Home ข้อคิดเตือนใจ หากได้เจอเพื่อน 6 ประเภทนี้ คบไว้ชีวิตจะเจอแต่สิ่งดีๆ

หากได้เจอเพื่อน 6 ประเภทนี้ คบไว้ชีวิตจะเจอแต่สิ่งดีๆ

0 second read
0

1. คนที่สนับสนุน และคอยส่งเสริมเรา

คนประเภทนี้เขาจะคอยช่วยสนับสนุน เวลาเราต้องเผชิญกับสิ่งไม่ค าดฝัน

เราไม่ควรเริ่มธุรกิจใหม่ จนกว่าคุณจะเจอใครสักคนที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุน

คุณควรจะรักษาคนเหล่านี้ไว้ดีดี แม้มันย ากพอๆ กับการสร้างธุรกิจก็ตาม

2. คนที่คอยช่วยเราประสานงาน

ผู้ประกอบการทุกคนจะต้องมีคนที่คอยรับฟังปั ญห า และความคิดต่างๆ

และสามารถให้ความเห็นได้ในทันที พวกเขาคือคนที่คอยช่วยในกิจการ

งานต่างๆ ของเราเสมอ เช่น การหาไอเดี ยธุรกิจใหม่ๆ แคมเปญดีๆ

หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเรา ซึ่งผู้ประสานงานที่ดีก็จะต้อง

มีจินตนาการอันยอดเยี่ยม และมีความคิดใหม่ๆ มาแลกเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆ

3. คนที่ตรงไปตรงมา เสมือนลูกขุน

เปีนบเหมือนลูกขุนที่อยู่ในชั้นศ าล ที่จะคอยให้การตัดสิน ค ดีความผ่าน

หลังจากที่รวบรวม พ ย านห ลักฐ านจนครบถ้วน คนประเภทนี้ก็เช่นเดียวกัน

เขาจะคอยช่วยบอกสิ่งที่เราทำลงไปอย่ างตรงไปตรงมา ทั้งเรื่องงานและการใช้ชีวิต

4. เป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่สร้าง

คนประเภทนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นหุ้ นส่วนของธุรกิจก็ได้ เพียงแค่คือคนใกล้ชิด

ที่รู้จักเราและธุรกิจของเราได้อย่ างท ะ ลุ ป รุ โ ป ร่ ง และเป็นเพราะพวกเขา

รู้จักเราและธุรกิจของเราดี ท้ายที่สุดธุรกิจของเรา ก็ไม่อาจข าดบุคคลเหล่านี้ได้

5. คนที่คอยให้คำปรึกษาเราเสมอ

คนที่คอยให้คำปรึกษาเรา ก็คือคนที่เราสามารถคุยได้ในย ามจำเป็น อย่ างเช่น

การตัดสินใจครั้งใหญ่ในกิ จ การ การตั ดสินใจจ้างพนักงาน หรือความรู้ต่างๆ

ในหลายๆ ครั้งที่พวกเขามักจะมีป ร ะ ส บการณ์ที่เหมือนๆ กับเรา ซึ่งพวกเขา

เหล่านี้ จะเป็นคนที่หาเวลามาให้คำแนะนำต่างๆแก่เรา แม้ว่าในบางครั้งเรา

อาจจะเห็นไม่ตรงกับพวกเขาก็ตาม แต่นั่นก็เป็นสิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่เราควร

พึงระลึกไว้เสมอว่า การที่พวกเขาให้คำแนะนำที่ต่างออกไป แต่มันแฝงไปด้วย

ความปรารถนาดีต่อคุณทั้งนั้น

6. คนที่คอยยั่ วยุเราสบป ร ะม าทเรา

คนเหล่านี้จะคอยตั้งคำถามให้เรา หรือคอยบอกว่าเราทำอะไรไม่ได้บ้าง หรือ

คอยเตือนว่าเราไม่ดีพอบ้าง ซึ่งคำพูดของพวกเขาอาจจะเหมือนทำร้ ายจิตใจ

ของเราไปบ้าง และเป็นแร งกระตุ้ นให้เราพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆเพื่อจะล บคำ

สบ ป ระม าทของพวกเขาให้ได้ หน้าที่สำคัญของพวกเขา ก็คือการยั่ วยุคนอื่นนั่นเอง

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …