Home ข้อคิดเตือนใจ 16 ท่าที ของผู้ชายที่บ่งบอกได้ว่า เขาหมดรักคุณแล้ว

16 ท่าที ของผู้ชายที่บ่งบอกได้ว่า เขาหมดรักคุณแล้ว

0 second read
0

ในความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนนั้น การจะเดินจับมือไปด้วยกันอย่างราบรื่นไม่ใช่เรื่องง่าย

และจะย ากยิ่งกว่าถ้าอีกฝ่ายหรือผู้ชายของคุณเขาไม่ได้มีใจให้คุณสั กเท่าไรนัก แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้น

ลองมาสังเกตกันหน่อยว่า ผู้ชายของคุณมีพ ฤ ติก รรมที่ปฏิบัติต่อคุณเช่นไร มาดูกันดีกว่าว่า 16 อาก าร

ของผู้ชายที่ไม่ได้มีใจให้เรา เขาจะแสดงอ าการอย่ างไรบ้าง

1. เขาไม่สนใจใยดีคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอารมณ์เ ศร้าโ ศก

หรือต้องการความเห็นใจมากเพียงใด

2. เขาห ลอกล วงคุณตลอดเวลา และในทุกๆครั้ง

เขาก็กลับมาหาคุณ โดยไม่สนใจว่าคุณจะรู้สึกอย่ างไร

3. เขาไม่เคยเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ

4. เขาโ ก ห กคนและโ ทษคุณตลอดเวลา

5. เขาไม่เคยสนใจว่าคุณกำลังมีปัญหาหรือไม่

และไม่เคยคิดที่จะหาทางช่วยเหลือคุณเลย

6. เขาหัวเราะเยาะเวลาคุณตกอยู่อารมณ์ที่ห ม่นเ ศร้า

7. เขาจะใช้ความเงียบสยบคุณ เมื่อคุณพย าย าม

จะให้เขาสร้างความชัดเจนในความสัมพันธ์

8. เขาจะรู้สึกเฉยเมยกับการแสดงความรู้สึกของคุณ

ไม่ว่าคุณจะร้ องไ ห้ให้น้ำตาไหลอย่ างไร เขาก็ไม่สนใจอยู่ดี

9. เขาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนผิ ดอยู่ตลอดเวลา

และเป็นคุณที่ต้องเป็นฝ่ายข อโทษเขาอยู่เสมอ

10. เขาพย าย ามจะเว้นช่องว่างระหว่างคุณกับเขา

โดยที่เขาไม่เคยสนใจความรู้สึกของคุณเลย

11. เขาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ เ ล ว ร้ า ย ที่ทำให้เขา

รู้สึกแ ย่ตลอดเวลา และเป็นเขาที่ควรได้รับการดูแลทางด้านจิตใจ

12. เขาคุ กค ามความรู้สึก และอารมณ์ของคุณ

ด้วยถ้อยคำที่ทำ ร้ า ย จิตใจ โดยคิดว่าคุณจำเป็นต้องเรียนรู้

13. เขาจะโ วยว ายเสียงลั่นบ้านทันที ที่เห็นคุณร้องไห้

หรือเ สียใจ เพราะการกระทำของเขา

14. เขาจะหันมาต ว า ด กล่าวโทษคุณทันที

เมื่อคุณถามถึงเรื่องผู้หญิงคนอื่นในชีวิตของเขา

15. เขาทำให้คุณรู้สึกว่าตนเองนั้นไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของคุณได้เลย

และทำให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา เป็นเรื่องย ากลำบากตลอดเวลา

16. เขาบอกว่าคุณคือปัญหาในชีวิตเขา และถ้าคุณยังพย าย าม

จะยื้ ออยู่ต่อไปในชีวิตเขา คุณต้องหาทางให้เขากลับมารักคุณให้ได้

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดเตือนใจ

Check Also

ขอฝากถึงลูกๆทุกคน เมื่อวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเดินทางไกล

ลองคิดดูนะว่า…การที่เราได้เกิดมาลืมต าดูโลกนั้น ค … …