Home ข้อคิดเตือนใจ พ่อแม่ที่ดี จะไม่พูดประโยคที่ไม่ดีกับ เพราะอาจทำให้ลูกไม่ฉลาดเหมือนใครเขา

พ่อแม่ที่ดี จะไม่พูดประโยคที่ไม่ดีกับ เพราะอาจทำให้ลูกไม่ฉลาดเหมือนใครเขา

0 second read
1

คำพูดที่ไม่ควรใช้พูดกับลูกหากพูดออกไป อาจจะมีผลต่อพัฒนาการของลูกในช่วงวัยต่างๆได้

ฉะนั้น มาดูกันว่าประโยคเหล่านั้นมีอะไรบ้างที่ไม่ควรพูด มันอาจจะส่งกระทบมากกว่าที่คิดไว้

มาดูกันว่าประโยค ที่ไม่ควรพูดมีอะไรบ้าง จะได้เก็บไปสอนลูกๆ

1. หยุดกวนซะที ได้ไหม

บางครั้งคุณแม่อาจ ต้องการเวลาส่วนตัวบ้าง แต่หากคุณแม่บอกลูกว่าอย่ ามายุ่งอยู่บ่อยๆ

ลูกคุณอาจจะไม่คุยกับ คุณแม่อีกต่อไปเลยก็ได้นะยังไงลองอธิบาย ให้ลูกฟังถึงเหตุผลดีๆ

อย่ างเช่น คุณแม่ขอเวลา ทำธุระส่วนตัวสัก 2-3 นาทีได้ไหมงี้ แล้วแม่จะคุยกับห นูอีกที

2. เดี๋ยวติเลย

ผู้ปกครองหลายๆ คนคิดว่าการลงไม้ลงมือ มันจะทำให้ลูกเชื่อฟังได้

แต่หารู้ไม่ การติ่เขา การล งโท ษเขา แบบหนักๆ อาจไม่ได้ส่งผลดี แต่กลับ

ใช้ได้ผลแค่ในช่วงแรกๆ เท่านั้น แล้วสุดท้าย ก็จะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป

3. หุ บป าก และก็อยู่เงียบๆ ไปซะ

เด็ กในวัยที่กำลังหัดพูดมักจะพูดตลอดเวลาอาจจะพูดผิ ด ถูกบ้าง หากเขาพูดจา

ไม่เหมาะสมคุณแม่ควรจะสอน เขาดีๆแทนที่จะบอกว่า ให้หุ บปาก แบบนั้นน่ะ ลูกจะเก็บกด

ไม่กล้าแสดงออก และอาจมีพัฒนาการ ทางการพูดที่ช้าลงด้วย

4. ทำไมกันทำไมน่ารำค าญเช่นนี้

คำนี้จะบั่ น ทอ น ความรู้สึกและความ เชื่อมั่นของลูกได้อาจจะ ทำให้เขา

เริ่มไม่มั่นใจ ว่าตกลงแล้วพ่อแม่รักเขาอยู่ไหม ความมั่นคงในจิตใจ

ของลูกจึงเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นพื้นฐานต่อ ไปในอนาคตด้วยนะ

5. ต่อว่าลูก แบบนั้นแบบนี้

เพราะการบอกว่า เขาเป็นคนซุ่ มซ่ ามนิสัยไม่ดีนั้นมันไม่ได้ช่วยให้เขามีความมั่นใจ

หรือรู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นเลย แม้ว่าคุณจะไม่ได้พูดกับเขาโดยตรงแต่สุดท้ายแล้วลูกคุณ

ก็จะเชื่อว่าเขาเป็นคนที่แ ย่ เหมือนที่คุณแม่พูดจริงๆ นั่นแหละ

6. ทำแบบนี้เดี๋ยวพ่อแม่ ไม่รักนะ

คำว่าไม่รักจะมีผลกร ะท บต่อความรู้สึกภายในใจลูกได้เป็นอย่ างดี

แม้จะคิดว่ายังไง ลูกก็รู้อยู่แล้วว่า คุณแม่รักเขาแต่ลึดๆ ในความเป็นจริงนั้น

คำพูดนี้บั่ นท อ นความรู้สึกเขามากเลยจริงๆ

7. เป็นเด็ กขิ้ แ พ้

การที่เรียกลูกว่าเด็ กขิ้แ พ้ จะทำให้ลูกคุณอาจรู้สึกละอ ายใจคุณแม่ควรฝึกให้

ลูกรู้จักการฝึกฝน ฝึกความพย าย ามจะดีกว่าการที่คุณแม่ พูดทำร้ ายจิตใจลูก

แทนที่ลูกจะมีความพย าย ามขึ้น กลับยิ่งทำให้ลูก มีพฤติกร ร มที่ถ ดถ อย

หรืออาจข า ดความเชื่อมั่นและไม่กล้าที่จะตัดสินใจ อะไรได้ด้วยตัวเองทั้งนั้น

8. ล้ อเลี ยนข้อด้ อย

เป็นสิ่งต้องห้ ามสำหรับคุณพ่อคุณแม่เลยล่ะ ไม่ควรที่ล้ อเลี ยน หรือเรียกลูกด้วย

ชื่ออื่นๆ เลย เพราะมันอาจทำให้ลูกสู ญเสี ยความมั่นใจ เช่น อ้ วน แห้ ง สิ ว รัยงี้

9. เป็นลูก ผู้ชายหน่อยสิ!

คำนี้ก็ไม่ควรที่จะใช้กับลูกนอกจากจะปิ ดกั้ น พัฒนาการของเขาแล้ว

ยังทำให้ลูกสั บส น มากกว่าเดิมว่าการเป็นลูกผู้ช ายต้องทำยังไงหรือ

ยังไงก็ต ามคุณแม่ ควรอธิบายเพิ่มว่าลูกควรทำอะไรบ้างและทำเพราะอะไร เขาจะได้รู้

10. รอให้พ่อรู้ก่อนเถอะ

เพราะบางทีคุณแม่มักจะชอบ ขู่ เช่น  เดี๋ยวรอให้พ่อรู้ก่อนเถอะ และปั ญห าก็คือ เมื่อลูกโตขึ้น

เขาก็จะรู้ว่าคุณแม่ก็แค่ ขู่ แหละ ไม่ทำอะไรเขาหรอก มันก็อาจกลายเป็นว่าไม่ฟังคุณแม่

11. แม่ตั ดห นูแล้วนะ

เมื่อคุณแม่รู้สึกโ ก รธมากๆ อาจเผลอพูด กับลูกไปว่าแม่ตัดแล้ว แต่ใน

ความเป็นจริงลูก ยังต้องพึ่งพิงอาศัยอาห าร ความรัก จากคุณแม่คุณพ่ออยู่ไง

ฉะนั้น หากพูดไปแล้วอาจเป็นการทำร้ ายจิตใจ ความรู้สึกของลูก อาจจะทำล า ย ความสัมพันธ์ก็เป็นได้

12. ทำไมไม่ เหมือนลูกคนอื่นเขาเลยนะ

แม่ไม่ควรที่เอาลูกตัวเอง ไปเปรียบเทียบกับคนอื่น เราควรเข้าใจว่าเด็ กแต่ละคน

ไม่เหมือนกัน พย าย ามทำให้ลูกรู้ว่า พวกเขาพิเศษกันคนละแบบจะดีกว่านะ

13. ชอบสั่งให้ทำ

แม้หน้าที่ของคุณแม่คือควรสอนให้ลูก เชื่อฟังในสิ่งที่เราพูด แต่ยังไงก็ไม่ควรที่จะพูด

ลอยๆ ออกมา โดยไม่มีเหตุมีผลและไม่อธิบายอะไรเพิ่ม เพราะลูกจะมีความเคยชินว่าทำต ามไปวันๆ

14. ทำไม ทำอะไรไม่ได้สั กอย่ างเลยล่ะ

ประโยคนี้เป็นคำที่ฟังแล้ว อาจทำให้ลูกสู ญเสียความมั่นใจไปเลยก็ได้ ลูกอาจไม่กล้าลองทำสิ่งใหม่ๆ

อีกต่อไป ซึ่งจะเป็นผลเสี ยในระยะย าว ฉะนั้น ลองเปลี่ยนเป็นคำพูดที่ให้กำลังใจ

เวลาลูกทำสิ่งที่ไม่เคย ทำ แบบนี้น่าจะดีต่อตัวลูกนะ

15. เก็บอารมณ์เดี๋ยวนี้

คุณแม่มักหวังดี โดยการบอกลูกว่าไม่ต้องเศ ร้าหรือไม่ต้องกลั ว เพื่อล็ อคอารมณ์ลูก

ไม่ให้เกิดปัญหาในทีหลัง ที่จริงแล้ว การเก็บอารมณ์มากจนเกินไป

ไม่แสดงออกนั้น จะทำให้ลูกเป็นคนเก็ บก ด ทีนี้ก็รอเวลาระเบิ ด อารมณ์ในภายหลัง

16. ชมพร่ำเพรื่อ

เพราะบางทีการชมลูโดยพ ร่ำเพ รื่อ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดี หากชมลูกบ่อยเกินไป

คำชมนั้น ก็อาจจะดูไม่มีความหม าย ทั้งกลายเป็นว่าลูกคิดว่าเป็นเรื่องปกติ

ที่จะได้รับคำชมเหล่านั้น ควรคำชมใช้แค่บางโอกาส ที่เขาทำตัวให้น่าชื่นชมก็พอแล้ว

17. หากห นูทำอย่ างนั้นอย่ างนี้แล้วแม่จะให้

การติดสิ นบ นลูกจะทำให้เขารู้สึกได้ว่าทำเพียงเพื่อ ให้ได้รางวั ล แต่ไม่ได้เกิด

มาจากความพย าย ามของเขาเลยลูกจะเรียนรู้ว่า การทำความดีนั้น ต้องมีสิ นรา งวั ลจ้าง

และถ้าหากคุณแม่ ลืมคำสั ญญาที่ให้กับลูกแล้ว เขาจะเรียนรู้ว่าคำสัญญานั้นไม่มีความหมา ยอะไร

18. ไม่อย ากจะเชื่อเลย ลูกจะทำแบบนี้

การที่คุณแม่ไปบอกลูกว่าไม่อย ากจะเชื่อเลยว่าลูกจะทำแบบนี้ อาจทำให้ลูก

รู้สึกไม่มีความมั่นใจ ทั้งยังโตขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่ ว่าเขาทำอะไรก็ผิ ด

และไม่มีวันทำถูกสักอย่ างเลย คุณแม่ควรที่พย าย ามพูดกับลูกดีๆ

19. ไม่น่าเชื่อว่า ลูกจะคิดเรื่องไร้ส าระอย่างนี้

ตอนที่ลูกเดินกระแท กเท้ า หรือเดินช นประตู แบบไม่ได้ตั้งใจนั้น เขาอาจมีเรื่องกั งว ลใจอยู่

เมื่อคุณแม่ไปต่อว่า ลูกอาจจะรู้สึกเหมือนว่า ถูกปฏิเสธดูเป็นคนไ ร้ค่ า ทั้งยังต้องการแยกตัวออกห่าง

จากพ่อแม่มากขึ้น ฉะนั้นควรรอจังหวะที่เหมาะสมก่อน และค่อยพูดว่าแม่อาจเห็นเรื่องนี้

ในมุมมองที่ต่างออกไป ไหนลองเล่าเรื่องของห นูใหม่อีกครั้ง แล้วเรามาหาข้อสรุปด้วยกันอีกที

แบบนี้ก็จะดีขึ้นกว่าเดิม เห็นไหมว่า บางคำพูดมันช่างอ่ อนไหว ก่อนจะพูดอะไรนั้น

ก็ขอให้ได้คิดดีๆ ก่อนที่จะพูดมันออกมา ก็เพื่อความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างครอบครัวของเรา

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …