้ใช้จ่ายในย ามเกษียณได้แล้ว

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …