Home ข้อคิดเตือนใจ เติมพลังให้ชีวิตกับ 9 ข้อ ที่จะทำให้เป็นคนคิดบวก

เติมพลังให้ชีวิตกับ 9 ข้อ ที่จะทำให้เป็นคนคิดบวก

0 second read
0

1. ไม่ดูถู กตัวเอง

การดู ถู กตัวเองบ่อยๆ หรือคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ ทั้งที่ยังไม่ได้ทำนั้น

การคิดเช่นนี้ มันจะทำให้เกิดทัศนคติในเชิงลบ ทำให้เราไม่มั่นใจและ

ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง เพราะฉะนั้น ลองเปลี่ยนเป็นหันมาให้กำลังใจตัวเอง

สุดท้ายแล้ว ผลลัพธ์จากการที่เราลงมือทำมันจะดีหรือไม่ดีอย่ างไรนั้น

ทุกอย่ างล้วนมีโอกาสพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเสมอๆ

2. คุยกับตัวเองบ่อยๆ

ในแต่ละวันก็ต่างได้เจอเรื่องราวมากมาย มีความคิดไปต่าง ๆนานา

ดังนั้น ลองคุยกับตัวเองบ้าง เปลี่ยนมุมมองความคิดลบเหล่านั้นใหม่

บอกตัวเองและจงเชื่อมั่นว่า พรุ่งนี้ต้องดีกว่าเดิมเสมอ ให้กำลังใจ

ตัวเองเยอะ และความมั่นใจเราก็จะเพิ่มขึ้นกลายมาเป็น พ ลั ง

3. อย่ ากังวลกับสิ่งที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้น

ความก ลั วและความกั งว ล มักเป็นอุ ปส ร ร คให้เรามองโลกในแง่ดีไม่ได้

ดังนั้น อย่ าวิต กกั งว ลกับสิ่งที่มันยังไม่เกิด แต่ควรใช้ชีวิตอย่ างมีแบบแผน

และรอบคอบอยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุด และทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก็พอ

4. รู้จักปล่อยวางบ้าง

เมื่อเรายึ ดติดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากจนเกินไป โดยเฉพาะความทุ กข์หรือปั ญห า

จะทำให้เราเป็นคนมองโลกในแง่ ร้ า ย ลองเปลี่ยนความคิดใหม่ และจงปล่อยวาง

กับบางเรื่องที่เก็บมาคิด แต่ไม่เกิดประโยชน์จะดีกว่า

5. รอบคอบให้มากๆ

การสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ให้กับตัวเอง ด้วยการลองทำใน

สิ่งใหม่ๆ กล้าลงมือทำแบบเ ด็ กๆ ที่กำลังสนุกสนานกับการเล่นอะไรบางอย่ าง

ตื่นเต้นกับสิ่งที่ได้ทำ ตั้งใจทำให้สุดความสามารถ มองทุกอย่ างให้รอบคอบ

มองภาพรวมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โอกาสที่เราจะพล าดมันก็น้อยตามด้วย

6. ผูกมิตรกับคนคิดบวก

เมื่อเราอยู่ท่ามกลางคนที่มีทัศนค ติที่ดี เราก็จะค่อยๆซึมซับ พ ลั ง งานด้านบวก

ขึ้นมาเรื่อยๆด้วย ทำให้ความคิด การกระทำ หรือ คำพูดเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

มีความรู้สึกที่ดีจะนำมาซึ่งความคิดดีๆ ส่งผลดีกับชีวิตของเราเอง

7. จดจำเรื่องราวดีๆ

การจดจำเรื่องราวดีๆต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต แม้มันเพียงเล็กน้อยในแต่ละวัน

ก็สามารถทำให้เรามีความสุขได้ ดังนั้น ลองจดเรื่องดีๆที่เกิดขึ้น เมื่อเวลาเรา

เจอกับความทุ กข์ แล้วมองย้อนไปอ่ า น เรื่องราวดีๆ จะช่วยบรรเทาได้ดีเลย

8. หยุดจับผิ ดคนอื่น แล้วหันมาใส่ใจตัวเอง

เลิกมองคนอื่นด้วยความ อ ค ติ โดยการเอาตัวเองเป็นที่ตั้งหรือศูนย์กลาง

ของจักรวาล เพราะทุกคนย่อมมีมุมมองความคิดที่แ ต กต่างกัน ควรเอาเวลา

มาหาข้อเสี ยและจุดบ กพ ร่องของตัวเองจะดีกว่าเพื่อพัฒนาและแก้ไขตัวเอง

และทุกอย่ างในชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น

9. ยิ้มง่าย

ลองหาสิ่งเล็กๆ ทำดู หรือทำให้สิ่งที่ตัวเองนั้นชอบ เพราะเวลาที่เราได้ป ล ดปล่อย

ความสุขออกมา หรือสละเวลาในแต่ละวันเพื่อสิ่งบันเทิงเล็กๆ น้อยๆ เช่น การอ่ า น

หนังสือการ์ตูน วาดรูป ดูหนัง ฟังเพลง ทำให้เรายิ้มและอารมณ์ดีมากขึ้นตามไปด้วย

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …