Home ข้อคิดเตือนใจ ดูแลพ่อแม่ไม่ใช่ภาระ นี่เป็นผลบุญ 12 ประการ ที่ลูกกตัญญูจะได้รับ

ดูแลพ่อแม่ไม่ใช่ภาระ นี่เป็นผลบุญ 12 ประการ ที่ลูกกตัญญูจะได้รับ

0 second read
0

หลายๆ ท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่า”พระในบ้าน” นั่นคือพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามา ทำบุญที่ไหนก็ไม่เท่าทำบุญกับพ่อแม่

ตามความเชื่อไม่ว่าจะศ าสน าใด มักสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเสมอ สอนให้ปฏิบัติต่อคนที่รักเราเป็นอย่ างดี ในส่วนของศาสนาพุทธนั้น การที่เราได้ดูแลพ่อแม่

ถือเป็นความกตัญญู และถือเป็นบุญอันใหญ่หลวง เป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเราเอง ได้อานิสงส์มาก ทำให้ชีวิตเรานั้น

มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตขึ้นไปอีกเรื่อยๆ และวันนี้เราก็ได้นำผลบุญที่ลูกกตัญญูจะได้รับจากการเลี้ยงดูพ่อแม่ มาฝาก

ให้ทุกๆ ท่านได้ทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนต่อไป..

การกตัญญูรู้คุณ จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง และก็มี ดังต่อไปนี้

1. ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่

เราคอยช่วยเหลือกิจการงานท่าน คอยดูแลปรนนิบัติการกินอยู่การกินให้เป็นอย่ างดี

มอบความสะดวกสบาย เอาใจใส่ท่าน คอยเติมเต็มความสุขให้แก่ท่าน สร้างรอยยิ้มให้กับท่านอยู่เรื่อยๆไป

2. เมื่อท่านล่วงลับจากไปแล้ว

เราจัดพิธีให้ท่าน หมั่นทำบุญเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้อย่ างสม่ำเสมอ

อานิสงส์ 12 ประการ ที่เราจะได้รับเมื่อกตัญญูต่อบิดาม ารดา และผู้มีพระคุณ

1. ทำให้มีความสุขในการดำเนินชีวิต

2. ทำให้แคล้วคลาด ปลอดภัย เมื่อต้องต กอยู่ในสถานการณ์อั นต ร าย

3. ทำให้ได้รับการยกย่อง สรรเสริญจากผู้อื่นได้ง่าย

4. ทำให้มีผู้หยิบยื่นความช่วยเหลือเมื่อย ามจำเป็น

5. ทำให้เป็นคนรอบคอบ มีส ติปัญญา ที่เฉียบแหลม

6. ทำให้ได้ลาภมาโดยง่าย

7. ทำให้มีความอดทน ในการทำสิ่งต่างๆได้ดี และสำเร็จได้โดยง่าย

8. ทำให้เป็นคนมีเหตุมีผลในทุกๆ เรื่องเสมอ

9. ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และหน้าที่การงาน

10. เป็นตัวอย่ างที่ดี แก่อนุชนคนรุ่นหลังต่อไป

11. ทำให้เทวดา ลงมาพิทักษ์ ปกปั กรักษาผู้ที่มีความกตัญญู

12. เมื่อมีลูก ก็จะได้ลูกที่ดี มีความกตัญญูรู้คุณเช่นเดียวกัน

พ่อแม่ท่านก็เปรียบเหมือนเป็นพระพรหมของลูกๆ หากท่านอุปการะเลี้ยงดูลูกเป็นอย่ างดี

ย่อมสมควรได้รับการบูชา เมื่อมีพระพรหมอันควรบูชาอยู่ในบ้าน ลูกผู้มีจิตใจอันสูงส่ง

จึงพึงกราบไหว้บิดาม ารดา ปรนนิบัติท่านต่างๆ นานา อีกทั้งยังทำให้ชีวิตครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขไปด้วยความรักอีกด้วย

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …